Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_14_00110


Schůze 14/2010 15.03.2011

Téma 101. Zpráva kontrolního výboru o překážkách v činnosti Poslanecké sněmovny - kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu

Radek John (*1954) (Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ) ( délka 2 minuty )

        
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, druhé čtení. Dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl v rámci druhého čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o Vojenské policii, zákon o Celní správě České republiky a trestní řád. Vlastní návrh zákona zde byl jak mnou, tak i zpravodajem rozsáhle odůvodněn v rámci prvního čtení v rámci minulé schůze Sněmovny. Proto si dovolím pro připomenutí zdůraznit pouze to nejpodstatnější.*** Cílem návrhu zákona je implementovat právo EU do právního řádu ČR, a to především rámcové rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet. Návrh zákona byl projednán dne 2. března 2011 výborem pro obranu a bezpečnost, který jej doporučuje schválit a neuplatnil k němu žádné pozměňovací návrhy, za což bych rád poděkoval. Rovněž bych chtěl poděkovat zpravodaji panu poslanci Klučkovi, který upozornil na již uplynulou transpoziční lhůtu a požádal o zrychlený průběh projednávání bez uplatňování pozměňovacích návrhů nad rámec potřebné harmonizace jednotlivých zákonů s právem EU. To je úvodem vše. Děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/014schuz/s014016.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_14_00110
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.