Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017_27_00817


Schůze 27/2017 7.03.2019

Téma 157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Mgr. Andrea Babišová (*1972) (Poslankyně ) ( délka minuta )

        
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro evropské záležitosti, které proběhlo dne 6. února roku 2019. Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Andrey Babišové a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky přijmout následující usnesení: 1. nevyslovuje předchozí souhlas s návrhem doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně; 2. zásadně odmítá interpretaci institutu předchozího souhlasu ve vládním stanovisku konstatující, že neudělení souhlasu Parlamentem umožňuje vládě při rozhodování v Radě zdržet hlasování a nechat tak doporučení schválit ostatními členskými státy; 3. konstatuje, že § 109i zákona č. 91/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, je nutné interpretovat tak, že nebyl-li vysloven předchozí souhlas, nemůže vláda nejen kladně hlasovat, ale ani se hlasování zdržet; 4. žádá vládu, aby v souladu s tímto výkladem postupovala při předkládání všech následujících návrhů na vyslovení předchozího souhlasu; II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/027schuz/s027100.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2017_27_00817
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.