Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017_30_03282


Schůze 30/2017 18.06.2019

Téma 241. Způsob dofinancování sociálních služeb v České republice v roce 2019

Ing. Leopold Sulovský (*1954) (Senátor ) ( délka minuta )

        
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Senát projednal návrh zákona ve své 8. schůzi dne 2. května 2019. Výsledkem tohoto jednání bylo přijetí pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení výboru. V hlasování číslo osm se pro vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně s tímto pozměňovacím návrhem vyslovilo 60 ze 70 přítomných senátorek a senátorů, nikdo nebyl proti. Abych to odůvodnil. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení Senátu nikterak nezasahuje do podstaty zákona, pouze umožňuje České obchodní inspekci, aby u nově zaváděného přestupku upustila za podmínek stanovených v § 43 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich od uložení správního trestu. Odstraňuje tak zjevné disproporce návrhu zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, podle něhož by u nového přestupku na rozdíl od všech ostatních srovnatelně škodlivých přestupků v horní hranici pokuty ve výši 3 milionů korun nebylo možné upustit od správního potrestání. Vyloučení možnosti upustit od potrestání je podle názoru Senátu namístě jen u těch nejzávažnějších přestupků na úseku ochrany spotřebitele, například při porušení povinností při stahování nebezpečných výrobků z trhu s horní hranicí pokuty ve výši 50 milionů korun, jak koneckonců stanoví zákon ve stávajícím znění. Děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/s030261.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2017_30_03282
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 689 lidí darovalo 1 870 377 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy