Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_57_00016


Schůze 57/2006 12.05.2009

Téma Zahájení schůze

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA (*1961) (Ministryně zdravotnictví vlády ČR ) ( délka 8 minut )

        
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ráda bych vám hned v úvodu řekla, že mě jako novou ministryni zdravotnictví velice mrzí, že téma regulačních poplatků je v této Poslanecké sněmovně stále živé. Opakovaně se objevují tendence poplatky zrušit nebo se objevují další a další návrhy na jejich možné úpravy a změny, které celý systém velmi komplikují a pro pacienty a zdravotníky jej činí nepřehledným. Všechny další změny zásadně ohrožují plnění základního cíle poplatků - a to je jejich regulační efekt. Dovolte mi objasnit důvody, proč nemohu souhlasit se zrušením či zásadním omezením regulačních poplatků a proč apeluji na vás, abyste tak neučinili ani vy. Zachování poplatků ve zdravotnictví není ideologie, je to pouze postoj založený na faktech a na mé mnohaleté zkušenosti ve zdravotnictví a na zodpovědnosti vůči pacientům. Poplatky jsou sice nepopulární, ale pokud založíme své rozhodování na faktech, pak musíme uznat, že fungují. Pohybuji se dlouhodobě ve zdravotnictví a mohu tedy posoudit i otázku tzv. bariéry, tedy to, zda zavedení poplatků zvýšilo bariéru v přístupu k péči, nebo naopak zpřístupnilo naše zdravotnictví pacientům. Pravda je jednoznačná. Významně vyšší bariéru jsme znali v minulosti, kdy jsme nemohli léčit všechny pacienty včas, kdy byli diagnostikováni, protože nás pojišťovny z důvodu finančních problémů limitovaly a tuto dodatečnou léčbu neproplácely, kdy lékaři nesměli podle platných vyhlášek nabírat nové pacienty, a když ano, byli za to sankcionováni. To byla skutečná bariéra pro naše občany a pacienty. Regulační poplatky totiž, tak jak byly navrženy, splňují svou regulační funkci a jednoznačně tak ovlivnily a ovlivňují chování našich pacientů. Jako důkaz mého tvrzení nejlépe poslouží několik zásadních čísel. Pokles návštěv u ambulantních specialistů po období zavedení poplatků činí 15 %. U ambulantních specialistů v lůžkových zařízeních dokonce 19 %. Poklesl počet balení i úhrady levných léků, naopak u drahých léků počet balení i úhrady vzrostly. Celkově poklesly výdaje na levné léky o 19 %, to je 1,67 mld. korun. Výdaje na léky v onkologii oproti tomu vzrostly o 1,3 mld. Narostl počet pojištěnců léčebných v centrech. Je to léčba pro lidi, kteří mají nádorová onemocnění, ale i roztroušenou sklerózu a další onemocnění, a proti roku 2007 je to 40 % pacientů navíc. Zdravotní pojišťovny nasmlouvaly o 10 % náhrad kyčelních kloubů více a v regionech, kde čekací doby byly nejdelší - např. v severních Čechách - to bylo dokonce 50 %. Tím se samozřejmě zásadně snížily čekací doby. Zdravotní pojišťovny zvýšily úhrady psychiatrickým léčebnám o 13 %. Zdravotní pojišťovny otevřely sociálním ústavům možnost čerpat finanční prostředky na ošetřovatelské výkony a zkvalitnit tak péči o pacienty. Jen v letošním roce se jedná o celou jednu miliardu korun. Ochranný limit k dnešnímu dni překročilo téměř 19 000 pojištěnců, ale jsme teprve zhruba v jedné třetině roku. Předpokládáme, že letos dosáhne tohoto limitu zhruba 150 000 lidí. Ušetřené finanční prostředky navíc umožňují investovat do preventivních programů v rámci primární péče a také financovat rozsáhlé screeningové preventivní programy, jako je prevence nádorů kolorekta, nádoru prsu, děložního čípku, ale také screening dědičných vrozených vad. Dopad regulačních poplatků v roce 2008 sumárně tedy znamená, že regulační poplatky zpřístupnily vážně nemocným moderní léčbu, omezily ambulantní návštěvy a zbytné ošetřovací dny, jejich pokles má trvalý charakter a je stabilní. Je efektivní spotřeba léků. Jednoznačně účelnější je využití prostředků zdravotního pojištění a přesměrování peněz potřebným pacientům, tedy zvýšení principu solidarity. Tato Poslanecká sněmovna není připravena v této předvolební době přijmout jiný účinný nástroj, jak zabránit plýtvání a jak finančně zajistit neomezenou, moderní a účinnou léčbu každému a jak zajistit sociální ochranu před nadměrnou spoluúčastí. Ještě nedávno odpůrci poplatků argumentovali příkladem z Maďarska, kde byly v reformě odmítnuty. Ano, je to pravda, ale dnes vidíme, jak obrovskou cenu za to občané a pacienti Maďarska platí, protože žít na dluh nelze dlouho, a to ani ve zdravotnictví. Drastické sociální škrty, zásadně zhoršená finanční situace poskytovatelů péče a tvrdý dopad na dostupnost péče pro občany. To chceme, anebo jsme schopni se z této situace poučit a chovat se jinak? Apeluji proto na vás, kteří chcete, aby v našem zdravotnictví byla zachována skutečná solidarita, aby pojišťovny mohly garantovat a financovat náročnou péči a moderní péči těm, kteří ji potřebují, aby mohly dále sjednávat výkony, naplánované operace a zkracovat čekací doby, aby nemusely utrácet prostředky za banální léky a mohly je přesměrovat ve prospěch té nejnáročnější péče, aby mohly pokračovat v národních preventivních screeningových programech a aby fungoval ochranný limit, který zajistí, že část pacientů bude před těmi dopady chráněna, tedy těch nejvíce nemocných. Byla tady řeč o tom, že jsme zatížili pacienty tím, že jsme použili část jejich poplatků jako zdroj, ale nejzásadnějším a nejmorálnějším zdrojem, který regulační poplatky generují, je nespotřebovaná zdravotní péče. A pokud máte v rukávu jiný regulační nástroj, já ho velmi ráda přijmu. Nacházíme se totiž v situaci, kdy pokud tato nespotřebovaná péče spotřebována bude, neúčelně a neefektivně, budeme muset ty zdroje najít. Apeluji proto na vás, abyste stávající podobu regulačních poplatků zachovali. Jejich zrušením totiž dojde ke snížení dostupnosti péče, k ohrožení finanční stability zdravotního pojištění a ve svém důsledku tím poškodíte naše pacienty. Děkuji. (Potlesk v lavicích ODS.)

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/057schuz/s057004.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_57_00016
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.