Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017_6_00986


Schůze 6/2017 24.01.2018

Téma 35. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Vladimír Plaček (*1965 - ✝2018) (Senátor ) ( délka 12 minut )

        
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci. Jak pan předsedající sdělil, projednáváte senátní návrh zákona o léčivech, který měl řešit jeden základní a zásadní bod, a to oddálit všeobecnou povinnost vydávání elektronických receptů pro všechna zdravotnická zařízení kromě výjimek vyhláškou daných, a to o dva roky. Tento senátní návrh Senát přijal v minulém roce již 6. prosince, 7. prosince byl postoupen do Poslanecké sněmovny a 8. prosince jste měli možnost se s ním seznámit. Pro naléhavost řešení této problematiky Senát požádal o projednání podle § 90 odst. 2, i když jsme teď slyšeli, že vetem už toto neplatí. Nicméně předpoklad byl ten, že se zákon projedná v době prosincové, jelikož návrh účinnosti tohoto zákona byl navržen od 31. prosince 2017. To datum nebylo náhodné, bylo stanoveno právě proto, aby ta povinnost, o které hovořím, vůbec k 1. 1. 2018 nenastala. Sněmovna tento návrh neprojednala a je teď tedy otázkou, zda tedy vůbec projednávat tento senátní návrh právě kvůli tomuto datu, nicméně pokud zase podle § 90 odst. 2 nebylo schváleno, takže se projednává běžným způsobem, a je otázkou, jestli by někdo nenačetl pozměňovací návrh, který by toto datum oddálil. Kolem elektronických receptů máte určitě neskutečné množství informací. Každý je dostáváte od lékařů z vašich obvodů. Já je samozřejmě dostávám také a veskrze jsou bohužel negativní. Já bych s dovolením na začátek, než vás seznámím s tím, proč Senát přistoupil k tomuto návrhu, vás seznámil s takovými dvěma ohlasy. Budu citovat dva nejmenované lékaře, jakým způsobem funguje Státní ústav pro kontrolu léčiv: Přes opakované pokusy za účasti operátorů firmy Medicus jsme se snažili zprovoznit eRecept marně. Systém hlásí, že máme vše v pořádku, ale tiskne jen čisté recepty. Operátoři na to nejsou schopni odpovědět a informují nás, že chyba je v SÚKLu. Byli jsme vyškoleni k léčení pacientů, mám tři atestace, ale kouzlit s profesionály ohledně softwaru neumím. Pokud to tak půjde dál - cituji - nedávám bolševikovi rok, ale tak maximálně týden, a to ještě s forenzními následky. - Opět cituji, omlouvám se. - Takový bordel ve zdravotnictví nebyl ani za éry komisí účelné farmakoterapie. Druhý ohlas: Moje žádost na SÚKL je od listopadu, kdy nám bylo slíbeno, že budou rozhodně včas vyřízeny. Při setkání s náměstkem ředitele SÚKLu na celorepublikovém setkání praktických lékařů v Milovech bylo vše řečeno, vysvětleno, včetně obtíží s nefungujícími telefonními linkami atd. Naprosto bez odezvy. Prý "my za nic nemůžeme a vše funguje správně". Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Senátu je naprosto jasné, že elektronizaci se zřejmě zabránit nedá. Tady se nezpochybňuje samotná elektronizace jako taková, ale bohužel nepřipravenost toho všeho, co předvedl SÚKL v minulém roce. Všeobecná povinnost všech lékařů až na výjimky z vyhlášky a všech pacientů je také samozřejmě k diskusi. Je otázkou, zda by to tak vůbec býti mělo. Když například pacient nedá souhlas s vystavením elektronického receptu - samozřejmě ne v letošním roce, když budu předjímat, že se přijme varianta nesankcionování lékařů, tak v příštím roce - když bude odmítat takovýto elektronický recept, jak bude ten lékař postupovat? *** Mimochodem, včera proběhlo docela zajímavé setkání za účasti asi sta návštěvníků. Pořádal to Občan, zapsaný spolek, a tam údajně zaznělo na tuto otázku, jak bude postupovat ten lékař, od pana Krále, tuším, z Ministerstva zdravotnictví, že se má přejít k jinému lékaři. Ale i ten druhý lékař v příštím roce bude mít tu povinnost. Anebo že má odmítnout tu péči. Něco jako revers. V každém případě toto dořešeno není. Elektronický recept ve stávající podobě nic lékařům nenabízí. Ani lékový záznam, ani kontrolu interakcí, kontraindikací předepsaných léčivých přípravků, nic. Jenom je opravdu zbytečně zatěžuje. Zatěžuje je časově a i obtížností celého systému. Lékaři samozřejmě po spuštění celého systému po novém roce si dali tu práci a ten čas začali sledovat. Ambulance diabetologa: jeden recept při čtyřiceti lidech v čekárně, asi 45 receptů za tu ordinační dobu znamená plus půl hodiny navíc. Jeden recept 40 sekund. Praktici si to spočítali, že to je jedna celá ordinační hodina navíc prakticky ztracená, protože se jenom čeká na odezvu systému. Ať si myslíme o evidenci tržeb cokoliv, tak ta tedy šlape opravdu v řádech já nevím, jestli mikrosekund. Tady toto prostě nepracuje tak, jak by mělo. Opravdu to lékaře zatěžuje. Občas samozřejmě ten systém má také výpadky. Mám potvrzeno, že některý ten den to bylo třeba dvě hodiny. Co jsme vytýkali v Senátu, bylo také to, že neproběhl plánovaný pilotní projekt, kde by se vyzkoušel celý ten systém, vychytaly chyby, opravily a pak teprve celý ten systém spustil naostro. Dokonce ten náš návrh oddálení o dva roky směřoval i v souladu s usnesením vlády z roku 2016, z podzimu, listopadu, který plánoval spuštění tohoto pilotního projektu elektronického receptu k 1. lednu 2019 s tím, že bude probíhat půl roku do 30. června 2019 a systém se spustí naostro 1. ledna 2020, naprosto v souladu s naším návrhem. On ten pilotní projekt vlastně de facto probíhá teď. Teď se vychytávají chyby, teď teprve se rozhoduje, co bude dál a kdy vlastně všechno se podaří časově zvládnout. Je zcela zřejmé, že ve chvíli, kdy poskytovatelé zdravotních služeb, lékaři, se dozvěděli o návrhu, že se nebude sankcionovat tento rok, tak je pochopitelné také to, že se všichni do tohoto systému od 1. ledna nezapojili. Že ten systém nějakým kostrbatým způsobem funguje, to samozřejmě víme, nicméně všichni lékaři tam určitě nejsou, a někteří dokonce ani býti nemohou. Přibližně asi 7 000 lékařů do dnešního dne nemá ty přístupové kódy ze SÚKLu dodány. Takže i kdyby chtěli, tak se do tohoto systému zapojit nemohou. Tvrdí se, že to jsou většinou lékaři jako odbornosti radiolog, patolog, mikrobiolog. Není to pravda. Jsou to i lékaři, kteří poskytují primární péči i v ambulancích specialistů. Někteří čekají od listopadu, někteří čekají dokonce od října. Jeden z dalších důvodů, a můžete si o tom myslet, co chcete, opravdu, starší osoby obecně, platí to i o starších lékařkách i starších lékařích, k elektronice prostě příznivý vztah nemají. Prostě to nejsou schopni zvládat. Někteří to řeší tím, že požádají firmy, aby jim toto všechno zprovoznily, což je velké riziko, protože ty firmy v tu chvíli mají přístupové kódy, které jsou těm lidem SÚKLem poskytnuty. A je také zřejmé, že možná i tito starší se nezapojili do tohoto systému, vydávají recepty v papírové podobě, že nebudou sankcionováni a možná skončí své praxe jenom o rok později. Při personální devastaci zdravotnictví je to opravdu velký vykřičník, kdo je nahradí. Jsou to samozřejmě většinou provozovatelé ambulantních zdravotních služeb, dá se předpokládat, že své praxe budou prodávat, koupí si je lékaři z nemocnic. A kdo pak bude v nemocnicích? A konečně možná poslední bod. On ten celý systém je možná ohrožen ještě i z jiného důvodu. Nejsem ajťák, ale podle informací, které jsem obdržel, je snad problém v tom, že informace, které jsou na receptu, to znamená informace o pacientovi a informace o tom předepisovaném léčivém přípravku, se nějakým způsobem musí překódovat do toho čárového kódu nebo QR kódu a údajně právě tento způsob překódování je chráněn patentem. Je otázkou, jestli to tak opravdu je, či není, a je také možné, že o tomhle bude rozhodovat soud. A pak bude rozhodovat de facto o celém systému elektronických receptů. Je pak také možné, že vůbec nebude stačit ani ta doba dvou let, která Senát v tom senátním návrhu zákona navrhoval. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a rád si vyslechnu samozřejmě vaši reakci na svůj projev. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/006schuz/s006152.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2017_6_00986
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.