Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013_10_00756


Schůze 10/2013 12.06.2014

Téma 108. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Ing. Andrej Babiš (*1954) (Místopředseda vlády ČR a ministr financí ) ( délka 2 minuty )

        
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, na jednání naší schůze se předkládá nový protokol k mezinárodní smlouvě, která souvisí s mezinárodním zdaňováním. V tomto konkrétním případě se jedná o protokol k již existující smlouvě o zamezení dvojitého zdanění se Singapurem. V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a Singapurem uplatňuje Smlouva mezi vládou ČR a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daně z příjmů, která byla podepsána v Singapuru dne 21. listopadu 1997. Tato smlouva vstoupila v platnost 21. srpna 1998 a byla v ČR publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 224/1998 Sb. Nedílnou součástí této smlouvy je i protokol, který byl podepsán současně. ČR má sjednány protokoly k daňovým smlouvám s několika státy a průběžně probíhají jednání o sjednání protokolů s dalšími státy za účelem vyhovění mezinárodním standardům především v oblasti výměny informací. Protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy, zcela jistě přispěje k větší právní jistotě a dále především k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů. V této souvislosti lze zmínit, že se podařilo sjednat zcela nový text článku Výměna informací, který zajistí její rozšířenou formu ve vztahu k daním všeho druhu a pojmenování. Rovněž pak tento protokol zajistí získávání bankovních informací ze Singapuru a prolamuje koncept domácího zájmu na informaci v Singapuru, což v současné době brání efektivní výměně informací. Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna PČR vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání daného protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění a vyslovila souhlas s jeho ratifikací. Děkuji vám za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/010schuz/s010087.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2013_10_00756
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 971 967 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy