Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_59_02343


Schůze 59/2006 19.06.2009

Téma 236. Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Martin Pecina (*1968) (vlády ČR ) ( délka minuta )

        
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, účelem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci, která byla podepsána 27. listopadu 2008 v Bruselu, je poskytnout policejním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci zejména v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti. V současné době není spolupráce českých a belgických policejních orgánů na bilaterální úrovni upravena právně závazným dokumentem. Na politické úrovni bylo v roce 1998 ministry vnitra České republiky a Belgického království podepsáno právně závazné ujednání. Jedná se o standardní smlouvu, proto mi pouze dovolte konstatovat, že návrh byl předložen současně oběma komorám Parlamentu České republiky. Senát, ve kterém byl materiál projednán jako senátní tisk, dal souhlas k ratifikaci dohody dne 7. května 2009 svým usnesením č. 166. V Poslanecké sněmovně byl návrh přikázán k projednání pouze zahraničnímu výboru, který jej projednal na své 37. schůzi dne 8. dubna 2009 a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s ním souhlas, o což vás tímto prosím. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/059schuz/s059252.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_59_02343
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.