Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_41_00841


Schůze 41/2010 13.07.2012

Téma Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 13. července 2012 v 9.01 hodin Přítomno: 186 poslanců

Radek John (*1954) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás upozornil na 95 tezí Martina Luthera. Byly latinsky psané a byly to podklady k teologické disputaci, které autor 31. října 1517 poslal jako přílohu dopisu biskupovi mohučskému a magdeburskému Albrechtu Braniborskému. Luther své teze sám nepublikoval, ale ty se rychle rozšířily po celé německé říši a vyvolaly bouřlivou debatu. Všimněte si věty - bouřlivou debatu. Jejich vyhotovení a legendární přibití Lutherem na kostelní dveře ve Wittenbergu, k němuž však podle všeho ve skutečnosti nedošlo, se považuje za počátek reformace. Všimněte si - se považuje za počátek reformace. Obsahově jde v nich o kritiku zlořádu tehdejší církve, především zneužívání odpustků. A proč vám to říkám? Rád bych vám přečetl jenom pár tezí, abyste věděli, co způsobilo obrovský společenský pohyb. Co způsobilo, že společnost se zcela změnila. Co způsobilo, že bouře byla vyvolána. Z dnešního pohledu stačí málo. Stačí napsat například: Když náš Pán a Mistr Ježíš Kristus řekl čiňte pokání, chtěl, aby celý život věřícího byl pokáním. Těmto slovům nelze rozumět tak, že znamenala pokání svátostné, tzn. vyznání, zpověď a odpuštění udílené kněžími. 3. teze. Avšak neznamenají pouze vnitřní pokání, neboť není žádné vnitřní pokání bez vnějšího umrtvení těla. 4. teze. A tak trest za hřích trvá tak dlouho, jak dlouho trvá nenávist k sobě. To je skutečné vnitřní pokání. A pokračuje až do našeho vstupu do nebeského království. Přečetl jsem vám čtyři z 95 tezí. A proč jsem je přečetl? Takovéto teze způsobily obrovskou společenskou změnu. Vládní koalice tady předkládá totálně zpackaný zákon, proti kterému je celá česká veřejnost - mé údaje jsou 92 %. A to, že ho protlačí v této Sněmovně, může způsobit obrovskou společenskou změnu, podobnou jako byla reformace. Koalice tady předkládá zákon a vůbec se neptá obyvatel, co si o tom myslí. Dokonce členové koalice soukromě říkají, že něco tak zpackaného ještě tady ve Sněmovně v tomto volebním období neměli. V soukromí říkají, že je možné, že vzniká obrovský tunel a příležitost pro korupci. A pokud mluvím o lidech z LIDEM, tak ti říkali kdysi, že nic takového by nikdy neprohlasovali. A tehdy jsme se utvrdili, že nebudeme tak zbabělí, abychom pro takovou packaninu hlasovali. Já vás jenom upozorňuji, Martin Luther King jenom 95 tezemi (výkřik poslanců z pravé části sálu) - Martin Luther, promiňte (smích a potlesk v sále).

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/041schuz/s041139.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_41_00841
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.