Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_6_00398


Schůze 6/2006 25.10.2006

Téma Zahájení schůze

MVDr. Milena Vicenová (*1955) (Ministryně zemědělství ČR ) ( délka 3 minuty )

        
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v roce 1995 Organizace spojených národů přijala Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací. Dohoda má zajistit zachování a trvalé využití tažných hejn ryb a vysoce stěhovavých rybích populací. Rovněž má na minimum omezit důsledky rybolovu, uchovat celistvost a rozmanitost mořských ekosystémů. Těchto cílů má být dosaženo zejména intenzivní spoluprací přímo mezi pobřežními státy a státy provozujícími rybolov tažných a vysoce migrujících populací ryb. Vzhledem k tomu, že Evropské společenství disponuje kompetencemi v oblastech, které jsou předmětem dohody, Rada Evropského společenství přijala v roce 1998 rozhodnutí, které se týká ratifikace této dohody Evropským společenstvím. Členské státy Evropských společenství se musí stát smluvními stranami, aby splnily závazky vyplývající z této úmluvy a vykonávaly práva, která jim vzniknou v případě rozdělených kompetencí tak, aby bylo zajištěno jednotné plnění dohody v rámci společné rybářské politiky. Česká republika je smluvně vázána zněním přístupové smlouvy podepsané v roce 2003 v Aténách. Z přístupové smlouvy vyplývá povinnost kontinuálního naplňování právních kroků Evropských společenství a přebírání závazků již platných v rámci Evropské unie. Jednou z povinností České republiky ve vztahu k Evropským společenstvím je naplňování společné rybářské politiky, na jejímž základě byla zmíněná dohoda již sedmnácti členskými státy ratifikována. Plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z dohody je zajištěno. Zákaz mořského rybolovu, který je stanoven pro plavidla plující pod vlajkou České republiky v zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, dostatečně pokrývá všechny závazky, které pro Českou republiku vyplývají z přistoupení k dohodě. Dohoda nebude mít dopad na státní rozpočet. Rozhodnutí je v souladu s ústavním pořádkem a se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv, a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Děkuji vám za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/006schuz/s006076.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_6_00398
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy