Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_67_01636


Schůze 67/2006 4.02.2010

Téma 185. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Ing. Gustáv Slamečka, MBA (*1959) (Ministr dopravy vlády ČR ) ( délka 3 minuty )

        
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v současné době neexistují na údržbu a opravy hraničních mostů a společných úseků silnic na česko-slovenských hranicích písemné smlouvy a dohody se slovenskou stranou. Jedná se celkem o 12 mostních objektů a čtyři společné úseky silnic. Největším mostním objektem je most na dálnici D2 přes řeku Moravu, který má délku téměř 880 metrů. Česká strana nyní zabezpečuje opravu a údržbu devíti mostů včetně dálničního mostu přes řeku Moravu na dálnici D2. Dále tří úseků silnic a také úseku dálnice D2 na česko-slovenských hranicích. Na základě místního šetření a po projednání s dotčenými subjekty v České republice, což jsou Státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Obecní úřady Starý Hrozenkov a Žítková, a taky se slovenskou stranou bylo dohodnuto nové rozdělení údržby a oprav hraničních mostů a úseků silnic. Podle nového rozdělení údržby bude česká strana zabezpečovat údržbu menší plochy hraničních mostů a úseků silnic oproti současnému stavu. Konečný text smlouvy byl odsouhlasen se slovenskou stranou na jednání v Dolní Lomné a byl podepsán ministry dopravy České republiky a dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky 17. června minulého roku. Sjednání této smlouvy je podmínkou, která umožní provádět údržbu a opravy hraničních mostů a společných úseků silnic organizací jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu. Samozřejmě tato úmluva má podstatný ekonomický smysl spočívající v tom, že nemůže se v podstatě údržba dělat jenom na půlce mostu. To je z hlediska techniky údržby nerealizovatelné. Obdobnou smlouvu má Česká republika uzavřenou s Polskem, a to už od roku 1998. Sjednání této smlouvy nevznikají dopady na státní rozpočet. Dovolte mi, abych vás závěrem požádal o souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů na úseku silnic na česko-slovenských státních hranicích. Děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/067schuz/s067257.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_67_01636
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.