Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_47_00743


Schůze 47/2010 6.11.2012

Téma Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 6. listopadu 2012 ve 14.01 hodin Přítomno: 198 poslanců

JUDr. Vít Bárta (*1973) (Poslanec ) ( délka 17 minut )

        
Dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi upoutat vaši pozornost dnes nikoliv k tomu, jestli tedy za pár hodin bude, nebo nebude existovat tato slovutná vláda, která sedí zde za mnou, a já pevně doufám, že nebude existovat, nicméně o to více se domnívám, že bychom se jako Poslanecká sněmovna měli napříč chovat zodpovědně vůči občanům České republiky v klíčových tématech, která se dotýkají jejich každodenního života. Proto mi dovolte přednést v prvé řadě návrh na zařazení tisku 781, o spotřebitelských úvěrech, na program této schůze. Já už jsem se tak snažil při minulé schůzi, nicméně pro lhůty mi bylo vedením Sněmovny řečeno, že není možné tento návrh načíst, bez ohledu na to, že se nakonec ukázalo, že v pátek se tento tisk mohl projednávat. Je nicméně pravdou to, že v situaci, která následně nastala, stejně nemělo cenu se tímto tématem zabývat, a proto nyní znovu předkládám tento tisk se žádostí o jeho projednání. Jedná se o tisk, kde je ambice, chvályhodná ambice ministra financí omezit možnosti lichvy v České republice. A je zapotřebí si připomenout, že toto téma je nesmírně aktuální v kontextu toho, kdy meziročně přibývají statisíce exekucí na občanech České republiky, kteří čím dál tím více nezvládají konsolidovat své půjčky. Já tento návrh podporuji s tím, že bych k němu rád přednesl i konkrétní pozměňovací návrh, který jde dál než původní návrh Ministerstva financí. Já teprve z médií, z deníků, jsem si přečetl minulé pondělí, že Ministerstvo financí nechce zastropovat půjčky, nechce zastropovat úrok, tedy potažmo RPSN, to znamená ten celkový roční součet všech částek dotýkajících se úroků a splátek nad vlastní půjčenou částku, s tím, že by došlo podle Ministerstva financí v uváděném deníku k tomu, že by se omezila nabídka poskytovaných půjček. Realita je nicméně taková, že tím, že soudy se bojí vykládat, co v Čechách je a není lichva, bez ohledu na existenci paragrafu o lichvě v trestním zákoně není v České republice lichva trestně postihována. Proto zastropování této RPSN sazby, zastropování úroků, je dnes jediná cesta, jak zastavit čím dál tím větší a zásadnější sociální problém v České republice, který dnes je vyjádřen více než 900 tisíci exekucí v České republice. Ten nárůst exekucí jenom meziročně je o více než jednu třetinu. Jedná se o opravdu zásadní sociální problém, který v následujících týdnech a měsících může vést k zásadní sociální a společenské eskalaci. Mohlo by se zdát, že se jedná o téma, které patří do nejlevější části Poslanecké sněmovny, ale každému, komu záleží na zachování důstojné střední třídy v České republice, každému, komu záleží na rozvoji aktivního občana v České republice, je zapotřebí v tuto chvíli pomoct tím, aby nebylo možné tímto způsobem v Čechách lichvu provozovat. To, že se nejedná o nějak okrajový problém, že se jedná o problém zásadní, mi dovolte uvést na tezi, že lichvu v České republice nad 30 % RPSN, což dle mého názoru a po konzultaci s řadou odborníků z bankovního sektoru je ta nejtolerantnější hranice pro to, co ještě lichvou nenazývat, tak nad touto hranicí 30 % RPSN se pohybuje v Čechách více než padesátka renomovaných společností, které inzerují v mnoha médiích své půjčky. Dovolte mi pro vaši představu uvést, co to konkrétně znamená. Znamená to kupříkladu to, že pokud si u společnosti Ferratum Czech s. r. o půjčíte na jeden měsíc 6000 korun, vrátíte bezmála 8000 korun za 30 dnů. Pro vaši představu, toto se rovná RPSN ve výši 2963,5 bodu. To je dle mého názoru jednoznačně lichva. Jestliže je někdo, kdo přežívá se stokorunou v kapse z měsíce na měsíc a dostane se do situace, že si 6000 korun může na měsíc půjčit, nicméně s tím, že za 30 dnů má vrátit 8000 korun, jedná se nejenom o lichvu, ale jedná se jednoznačně o existenční likvidaci člověka, který se už tak nachází v těžké sociální situaci. Jiný příklad - společnost Proficredit Czech. Jestliže si od této společnosti půjčím 5000 korun na jeden rok, za dvanáct měsíců této společnosti místo 5000 korun vrátím 10 700 korun. Sečteno a podtrženo, vrátím více než dvojnásobek toho, co si na jeden rok půjčím. Pro vaši představu, jedná se o RPSN ve výši takřka 400 %. Jinými slovy řečeno, je mnoho společností, které půjčují lidem na příliš vysoký úrok, který nekončí jinak než exekucí. A pokud my rychle nezastropujeme tuto RPSN sazbu po vzoru řady zemí v cizině, podotýkám v Evropě, tak tento problém v následujících měsících bude opravdu eskalovat ještě za hlubší hranici toho sociálního problému, který už dnes je velmi značný. Vedle návrhu, který jsem dnes zde přednesl, mi dovolte předložit ještě druhý návrh, který též předkládám s nadějí na pád vlády, která sedí zde za mnou. Nicméně pád této vlády, a říkám to velmi nerad, nepřináší jen pozitiva, ale může přinést i značná negativa a na jedno z těch negativ vás chci upozornit a toužím po tom, aby společně Poslanecká sněmovna zabránila jednomu z možných negativních důsledků pádu této vlády. A jde mu, předem podotýkám, společným úsilím zabránit. Mluvím o situaci s tzv. fiktivním převzetím dálnice D47. Ministerstvo dopravy, potažmo Ředitelství silnic a dálnic, takzvaně fiktivně převzalo nedokonalou, nefunkční, rozpadající se dálnici do Ostravy. V tuto chvíli nicméně je zapotřebí, abyste věděli, že do konce měsíce listopadu, pokud nebudou podány arbitráže ze strany ŘSD, potažmo Ministerstva dopravy, vůči společnosti Eurovia, tak nebude možné miliardové škody, které společnost Eurovia českému státu způsobí, vymáhat. *** Jestli si něco společnost Eurovia v tuto chvíli může přát, pak je to rychlý pád vlády a pasivní chování úředníků na ŘSD, které jenom nekonáním způsobí nemožnost vymáhání miliardových částek po společnosti Eurovia. Proto prosím o zařazení bodu s názvem Informace ministra dopravy k první veřejné komplexní zprávě o stavu a činnosti ŘSD, s akcentem na podání jasné informace a závazku, zda ŘSD vůči společnosti Eurovia podá do konce měsíce listopadu tyto arbitráže, či nikoliv. To, že se ŘSD a Ministerstvo dopravy už teď schovává za úředníky a za složitost problému, mi dovolte uvést na několika konkrétních příkladech, které, pevně doufám, jasně ukážou na závažnost tohoto problému. Tak za prvé, když 11. 9. 2012 převzalo stavbu ŘSD D 47092, to znamená úsek Bohumín - státní hranice, a já jsem zde interpeloval pana ministra Dobeše, tak mi pan ministr Dobeš sdělil, že na základě chybných kroků úředníků Ředitelství silnic a dálnic, jmenovitě kupříkladu Ing. Hezouna, ředitele úseku výstavby, tak jej propustil právě proto, že se nedostatečně připravovaly tyto arbitráže, že se nedostatečným způsobem připravovala ona reklamace. Ve skutečnosti je zapotřebí uvést, že existují písemné zápisy z kontrolního dne, kde Ing. Hezoun jasně upozornil, že kupříkladu dnes převzatý objekt číslo 208 - což pro vaši představu není nic menšího než most - obsahuje následující závady: pokles skruže při povodni, vznik příčných trhlin v nosné konstrukci, příčné zkroucení nosníků při podélném předpínání, nesplněný modul pružnosti betonu oproti projektu, příčný posun ložisek, vyosení z osy pilířů, sedání mostu bez identifikace, bez sledování, bez analýzy příčin, přidané podélné předpětí, zatěžovací zkoušky prováděné neoprávněným zhotovitelem, chybí měření tloušťky vozovkového souvrství, chybí zaměření všech částí mostu, chybí měření spodní stavby, zatěžovací zkouška byla provedena společností SHP s. r. o., která nevlastní oprávnění k měření, chybí pasport