Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017_19_00874


Schůze 19/2017 13.09.2018

Téma 169. Ústní interpelace

Mgr. Václav Klaus (*1969) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Je to samozřejmě těžké bez toho ministra, adresovat to. Pane ministře Plago, já vás interpeluji ve věci připravované koncepce občanského vzdělávání. Tato věc vznikla zhruba v roce 2016 při takzvaném Domu demokracie a lidských práv, který měl sestavit koncepci občanského vzdělávání a postupně ji zahrnout do našeho vzdělávacího systému a RVP na všech školách. Členové tehdejší vlády patrně usoudili, že společnost není dost občansky uvědomělá, proto je třeba děti podrobit výchově k občanství. Tento projekt vyvolal poměrně velké kontroverze pro svou ideovou jednostrannost. Vláda se změnila, ale ti úředníci pokračují v tichosti v tomto projektu dále. Dostal to do gesce pan Pelikán, ten to výrazně posunul, už to nějakým způsobem procházelo vládou. Ti, kdo návrh tlačí, si tradičně vzali na pomoc evropské řešení. Odvolávají se na Radu Evropy a její model kompetencí pro takzvanou demokratickou kulturu soužití rovných s rovnými v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Chtěl bych vás, pane ministře, upozornit, že vůči tomu se velice tvrdě vymezil náš výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, a to již v březnu 2018. Cituji: vyzývá Ministerstvo školství, aby toto neaplikovalo do českého vzdělávacího systému, protože rozvoj demokratických kompetencí musí vycházet z hodnot ukotvených v Ústavě České republiky, což jsou vlastenectví, svoboda, lidská důstojnost, rovnoprávnost, zodpovědnost, demokracie, právní stát a tak dále, nikoliv kulturní rozmanitost a jiné hodnoty, které zmiňuje ten evropský dokument. (Předsedající upozorňuje na čas.) Čili jen otázku. Hodláte podepsat a schválit takové RVP, které by zahrnovaly ideologickou indoktrinaci dětí, a to proti vůli parlamentu a v rozporu s Ústavou? Za druhé. Jaký bude další postup ministerstva ke koncepci občanského vzdělávání, de facto výtvoru neziskového centra občanského vzdělávání a dalších navolených aktivistů? Děkuji. Omlouvám se. ***

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/019schuz/s019114.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/2017_19_00874
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 265 697 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy