Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_36_00907


Schůze 36/2010 20.03.2012

Téma Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 20. března 2012 ve 14.00 hodin Přítomno: 179 poslanců

Alena Hanáková (*1958) (Ministryně kultury ČR ) ( délka 2 minuty )

        
Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji vám všem hezké odpoledne. Dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnila vládní návrh novely tiskového zákona. Navrhovaná právní úprava nepředstavuje rozsáhlou změnu tiskového zákona a nedochází k podstatnému zásahu do práv a povinností při vydávání a šíření periodického tisku. Jejím cílem, který se, jak věřím, podařilo naplnit, je zajistit posílení požadované plurality názorů jednotlivých členů zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku v tzv. radničních periodikách. Za tímto účelem se zcela nově vymezuje pojem periodický tisk územního samosprávného celku, a to jako periodický tisk vydávaný obcemi, kraji, hlavním městem Prahou nebo jeho městskými částmi, ale i ostatními subjekty s vazbou k nim, tedy tisk vydávaný z prostředků veřejných rozpočtů. Vydavateli se pak v rámci zprostředkování objektivních a vyvážených informací o územním samosprávném celku stanoví povinnost poskytnout přiměřený prostor pro příspěvky všech členů zastupitelstva daného územního samosprávného celku, čímž dochází fakticky jednak k posílení práv opozice vyjádřit v radničních periodikách své názory a jednak k posílení objektivní informovanosti občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců. Pro případ nedodržení této povinnosti ze strany vydavatele se pak zakotvuje institut doplňující informace, obdobně stávajícímu právo na odpověď, jejímž prostřednictvím se zajišťuje právo člena zastupitelstva na dodatečné uveřejnění požadovaného sdělení. Obdobně právu na odpověď či dodatečnému sdělení pak navrhovaná právní úprava předpokládá možnost přezkumu uplatněného požadavku soudní cestou. Tato předložená právní norma naplňuje strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/036schuz/s036128.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_36_00907
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.