Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_69_00004


Schůze 69/2006 10.02.2010

Téma Zahájení schůze

Jaroslav Krupka (*1957) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Předstupuji před vás jménem níže podepsaných poslanců pod tímto návrhem zákona, který je v podstatě jednoduchou normou, která má upravit pouze termíny v realizaci zákona o základních registrech. Tento zákon, který je v podstatě tady uveden, neřeší tedy nic jiného, ale přesto mi dovolte, abych udělal krátký exkurs do samotného zákona o základních registrech. Je to shoda okolností, že právě včera v rámci boje proti korupci v celodenní diskusi tady několikrát zazněla slova na téma elektronizace veřejné správy, efektivní stát, omezení byrokracie a další podobné výrazy. Smyslem těchto činností, které byly takto popisovány, je, aby se snížil počet a možnosti toho, kdy zasahuje, byť možná někdy v dobré víře, úředník do procesu, který spočívá v tom, že na straně jedné stojí fyzická či právnická osoba a žádá o něco a vůči ní stojí orgán veřejné moci. Na základě těchto úvah bylo v předchozí době přistoupeno ke zpracování zákona, který je nazýván, tak jak je uvedeno v tiráži toho zákona o změně, zákon o základních registrech. *** Jenom možná pro upřesnění, registr osob je ten, který možná někteří z vás znáte, kteří fungují v rámci veřejné správy na obecních úřadech, na magistrátech, jako evidenci obyvatel. V podstatě by měl v sobě integrovat údaje o každém z nás tak, aby byly v rámci zákona dostupné pro činnost, která je v jiných případech popisována. Registr osob je sice názvem osob, ale představuje registr o právnických osobách. Jinými slovy je to dneska to, co znáte pod názvem obchodní rejstřík. Čili je to institut, ve kterém se shromažďují údaje, které popisují, jaká, která firma, společnost existuje, se všemi potřebnými údaji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/069schuz/s069001.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_69_00004
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.