Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017_12_01544


Schůze 12/2017 19.04.2018

Téma 59. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Ing. Markéta Pekarová Adamová, (*1984) (Poslankyně ) ( délka 10 minut )

        
Vážená paní předkladatelko, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Tedy na to, že probíráme takhle závažnou věc, nás tady mnoho není. To je myslím asi docela negativní symbolika vůči i těm, o kterých tady teď hovoříme, protože hovoříme o 2,5 milionu lidí minimálně. Ale budiž. Aspoň někteří jsme tady zůstali jako stateční. Dovolte mi, abych také vyjádřila svůj názor k předkládané novele zákona o důchodovém pojištění a velice stručně shrnula důvody, proč je pro TOP 09 nepřijatelné, abychom zapomínali na jeden ze základních principů, na kterých důchodový systém v České republice stojí, totiž zásluhovosti. Tento návrh, který je možná pro mnohé z nás jenom velmi jednoduchý, protože se jedná o zvýšení z devíti na deset procent výměry, což vypadá jako "jedno číslo měníme, není to tak závažné", ale má velmi závažný dopad do výpočtu důchodů nejenom tedy pro ten následující rok, ale pro léta budoucí. A dotkne se opravdu velké řady z těch, kteří důchody pobírají, a bavíme se teď třeba jenom o těch, kteří už je mají, negativně. To tady ještě nezaznělo. Je potřeba říci a uvést na pravou míru, že ve chvíli, kdy zvýšíme to procento, a tím tedy naopak ubereme o jedno procento druhou část, ze které se důchody vypočítávají a která je navázána přímo na předchozí výdělky těch daných pojištěnců, daných osob, tak při následující valorizaci, která je ze zákona, tím poškodíme až 60 procent příjemců, protože jim se bude tedy budoucí valorizace počítat z nižšího základu o to dané procento. Je to velice prosté, v tomto je tedy neúprosný ten valorizační mechanismus, který je daný zákonem a který samozřejmě je bez ohledu na to, jaká vláda zrovna vládne, využíván a je navázán na ukazatele, jako je inflace a jako je růst mezd. Takže poté, co tady tohle bude uvedeno v život, tak je potřeba si říci, že naše důchody budou více rovnostářské, že budou méně tedy navázány na to, kolik jste v době produktivního věku odváděli, kolik jste vydělávali, a tudíž i odváděli na odvodech. Bude to poškozovat v takovém momentě tedy až 60 procent těch příjemců. To je tady nutné říci. Co se týče tedy té části, která se týká zvýšení u lidí, kterým je 85 let a více, a pak tedy těm, kterým je 100 let a více, s tím žádný problém nemáme. Ale rozhodně bychom se tady neměli bavit jenom o takovýchto dílčích změnách, zvláště když nám je předkládá vláda, která ještě ani nezískala důvěru, ale měli bychom se snažit opravdu nalézt řešení, recept na důchody budoucí, nejenom na důchody, které máme teď. Už dnes se dostává důchodový účet do pravidelného schodku, který se pohybuje podle toho, jak výkonná je ekonomika, ale budeme mít s důchody velmi velký problém i v budoucích letech, protože demografický vývoj v těchto věcech je prostě neúprosný. Takže stejně jako v minulém volebním období jsme vyzývali pravidelně tehdejší vládu k tomu, aby nestrkala hlavu do písku a řešila ten problém, který i Světová banka a další organizace, jako třeba OECD, u nás označují za časovanou bombu, nikoliv jenom my jako opozice, to není věcí politického souboje, to je věcí prostě jednoznačných faktů, tak se nedělo. Byli jsme svědky pouze rušení reformy předchozí. Byli jsme čtyři roky svědky jednání důchodové komise, kterou vedl tehdy pan Potůček a která přicházela jenom s opravdu dílčími drobnými změnami, ale nikoliv s opravdu seriózně myšlenou reformou, a v samotném závěru to nakonec bylo korunováno tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo tedy používat studii, že není potřeba žádné reformy, že to náš důchodový systém, tak jak je nastaven dnes, jako průběžný systém, zvládne. Myslím, že nejenom to odporuje veškerým prohlášením právě těch organizací, o kterých jsem hovořila, ale odporuje to i tomu, jak tedy opravdu demografický vývoj se vyvíjí, a těm faktům, se kterými jsme mimochodem i v důvodové zprávě tady vlastně obeznámeni, protože ty grafy si tam můžete všichni nalistovat a vidět, že do budoucna nás opravdu čekají výdaje na důchody v poměru k HDP - tam je opravdu velký růst kolem až 12 procent. Tento návrh to samozřejmě ještě prohlubuje. Ale na druhou stranu to, co považuji za mnohem důležitější dnes říci, a to, co považuji za zásadní při té diskusi, je, že opravdu ty naše důchody vytváří mnohem rovnostářštější, tudíž i je v rozporu s výrokem Ústavního soudu, který řekl už před několika lety, myslím, že to bylo v roce 2010, že právě na princip zásluhovosti bychom se měli u našich důchodů zaměřit, že bychom měli brát v potaz to, kolik daný pojištěnec, kolik ten důchodce za svého aktivního věku odvedl do systému, a že bychom princip zásluhovosti měli naopak posilovat. Tehdy se tak činilo. Činilo se tak malou důchodovou reformou, která předcházela té velké důchodové reformě, o které je tady většinou řeč. Ale vlastně tady není dobré zavírat oči nad tím, že tento návrh jde vlastně zpátky k tomu, co bylo kritizováno, a ve své podstatě tím opravdu velkou část těch lidí poškodí. To tady nezaznívá v té diskusi, a mě to velmi mrzí, že férově tohleto není schopen předkladatel ani přiznat, protože opravdu lidé, kteří jsou už třeba teď v důchodu a vědí, že se jich to takto negativně v budoucnu dotkne, tak píší e-maily a říkají, že prostě se cítí být poškozeni, že je ten systém vůči nim vlastně dnes nastavený spravedlivěji a bude to nespravedlivější. A já se jim vůbec nedivím, že na to upozorní. Protože nesmíme tady pořád zapomínat na to, že to není jenom o nějaké snaze vyrovnat co nejvíc ten důchod, ale je to o snaze, abychom opravdu ten systém měli nastavený co možno nejspravedlivěji a nezabývali se jenom solidaritou, ale i tou zásluhovostí. Tak tolik jenom do té debaty chci vnésti. Myslím si, že samozřejmě bychom se tady měli zabývat i dalšími aspekty, které vůbec ovlivňují důchodový systém, ať už je to i to, abychom posilovali právě prorodinnou politiku, abychom se snažili, aby se v této zemi rodilo více dětí, a už jsme to tady řešili u jiných návrhů. Ale teď si myslím, že je čas okomentovat zejména to, co nám leží, mnohým z nás, nebo tomu zbytku z nás, který tady ještě je, na stole, a tedy bavit se o těchto konkrétních parametrech, které tady chce vláda udělat. *** Nebudu navrhovat zamítnutí. I my samozřejmě chceme, aby se našim důchodcům dařilo, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že ten návrh obsahuje více věcí, tak kvůli této jedné věci to navrhovat nebudu, ale myslím si, že bychom se ve výborech měli velmi podrobně bavit o tom, jaký to bude mít skutečný dopad, a to nejenom jednorázový, ale i dlouhodobý. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/012schuz/s012225.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/2017_12_01544
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 265 697 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy