Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013_47_00209


Schůze 47/2013 24.05.2016

Téma 200. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka

Ing. Petr Šilar (*1956) (Senátor ) ( délka 4 minuty )

        
Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Dobrý večer, vážené poslankyně, vážení poslanci. Přestože jste na úvod mého návrhu senátorské změny slyšeli jasné zamítavé stanovisko, pokusím se vysvětlit, v čem spočívá usnesení Senátu ve třech bodech tohoto zákona o Státním pozemkovém úřadu. Chtěl bych říci, že u nás v Senátu byl tento zákon velice pečlivě projednán, a dávám za pravdu jako zpravodaj, že jsme vládní a posléze poslanecký návrh podpořili s tím, že ve dvou výborech potom byly přijaty návrhy doplnění ve třech bodech. Jsme samozřejmě pro vytvoření té rezervy, ale jsme samozřejmě ke všem základním bodům jaksi kladní, ale jenom jsme navrhli... První změna spočívá v tom, že se v § 7 odst. 1 ruší právě ta větička "nebo stavbou pro bydlení". Totiž ono tam ta možnost pro bydlení byla v té původní verzi o Státním pozemkovém úřadu a teď v té poslanecké verzi tam vypadla z důvodu, proto, že jak nám říkal předkladatel, že se s půdou často spekulovalo. Těch případů nebylo mnoho, ale i v tomhle momentě je možné právě pro obce, které mohly půdu v rámci pozemkových úprav, pořád platí možnost výměny, ta je upřednostňována, ale také pro účely bydlení tam v minulém zákoně byla právě možnost bezplatného převodu. A tato záležitost je ošetřena velice dobře smlouvami. A obce, když ji nevyužily do zákonné doby, to znamená to, co bylo ve smlouvě uvedeno, tak tu půdu vrátily, ale v žádném případě s ní nemohly dále spekulovat. Čili skutečně bylo právně ošetřeno a nedošlo k žádným pochybnostem, že pro účely bydlení byla možnost i bezplatného převodu na obce. To je jedna věc, kterou jsme tam navrhli. A samozřejmě druhá věc je otázka těch školních zařízení, což je marginální záležitost, ale v tom návrhu zákona je napsáno, že školská zařízení, protože se to týká školních statků, které hospodařily na půdě Státního pozemkového úřadu nebo ho od něj dostaly, tehdy od státního pozemkového fondu, pardon, tak mají povinnost nabídnout to zpátky k prodeji Státnímu pozemkovému úřadu. Pro jistotu, protože ta formulace nebyla jasná, tak v Senátu prošlo navržení tento odstavec vyřadit. *** A třetí bod je doplněk, jenom velice krátký, a to je v tom, že ukládá ještě v § 21 Státní pozemkový úřad, jsme si dovolili jako Senát požádat, aby Státní pozemkový úřad zpracoval výroční zprávu, on ji zpracovává, ale aby ji jako všechny ostatní úřady, které probíhají jak u vás ve Sněmovně, je schvalována, projednána nebo brána na vědomí, tak jsme si dovolili navrhnout, že by i zpráva Státního pozemkového úřadu byla projednána v Senátu. To jsou všechny tři změny, velice malé, ale ta první je podstatná, a to je otázka bezplatného převodu na obce, kterou jsme si dovolili navrhnout, a předkládáme Poslanecké sněmovně tento pozměňovací návrh o Státním pozemkovém úřadu. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/047schuz/s047032.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/2013_47_00209
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy