Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_21_00038


Schůze 21/2010 30.08.2011

Téma 1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslanců Víta Bárty a Jaroslava Škárky

Jeroným Tejc (Poslanec ) ( délka 7 minut )

        
Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych nyní ocitoval přesně usnesení číslo 69 mandátového a imunitního výboru, o kterém budeme hlasovat. Svým hlasováním budeme rozhodovat o vyslovení souhlasu s trestním stíháním obou poslanců. Pak samozřejmě pan zpravodaj v rámci návrhu procedury upřesní, zda dohromady, zvlášť. Nicméně přestože máte toto usnesení, o kterém budeme hlasovat, rozdáno na lavice, já bych pro jistotu, tak aby ta procedura zpochybněna nebyla, celé usnesení ocitoval, a poprosím tedy o trpělivost a pokusím se tu věc skutečně ocitovat přesně. "Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově předsedy výboru poslance Jeronýma Tejce, zpravodajské zprávě poslance Jana Chvojky a poslankyně Jany Kaslové a po rozpravě I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, rozhodla o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny: Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas 1. s trestním stíháním poslance Víta Bárty, narozeného 5. 12. 1973, pro zločin podplácení dle ustanovení § 332 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, kterého se úmyslně dopustil, že dne 29. 3. 2011, přibližně v 16.15 hod., předal v restauraci Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5 - Smíchov, Kristýně Kočí, narozené 20. 1. 1985, poslankyni Parlamentu ČR, která v té době zastávala funkci předsedkyně poslaneckého klubu politické strany Věci veřejné a zároveň byla členkou vyjednávacího týmu VV v koaliční vládě, úplatek ve výši 500 000,- Kč, a to tak, že do jejích materiálů, které měla připravené na koaliční jednání tzv. K9, vložil obálku označenou "KK", v níž byla výše uvedená finanční částka v pětitisícikorunových bankovkách, za což od ní požadoval, aby budovala dobré jméno jeho osoby nejen ve straně Věci veřejné, ale i pro veřejnost, prosazovala jeho zájmy, dále aby vedla jako předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných klub tak, aby k němu byl loajální, neboť dle jeho názoru dovolila, aby došlo k rozkolu v klubu, čímž si chtěl zajistit její loajalitu a takto si ji zavázat a ovlivnit z toho důvodu, aby přestala kriticky vystupovat k jeho osobě, přičemž Kristýna Kočí obálku s finanční hotovostí převzala, úplatek však nepřijala, ale učinila kroky k zadokumentování trestné činnosti Víta Bárty, tedy Vít Bárta jinému v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu poskytl úplatek v úmyslu opatřit jinému značný prospěch, 2. s trestním stíháním poslance Víta Bárty, narozeného 5. 12. 1973 pro přečin podplácení dle ustanovení § 332 odst. 1 trestního zákoníku a s trestním stíháním poslance Jaroslava Škárky, narozeného 24. 11. 1970, pro přečin přijetí úplatku dle ustanovení § 331 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se úmyslně dopustili tím, že dne 29. 3. 2011, přibližně v době od 19.30 do 19.45 hod., předal Vít Bárta, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, čelný představitel politické strany VV a tehdy ministr dopravy ČR, ve svém bytě Jaroslavu Škárkovi, poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v té době i výkonnému místopředsedovi politické strany VV a zároveň členovi Rady VV za Plzeňský kraj, úplatek ve výši 170 000,- Kč, a to tak, že mu předal obálku označenou písmeny "JŠ" s pětitisícikorunovými bankovkami za to, že bude usilovat o zrušení klubu politické strany VV v Plzni a založení nového klubu VV v Plzni, či vytvoření dalšího klubu VV v Plzni, a dále, že bude usilovat o začlenění bývalého primátora Plzně Pavla Rödla, někdejšího člena ODS, do struktury VV, přičemž Jaroslav Škárka uvedené finanční prostředky přijal s vědomím, že se jedná o úplatek, neboť do bytu Víta Bárty se dostavil z důvodu, aby si tento úplatek za to, že splní jeho pokyny, převzal, a tyto finanční prostředky následně částečně použil pro svou potřebu, kdy k oznámení tohoto protiprávního jednání nepřistoupil bezprostředně po přijetí předmětného úplatku, ale až v návaznosti na poznatky o hrozbě medializace předmětného jednání. Tedy Jaroslav Škárka sám v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu pro sebe přijal úplatek a Vít Bárta jinému v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu poskytl úplatek." Usnesení má také část, kde pověřuje mne, abych tuto usnesení předložil Poslanecké sněmovně. Já se omlouvám, že jsem tak dlouho četl a citoval celé usnesení, o kterém budeme hlasovat, nicméně s ohledem na ústavu a také zákon je nutné, abychom rozhodli přesně o tom, v jakém rozsahu bude Sněmovna rozhodovat o zbavení imunity poslanců, protože rozhodujeme o konkrétní věci, nerozhodujeme o zbavení imunity jako celku, ale pouze v této konkrétní věci. Proto se tedy ještě jednou omlouvám, vážené kolegyně a kolegové, za zdržení. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/021schuz/s021012.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_21_00038
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 675 lidí darovalo 1 838 777 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy