Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_9_00003


Schůze 9/2010 7.12.2010

Téma Slib poslance

Jeroným Tejc (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dne 30. listopadu tohoto roku byl předsedkyni Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdala mandátu poslance paní poslankyně Štěpánka Fraňková. To tedy znamená, že dnem 30. listopadu 2010 zanikl paní poslankyni poslanecký mandát a týž den vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Miroslavu Petráňovi. Mandátový a imunitní výbor na své 8. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 31, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny paní Štěpánce Fraňkové, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Miroslav Petráň, jemuž dne 30. listopadu vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní pan poslanec Miroslav Petráň poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby přijala slib nového poslance. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Děje se.) Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Poslanec stvrzuje slib podáním ruky předsedkyni Sněmovny a slovem "slibuji". Potlesk.)

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/009schuz/s009001.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_9_00003
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 717 lidí darovalo 1 973 517 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy