Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013_57_01241


Schůze 57/2013 24.05.2017

Téma 347. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu  

Lukáš Pleticha (*1975) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Jde o jeden z projevů kontrolní pravomoci parlamentu jakožto sboru demokraticky volených zástupců občanů. Stěží by se přitom dala nalézt důležitější a významnější věc veřejného zájmu než zachování demokratického právního státu, jehož imanentní součástí je v podmínkách České republiky i politický systém založený na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran podle čl. 1 odst. 1 a čl. 5 Ústavy České republiky. Pokud se objeví informace, že tyto elementární principy jsou v ohrožení, neměla by Poslanecká sněmovna zůstat nečinná, zvláště když se téma rizika politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice objevuje i na programu nadcházející schůze Evropského parlamentu. Dění posledních týdnů v souvislosti s osobou Ing. Andreje Babiše, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prvního místopředsedy vlády a ministra financí a především předsedy jednoho z nejvýznamnějších politických uskupení v zemí, vyvolává otázky, zda se pan Ing. Andrej Babiš či osoby s ním určitým způsobem svázané, např. zaměstnanci jím přímo či nepřímo ovládaných právnických osob, nedopouštěli jednání, které mohlo směřovat k ovlivňování politické soutěže a destabilizaci demokratického právního státu, a to nikoliv v posledních měsících, ale třeba již dříve v letech 2014 a 2015. *** Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejíž zřízení je navrhováno, by se proto měla zaměřit na zodpovězení především otázek, které zde v nedávné minulosti zazněly. Přestože zaznívají od řady právníků názory, že jednání zachycené na zveřejněných nahrávkách by mohlo být trestné, je třeba pamatovat na to, že vyšetřovací komise neprovádí vyšetřování trestné činnosti. Jejím cílem je důsledné zjištění všech nezbytných informací týkajících se ohrožení veřejného zájmu, kvůli němuž je zřízena. Důležitou roli hraje i odpovědnost politická a morální, přičemž je možné připomenout, že sám pan Ing. Andrej Babiš se zavázal k respektování nezávislosti sdělovacích prostředků provozovaných jím ovládanými právnickými osobami. Přestože vyšetřovací komise může, nasvědčují-li jí zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámit svá zjištění orgánům činným v trestním řízení, klíčovou je její role především při osvětlení zjištění skutečností vůči veřejnosti a možnost předložit případné návrhy řešení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. A to by mělo být i cílem vyšetřovací komise, jejíž zřízení je nyní navrhováno. Děkuji za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/057schuz/s057188.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2013_57_01241
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy