Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017_49_01867


Schůze 49/2017 5.06.2020

Téma 379. Stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (*1964) (Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR ) ( délka 4 minuty )

        
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán v prvním čtení v obecné rozpravě na 40. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu dne 29. ledna 2020. Hlavní připomínky poslanců se v rámci obecné rozpravy týkaly nesouhlasu s vypuštěním dobrovolné otázky ohledně náboženské víry. Návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Rozpočtový výbor na své 35. schůzi dne 5. února 2020 po rozpravě usnesením č. 353 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona v roce 2021 (?) schválila bez připomínek. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 34. schůzi dne 20. února 2020 projednal a schválil pozměňovací návrh pana poslance Martina Baxy, který navrhuje doplnit otázku náboženské víry do souboru zjišťovaných skutečností v rámci zákona pro rok 2021 s tím, že odpověď na tuto otázku bude dobrovolná. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj po rozpravě přijal usnesení č. 177, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 622 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Stanovisko Ministerstva financí a Českého statistického úřadu k tomuto pozměňovacímu návrhu je neutrální. Z hlediska Českého statistického úřadu je pozměňovací návrh technicky realizovatelný a je bez dalšího dopadu na státní rozpočet. 26. února 2020 předložil pan poslanec Radek Koten písemně pozměňovací návrh, který se rovněž týká rozšíření okruhu zjišťovaných údajů prostřednictvím formulářů o náboženské vyznání s tím, že by se jednalo o dobrovolné poskytnutí tohoto údaje. Český statistický úřad s věcnou podstatou tohoto návrhu souhlasí. Problém však spatřuje zejména v legislativně technickém zpracování a dále navrhuje, aby nově zařazený zjišťovaný údaj byl uveden jako náboženská víra, ne jako náboženské vyznání v souladu s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 177 přijatým na 34. schůzi dne 20. února 2020, které bylo Českým statistickým úřadem projednáno a odsouhlaseno. Stanovisko Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu pana poslance Radka Kotena je nesouhlasné vzhledem ke kolizi s pozměňovacím návrhem pana poslance Martina Baxy. Oba pozměňovací návrhy byly projednány ve druhém čtení v obecné rozpravě na 41. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 4. března 2020. Rozpočtový výbor na své 36. schůzi dne 18. března 2020 návrh zákona projednal v rámci přípravy na třetí čtení, bylo hlasováno o obou pozměňovacích návrzích, přijato bylo doporučující stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Baxy. Děkuji vám za pozornost. Jenom dodávám, že je tady přítomen předseda Českého statistického úřadu pan Rojíček. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/049schuz/s049253.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2017_49_01867
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 972 267 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy