Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_9_01486


Schůze 9/2010 15.12.2010

Téma Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 15. prosince 2010 v 9.06 hodin Přítomno: 187 poslanců

Martin Pecina (*1968) (Poslanec ) ( délka 7 minut )

        
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, můj projev nebude tak dlouhý jako mých předřečníků. Já jsem si připravil pár faktů, ale v prvém okamžiku bych si dovolil citovat z článku, který jsem avizoval už při druhém čtení rozpočtu. Týká se toho, jakým způsobem postupovalo Irsko prakticky přesně před rokem a jakým způsobem Irsko dopadlo. Já nechci být paranoidní, ale poté, co jsem to tady avizoval ve druhém čtení, tak ten článek na tom serveru, který provozuje CzechTrade, už není, zmizel, nicméně bych si přesto dovolil z něj citovat. Ten článek se jmenuje Irsko představilo velmi úsporný rozpočet na rok 2010: Ministr financí předložil dne 9. 12. 2009 irskému parlamentu státní rozpočet na rok 2010. Rozpočet byl očekáván s vážnými obavami z úsporných opatření a škrtů, zdaleka nejrozsáhlejších v moderní irské historii. Strukturou tak rozpočet adekvátně reaguje na celkovou hlubokou hospodářskou recesi v zemi. Ministr financí v období čtrnácti měsíců předkládá prakticky již třetí úsporný rozpočet. Hlavním motivem předloženého rozpočtu byla snaha nalézt úspory 4 mld. eur a zastavit stále rychlejší zadlužování země, s vytouženým cílem zajistit stabilizaci deficitu a pokračovat v jeho postupném snižování. Rozpočet je koncipován jako rozhodující úsporný nástroj působící v následujících oblastech - teď ty oblasti, to bude asi nejzajímavější: snížení platů státních zaměstnanců dle výše příjmů od 5 % do 15 %, snížení dětských přídavků v průměru o 10 %, snížení podpory v nezaměstnanosti o 4,1 %. Dále ve zdravotnictví bude na každou vydanou položku na recept účtován poplatek 50 centů. Já bych se chtěl zeptat pana ministra financí, proč si myslíme, že opatření, která děláme my, která jsou velmi podobná - nechci říci, že identická, ale velmi podobná - tomu, co udělalo Irsko před rokem, když předpokládalo dvouprocentní růst a skončilo to nakonec poklesem, nevím ještě kolikaprocentním, ale v jistém okamžiku se také predikovalo, že pokles bude dvouprocentní, proč by nemělo k identickému vývoji dojít i u nás. Já bych chtěl sdělit prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Šeichovi, v čem je problém snižování mezd u státních zaměstnanců. To není o tom, že by si naráz žili hůře. Oni se s tím jistě nějak vyrovnají. To je o tom, že každý státní zaměstnanec má jakousi část platu vázanou na obligatorní vydání, jako jsou hypotéky, splátky úvěrů, leasingy, nájemné, výdaje na elektřinu, dopravu do zaměstnání apod., a část platu, obvykle tu menší, potom utrácí - a z ní žijí ti malí podnikatelé, kteří vytvářejí pracovní místa. Jestliže jim dnes sebereme deset procent, tak první, kteří na to doplatí, budou ti malí podnikatelé, kteří od února nebo března budou mít méně zákazníků, aby je stříhali, aby jim vařili kávu, aby jim poskytovali služby. Ti lidé přestanou chodit do kin, přestanou utrácet těch deset procent, která jim dnes přebývala. Já bych se potřeboval dozvědět, proč si pan ministr financí a vláda myslí, že nedopadneme stejně jako Irsko. Po včerejší diskusi bych se chtěl zeptat, jestli se on ptal regulátora. Nás včera nabádal, že bychom to měli všichni udělat. Jestli se ptal regulátora, co se stane, když se tento rozpočet přijme, čili jestli se ptal České národní banky. A jestli se ptal, tak bych se chtěl zeptat, proč se jeho čísla o předpokládaném růstu liší o více než procento od odhadu České národní banky. Já jsem ve druhém čtení navrhl pozměňující návrh, zvýšení kapitoly Ministerstva vnitra o 2 mld. Kč, z toho 1,3 mld. pro Policii České republiky a 700 mil. pro Hasičský záchranný sbor. To, co mě k tomu vedlo, nebylo snižování mezd těmto zaměstnancům. To, co mě k tomu vedlo, bylo ujištění obou generálů, jak policejního prezidenta, tak generálního ředitele Hasičského záchranného sboru o tom, že bez těchto peněz prostě tyto sbory fungovat nemohou, protože mají podhodnocené položky výdajů např. na topení, na elektrickou energii, na pohonné hmoty, a bez těchto peněz se prostě dostanou do problémů, které oni dnes neumějí řešit. Tak nám to bylo sděleno. Proto jsem si dovolil požádat o zvýšení tohoto rozpočtu. *** Pana ministra vnitra bych chtěl požádat, aby přehodnotil svůj postoj a svého resortu a svých mužů se zastal, protože nevím, jak budeme bojovat proti korupci, zvlášť ve světle dnešních událostí, jestliže nebudeme mít dost peněz na to, aby se na služebnách policie svítilo a topilo. Nehovořím o tom, samozřejmě, že zejména protikorupční útvary, jak jsme si poslechli od odstoupivšího náměstka policejního prezidenta, by potřebovaly samozřejmě posílit, pokud se týká techniky, pokud se týká softwaru atd. Včera jsem si v Událostech, komentářích poslechl, že čistička v Praze měla být předražena o 3 miliardy korun, a já bych si myslel, že 2 miliardy, o které žádám Ministerstvo vnitra, by vláda určitě našla v rozpočtu České republiky bez větších problémů. Děkuji vám za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/009schuz/s009193.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_9_01486
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.