Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_59_01886


Schůze 59/2006 18.06.2009

Téma 222. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Karel Sehoř (*1951) (Poslanec ) ( délka 6 minut )

        
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já už jsem uvedl, že nebudu nikterak protestovat, taky by mi to bylo k ničemu platné, proti zrychlenému projednávání, a to z toho důvodu, že po přednesení této materie vznikly určité dohady a bylo by dobré, kdyby asi ve dvou místech materiál byl upraven tak, aby byl snesitelný pro celou Sněmovnu, což bude možné v hospodářském výboru v následující době. Já bych uvedl tento materiál tak, že jde vlastně o materiál, který byl vytvářen na Ministerstvu dopravy v době ministrování pana poslance Řebíčka. Tehdy se tomu věnovala poměrně velká skupina dopravních expertů. Bylo tam vzneseno plno návrhů, v jednu dobu to bylo snad až 700 návrhů. My jsme se chtěli věnovat hlavně zajištění bezpečnosti dopravy a snížení počtu mrtvých na silnicích. Určitými procedurálními postupy se snížily návrhy asi na 15, které vám byly předloženy. Z těch 15 jsou některé možná méně zajímavé pro veřejnost. Ty nejzajímavější jsou asi řešení osoby blízké, která bohužel je napsána v materiálu poněkud rigidně, že není možné se odvolat na osobu blízkou. Sám cítím, že jsou asi k dispozici minimálně dvě možnosti, jak tuto záležitost zmírnit. A to minimálně tak, že by částečně přebíral zodpovědnost provozovatel vozidla, příp. tak, jak je to v některých západních státech od nás, kdy by byly jenom třeba vyjmenovány některé přestupky, u kterých není možné se odvolat na osobu blízkou. Myslím si ale, že to bude právě předmětem jednání hospodářského výboru, pokud se podaří tento materiál tam přednést. *** Zajímavé je, že u osoby blízké právníci říkají, že člověk nemá povinnost se osobně udávat nebo udávat svoji blízkou osobu, na druhé straně zase u nehody, když překročí škoda 100 tisíc a nikomu jsem neublížil a je to jenom moje škoda, tak se musím udat. Čili podle mě je tam určitý rozpor, ale nehodlám to řešit a nechám to na právnících. Ti si s tím určitě poradí. Poslední věc, kterou by hlavně veřejnost mohla přijmout s určitým ulehčením a která je nová, je to, že jsme omezili jednobodové a dvoubodové přestupky. Ne že bychom zrušili přestupek jako takový, finanční ohodnocení tam zůstává, ale nezůstává tam bodové ohodnocení. Je to u přestupků, které nemají až tak velký význam pro bezpečnost provozu. To znamená my jsme od začátku říkali, že bodový systém je zaveden proto, aby stíhal piráty silnic, ale později se ukázalo, že dvanáct bodů můžete nasbírat za jednoduché přestupky a prakticky nepřispějete k nebezpečí na silnici, a přesto je vám odebrán řidičský průkaz. To bychom tímto chtěli odstranit. Současně debata na téma, při jakém překročení rychlosti udělovat body. Dnes je to tak, že při překročení rychlosti o 20 km v intravilánu, o 30 km v extravilánu, dostáváte dva body. Tady je návrh, který říká, že pokud překročíte rychlost o 5 km v hodině, mezi 5 a 20 km v hodině v intravilánu, tak sice dostanete tisíc korun pokuty, ale nedostanete udělení bodu. V extravilánu od 10 do 30 km platí totéž. To znamená když si k tomu přičtete 3 km, které jsou tolerovány jako nepřesnost měření měřidel, tak když jedete v obci rychlostí 58 km, tak je to pořád za tisíc korun bez bodu, když jedete mimo obec, je to 90 plus 13, 103, tak je to zase jenom finanční pokuta, ale není to obodovaný přestupek. Myslím si, že to je rozumný přístup. Lidé si stěžovali, že přesáhli o dva tři kilometry rychlost v obci, prakticky nikoho neohrozili, je to nepříliš vážný přestupek, a byli za to obodováni. Naším záměrem bylo, aby se hlavně snížila nebezpečnost na silnicích, aby se zjednodušila administrativa. Když odbouráte jednobodové a dvoubodové přestupky, velmi se sníží administrativa na dopravních agendách. Také jsme brali v úvahu, aby se příliš neměnila pravidla silničního provozu, což není příliš populární, protože řidičů máme hodně. Děkuji vám za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/059schuz/s059208.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_59_01886
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy