Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_69_00148


Schůze 69/2006 10.02.2010

Téma Zahájení schůze

Martin Pecina (*1968) (vlády ČR ) ( délka 6 minut )

        
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil zareagovat na vystoupení paní poslankyně Jakubkové, protože mi přišlo jako skutečně věcné a chtěl bych odpovědět na několik podnětů, které zde byly. *** Druhý balíček - ten se budeme snažit připravit pro příští vládu. Já si nedělám ambice, nemyslím si, že bychom ještě do řádných voleb byli schopni touto Sněmovnou balíček protlačit, protože by musel jít v mimořádném režimu a na ten bychom zase potřebovali daleko větší politický konsensus. Čili připravit ano, provést opatření, která můžeme udělat exekutivním způsobem, ano, navrhnout novely zákonů, možná se ještě pokusíme dát do tohoto parlamentu novelu zákona o zadávání veřejných zakázek na zvětšení transparentnosti, na to, ať se opět čtou ceny, tak jako to bývalo v zákoně 199, ať je povinné zveřejňování údajů, které nám ze zákona v průběhu jeho novelizací vypadlo. Takže určitě se budeme snažit ještě v této věci něco udělat. Pokud jste se zmínila o zákonu o lobbingu, jsou tady další zákony a jsou v parlamentu, které my podporujeme. Já jsem říkal mockrát, myslím, že jsem to zmiňoval i včera při svém úvodním slově, že já za největší problém České republiky ve vztahu ke korupci považuji dvě věci. Jednou je to, že snad jako jediný stát na světě máme menší úroveň daně z příjmu fyzických osob, než je daň z příjmu právnických osob. To se nebavím o daňové kvótě, na tom se nemůžeme shodnout. Ale nikde na světě nefunguje to, že jestliže si podnikatel, který vlastní společnost s ručením omezeným, vydělá sto milionů korun a chce si ty peníze vybrat anebo je chce nechat ve firmě, tak že nejefektivnější způsob je vyplatit si je jako mzdu, jako prémii, a potom je třeba přinést do firmy a dát je do firmy jako vklad. Já vám garantuji, že to je naprostý unikát. Čili toto je jedna věc, ale na té jistě uznáte, že se prostě tato Sněmovna neshodne. Druhá věc jsou akcie na majitele a ty nejsou, zrušení akcií na majitele, které považuji za skutečně fatální problém, fatálně zneužívané v České republice, tak ty v Poslanecké sněmovně jsou. Proto nejsou součástí protikorupčního balíčku. Vláda k nim dala kladné stanovisko a věřím, že jeden z těch dvou návrhů, který jeden dal jeden poslanecký klub, druhý poslanecký klub KDU-ČSL, já jsem se k tomu včera vyjadřoval, tak věřím, že jeden z nich projde, bude mít podporu této vlády a věřím, že se na rozumném kompromisu tato Sněmovna dohodne. Zákon o lobbingu - k němu dala vláda záporné stanovisko, to je pravda. Dali jsme k němu záporné stanovisko ne proto, že bychom pochybovali o důležitosti tohoto zákona. Dali jsme k němu záporné stanovisko, protože jsme se obávali, legislativci, Legislativní rada vlády se obávala, že ten institut je prostě v praxi velmi těžko realizovatelný, tak jak je. Ale vláda k němu dala záporné stanovisko a zároveň obsáhlý soubor připomínek, které k tomuto zákonu má. V případě, že budou v průběhu legislativního procesu ve výborech změněny, tak my zákon o lobbingu přivítáme. Také to považujeme za věc, která je samozřejmě problematická. Součástí protikorupčního balíčku není prostě proto, že už ve Sněmovně byl a návrhy, které tady byly, jsme do našeho legislativního balíčku nedávali. Vy jste hovořila ještě - o tom se už zmíním skutečně velmi krátce, protože to skutečně přímo nesouvisí - co způsobilo postoj vlády ke změně zákona o ovzduší. Nezměnilo. Zákon o ovzduší zcela jistě pan ministr životního prostředí přinese do vlády, a pokud budou splněny ty požadavky, na kterých se vláda shodla se sociálními partnery, to znamená bude to transpozice evropské směrnice, bude to věc, která určitě občanům České republiky pomůže, ale nepůjde nad rámec transpozice Evropské směrnice, potom vláda, předpokládám, k němu zaujme kladné stanovisko a takto jsme se dohodli. Není tam prostě jakoby tvrdé veto proti zákonu o ovzduší. Ale je tam tvrdé veto pro to, abychom podnikatele zatěžovali dalšími povinnostmi nad rámec Evropské unie. Takže tolik k odpovědi na váš příspěvek. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/069schuz/s069028.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_69_00148
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.