trhlin nosné konstrukce na vlastní konstrukci Sečteno, podtrženo - jestliže se celá Evropa baví na téma toho, jak české firmě spadl most na Slovensku při výstavbě dálnice, Česká republika si bezesporu podobný nekvalitní most, který hrozí zhroucením, v klidu převzala a ještě vyhodila klíčového náměstka ředitele ŘSD, který na kontrolním dni na tuto konkrétní věc upozornil. Ministr Dobeš systematicky likviduje a propouští lidi, kteří bojují proti společnosti Eurovia. A pokud padne tato vláda, a já znovu opakuji, já si přeji, aby tato vláda padla, a učiním pro to maximum, je zapotřebí zajistit, aby Česká republika nepřišla o více než miliardu korun. Je zapotřebí zabránit tomu, aby v Čechách padaly mosty a aby se opravovaly místo na náklady špatného zhotovitele na úkor objednavatele, tudíž státu. Bohužel, toto není jediný rozměr, který se na Ministerstvu dopravy z mého pohledu musí kritizovat. Možná na první pohled řádově menší problém, nicméně z hlediska etiky a fungování státu problém zásadnější je, že Ministerstvo dopravy ve své souhrnné zprávě o stavu Ředitelství silnic a dálnic, vyvěšené minulý týden na webu ŘSD, uvádí, že mimosoudním vyrovnáním byly podepsány smlouvy se společností OMV - a teď, dámy a pánové, prosím o vaši mimořádnou pozornost - a se společností Monstera Development, které narovnaly zásadní zvláštnosti při pronájmu benzínek v České republice a při pronájmu konkrétních odpočívek. Kupříkladu se jedná o smlouvu, kde podle výběrového řízení byla vyhrána nějaká cena, potom do smlouvy byla napsána desetinová cena a následně nyní, po dvou letech, po několika letech sporů, místo toho, aby tento spor byl soudně důsledně vymáhán, tak mimosoudní cestou se tato lumpárna napraví. A kdybyste měli pochybnosti o tom, že se o lumpárnu nejedná, tak podotýkám, že společnost Monstera Development je jednou ze společností, kvůli které je ve vazbě pan Hala a vůči kterému se už mnoho měsíců v souvislosti se špatným hospodařením ŘSD vede trestní stíhání. Jinými slovy řečeno, já říkám, že ministr Dobeš a ŘSD legalizují kroky, které z mého hlediska jsou jednoznačně kroky, které naopak podléhají nikoliv obchodnímu, ale především trestnímu právu. A v kontextu těchto kroků tím hrozí zásadní vyvinění konkrétních osob, které patří za mříže, a nikoliv do luxusních automobilů, které mají z ukradených peněz, které patří České republice. Třetí a stejně závažnou informací je dnes informace, že Ministerstvo dopravy sestavilo zcela oficiálně pracovní skupinu, která má vytvořit takzvané všeobecné obchodní podmínky. Jednoduše řečeno, jedná se o sestavu pravidel, která jsou přílohou všech kontraktů, které uzavírá Ředitelství silnic a dálnic. Jedná se o dokument, který je zásadní při tendrování v rámci činnosti ŘSD. Ministerstvo dopravy bezostyšně - a neznám jiné slovo než bezostyšně, pokud mám zůstat u spisovných slov - tyto všeobecné obchodní podmínky zcela oficiálně dohaduje v pracovní skupině, jejíž součástí je taková společnost, jako je společnost Metrostav anebo ALPINE Bau, to znamená vlastní dodavatelé, nejčastější firmy, o kterých se mluví v souvislosti s předraženými, anebo naopak dumpovanými zakázkami na Ministerstvu dopravy a především na ŘSD. Apeluji na to, aby tento nemravný, přesto legalizující postup Ministerstva dopravy, jenž jednoznačně jde dál na ruku kmotrům a oligopolním, to znamená kartelovým dohodám stavebních společností, aby se tento postup zastavil a aby Ministerstvo dopravy, když už se nevrátilo k mravnému obchodování, současný nemravný stav ještě více neprohlubovalo. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců VV.)

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/047schuz/s047129.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_47_00743
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 200 078 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy