Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017_7_00012


Schůze 7/2017 27.02.2018

Téma Zahájení schůze

Vít Rakušan (Poslanec ) ( délka 4 minuty )

        
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Na poznámku jsem to napsal trochu jinak. Jedná se o bod programu, který už navrhoval pan kolega Bartošek. Tedy odvolání pana Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny. Byli jsme v minulých týdnech svědky pojmologické diskuze - koncentrační tábor, pracovní tábor, internační tábor, sběrný tábor. Ale pokud něco můžeme nazvat slovem pseudo, tak tuto diskuzi. Byla to typická pseudodiskuse, protože to, co vám tady chci přečíst, a ubrat vám deset minut vašeho času, jsou oběti koncentračního sběrného pracovního internačního tábora v Letech. A ty oběti si zaslouží, aby jejich jména padla tady na plénu Sněmovny, protože to, že tito lidé v tomto táboře zemřeli, to, že tito lidé zemřeli v táboře, který byl oplocen, a žádné díry v tom plotě nebyly, to, že tito lidé by jinak žili, žili úplně jinou kvalitu svých životů, kdyby v tomto táboře neskončili. Nezpochybňujme utrpení ať už jakékoli skupiny obyvatel! Paffner Antonín Walter Václav Flachs Jaroslav Flachsová Marie Winter Ladislav Winterová Josefa Janeček Jan Janečková Anna Serynková Maria Wintrová Anna Janeček Josef Wintrová Johana Janečková Anna Čermáková Marie Melková Johana Čermáková Kristýna Serynek František Janeček Karel Serynek Josef Serynková Antonie Janečková Žofie Richter Jan Šmíd Edvard Šmídová Marie Šmídová Johana Šmídová Františka Šmídová Johana Růžička Antonín Růžičková Emílie Růžičková Františka Růžičková Růžena Vrba Miroslav Vrbová Marie Růžičková Anna Růžičková Františka Švehlová Růžena Růžička Josef Růžičková Růžena Kovář Jaroslav Kovářová Anna Kovářová Marie Růžičková Anežka Hofinger Jaroslav Hofingrová Barbora Malíková Františka Malíková Marie Růžičková Anna Růžička Josef Karel Růžičková Hedvika Růžička Josef Šubrtová Alžběta Pflegrová Berta Štěpánka Růžičková Františka Růžičková Marcela Waltrová Věra Růžičková Marie Růžička Josef Růžička Gothard Růžičková Johana Růžičková Božena Růžička Karel Lagrunová Anna Lagrun Vilém Wrba Jan Wrba Antonín Wrbová Leontýna Schulz Antonín Růžičková Karolína Růžičková Josefína Stein Ludvík Steinová Josefína Steinová Zdeňka Vrba Josef Vrba Leopold Růžička Bohumil Růžička Jiří Zdeněk Růžičková Anna Růžičková Berta Růžičková Veronika Josefa Hermannová Anna Hermannová Ludmila Ryšlavá Anna Ševčík Oldřich Ševčíková Vlasta Danielová Anna Danielová Božena Růžička Josef Růžičková Marie Růžičková Jindřiška Růžičková Libuše Markéta Růžička Edvard Růžičková Helena Růžičková Marie Růžičková Růžena Růžičková Františka Růžička Jan Janeček František Janečková Anežka Janečková Anna Janečková Emilie Janečková Jiřina Růžička Teofil Růžičková Anna Růžičková Marie Růžičková Helena Vrbová Terezie Vrba František Vrbová Miloslava Vrbová Pavlína Vrbová Zdeňka Serynek Ladislav Serynková Štěpánka Vrba Antonín Vrbová Františka Růžička Jan Růžička Josef Růžička Karel Růžičková Marie Růžičková Věra Chadraba Josef Chadrabová Anežka Chadrabová Antonie Chadrabová Božena Chadrabová Marie Chadrabová Anežka Chadrabová Anežka Chadrabová Emílie Kloc Jindřich Procházka František Procházka Zdeněk Procházková Antonie Procházka Antonín Procházka František Procházková Karolína Procházková Marie Horvát Cyril Winter Zdeněk Winterová Marie Růžička Antonín Růžička Karel Růžičková Eleanora Růžičková Berta Růžičková Anna Růžičková Božena Františka Růžičková Josefa Růžičková Růžena Růžička František Růžička Jan Růžičková Antonie Růžička Leopold Růžička Robert Růžička Gregor Růžička Leopold Růžičková Antonie Růžičková Miluše Růžička Josef Růžička Václav Růžičková Marie Růžičková Marie Růžičková Růžena Růžičková Tekla Růžička Jan Růžička Antonín Růžička Ladislav Růžička Robert Růžička Josef Karel Růžičková Filoména Petružilková Antonie Serynek Edvard Serynek Stanislav Serynková Aloisie Oliva Hubený Jan Studený Antonín Vrba Vojtěch Vrbová Františka Vrba Jan Vrbová Stanislava Vrbová Růžena Růžičková Alžběta Richtrová Františka Richter František Richtrová Anna Richtrová Anna Čanda Antonín Čanda Stanislav Čandová Anna Čandová Františka Čandová Johana Antonie Růžička Jan Růžičková Marie Serynek Stanislav Josef Růžičková Božena Serynková Josefa Serynková Růžena Serynková Štěpánka Serynková Františka Serynková Zdeňka Růžičková Helena Růžičková Ludmila Růžička František Čermák Jan Marion Růžička Václav Růžičková Františka Benešová Kristýna Marie Paffner Antonín Paffnerová Marie Petržilka Václav Petržilková Anastázie Petržilková Barbora Petržilková Josefína Petržilková Marie Růžička František Růžička Alois Růžičková Eva Růžičková Františka Růžičková Hedvika Šubertová Aloisie Emílie Růžička Vilém Růžičková Františka Růžičková Hedvika Růžičková Marie Růžičková Helena Růžičková Barbora Růžička Emil Růžičková Božena Růžičková Helena Růžička Rudolf Růžička Zdeněk Růžičková Alžběta Růžičková Božena Jiřina Růžička Alois Růžičková Hermína Růžička Antonín Růžička Antonín Růžička Karel Růžičková Růžena Šubertová Anna Winter Vincenc Hospodářská Antonie Hospodářská Johana Hospodářská Marie Hospodářská Marie Anna Hospodářská Zdeňka Hospodářský Josef Šafus Josef Janeček Josef Růžička Josef Růžičková Anna Růžičková Růžena Vrbová Božena Serynek Šimon Serynková Štěpánka Hauer Jan Hauer Stanislav Winter Josef Winterová Anna Kloc Bohuslav Kloc Jan Alois Klocová Rozálie Růžičková Božena Růžičková Emílie Růžička František Růžičková Anna Šubrt Josef Růžičková Johana Růžičková Magdaléna Růžička František Růžička Václav Šubertová Vincencie Růžička František Růžičková Božena Františka Růžičková Zdeňka Růžička Jiří Růžička Václav František Růžičková Marie Jirouš Vlastimil Jiroušová Josefína Jiroušová Ludmila Růžička František Růžička Karel Růžičková Emílie Růžičková Johana Růžička Edvard Černý Jan Růžičková Anna Janošovská Marie Janošovský Václav Růžičková Anna Růžičková Josefína Růžička František Růžičková Anna Růžička Ondřej Růžičková Emílie Anna Růžička Josef Hospodářský Josef Růžička Karel Serynková Věra Serynková Brigita Vojta Bohumil Růžička Maxmilián Růžičková Hedvika Aloisie Růžičková Markéta Růžička Lukáš Vrbová Marcela Procházka Jaroslav Procházka Vincenc Čermák František Čermák Karel Šmíd Andělín Krylová Johana Růžičková Marie Růžičková Barbora Růžičková Božena Růžičková Hedvika Růžičková Růžena Růžičková Ambrožka Winterová Marie Růžička Spiridion Janečková Albína Janečková Silvestra Winter Stanislav Janečková Silvestra Serynková Luciána Růžičková Hylárie Janečková Marcela Serynek Edvard Ryšlavý Jan Růžička Emil Janeček Hypolit Růžička Antonín Růžička Antonín Růžička Rudolf Růžičková Aloisie Helena Růžičková Bohumila Růžičková Emílie Růžičková Františka Růžičková Vlasta Josefa 337 obětí, nikoliv pseudoobětí, 337 důvodů pro odvolání pana místopředsedy Sněmovny. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/007schuz/s007003.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/2017_7_00012
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 360 lidí darovalo 985 094 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy