Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_15_00110


Schůze 15/2021 11.03.2022

Téma Zahájení schůze

MUDr. Vít Kaňkovský (*1970) (Poslanec ) ( délka 9 minut )

        
Ještě jednou, tentokrát už hezké odpoledne. Já bych ještě rád do obecné rozpravy představil již dva z těch avizovaných pozměňovacích návrhů, které jsme společně s dalšími kolegy přichystali. Chci říci, že jsme některé ty věci diskutovali i se zástupci opozice, a opět mohu říci, že si vážím toho, že po tom včerejším výboru, nebo i před tím včerejším výborem se některé ty věci, které v tom připraveném sněmovním tisku 171 ještě byly potřeba upravit - a zkusme si uvědomit, že se to skutečně chystalo v řádech dnů a hodin. Řekl to tady kolega Juchelka, já si vážím toho, že to tak reflektuje. A také si všichni uvědomujeme, že zatímco na začátku minulého týdne jsme se bavili někde o 50 tisících uprchlících z Ukrajiny, v polovině minulého týdne už jsme věděli, že to bude možná 150 tisíc, dneska se už bavíme o tom, že tlak na to může být až někde k 500 tisícům, a bavíme se také o tom, že strop pro teď připravenou Českou republiku je někde kolem 250 tisíc přijatých uprchlíků. To znamená, berme ten kontext v tom smyslu, že skutečně predikovat teď konečné částky, kolik nás ty jednotlivé kroky budou stát, je neskutečně obtížné. Děkuji paní předsedkyni Schillerové za věcnou diskusi. My skutečně ty náměty bereme, já osobně také mám některé reakce z terénu od komunálních politiků i krajských politiků, a jsem rád za to, že to tady řekl pan ministr, že ta diskuse s kraji i s těmi poskytovateli ubytovacích služeb nekončí, ta skutečně bude dál pokračovat a samozřejmě budou hledány cesty k tomu, jak to nastavit tak, aby to na jedné straně co nejvíc pomohlo a tu kapacitu jsme mohli využít co možná nejvíce, a na druhé straně abychom zabránili i nějaké formě zneužívání. A to je jak to, co se týká těch ubytovacích kapacit, tak toho humanitárního příspěvku, tak příspěvku na tu solidární domácnost. Teď již představím dva z těch pozměňovacích návrhů. Ten první pozměňovací návrh předkládáme s panem vicepremiérem a kolegou poslancem Marianem Jurečkou, kolegyní Magda Pivoňka Vaňkovou, s kolegyní Jílkovou, s kolegyní Richterovou a s kolegyní Bačíkovou, a týká se dětských skupin. Už o tom tady také hovořila kolegyně Jana Pastuchová. Týká se to té záležitosti, že v tuto chvíli víme, že z té skupiny přicházejících Ukrajinců je 55 % dětí, samozřejmě část těch dětí je v té nejmenší věkové skupině, a současná kapacita našich předškolních zařízení je už tak dost naplněná. To znamená, bude potřeba stimulovat k tomu, abychom otevírali nové dětské skupiny, a my těm dětským skupinám musíme dát nejenom status, ale musíme jim také dát způsob financování. Ve stávající legislativě je podmínka, že nově vznikající dětské skupiny si musí požádat do 31. ledna každého kalendářního roku, aby měly šanci na to, dosáhnout na příspěvek. A tímto pozměňovacím návrhem ta pravidla dočasně rozvolňujeme tak, by pokud vzniknou nové kapacity dětských skupin se mohly dostat do systému a mohly se dostat k financím. Takže je to samozřejmě vázáno na působnost tohoto zákona, není to opatření trvalé, ale pokud chceme, abychom mohli těm ukrajinský rodinám zajistit péči o předškolní děti, tak je potřeba ty dětské skupiny podporovat. Ten druhý pozměňovací návrh opět předkládáme s kolegy Marianem Jurečkou, Janou Bačíkovou, Olgou Richterovou a Pavlou Pivoňka Vaňkovou, ten se týká poskytování sociálních služeb. O tom už tady také v obecné rozpravě byla diskuse, ve svém úvodním slově to zmiňoval i pan ministr. My chceme zdravotně handicapovaným a seniorům, kteří přicházejí z Ukrajiny, nabídnout možnost sociálních služeb, tak jak je budou potřebovat, ale zároveň je musíme zase dostat do toho systému a nesmí tam vzniknout nerovnost mezi těmi přicházejícími a českými občany. My musíme zajistit péči o obě skupiny a k tomu směřuje ten pozměňující návrh. Jsem rád, že tady zmínil i pan ministr, že ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších institucí bude kontrolováno, jakým způsobem bude naplňována právě i ta myšlenka a potřeba zajistit tu rovnost, to znamená, že nebude ohrožena péče o české občany, a zároveň k maximální potřebě těch ukrajinských příchozích jim ty potřebné sociální služby zajistíme. Třetí pozměňovací návrh potom představí pan ministr a kolega poslanec Jurečka, ten se týká tolik diskutovaného příspěvku na solidární domácnost. Já jsem rád za tu diskusi, která tady proběhla, protože ono nám to vrtá hlavou všem. Chtěl bych, tak jak už tady zaznělo od kolegů, velmi ocenit všechny rodiny a všechny jednotlivce, kteří i na úkor vlastního pohodlí jsou ochotni přijmout ukrajinskou rodinu nebo i neúplné rodiny, protože často to jsou neúplné rodiny, do svých prostor. Není to jednoduché, také chci velmi poděkovat všem, kteří jim v tom pomáhají, všem neziskovým organizacím, krajům, obcím, ale je potřeba skutečně se zamyslet nad tím, že možná minulý týden si mnozí mysleli, že to bude na týden, že to bude možná na 14 dní. Dneska bohužel všichni vidíme, že ta situace zřejmě bude mít mnohem delší trvání. *** Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno ! A je úlohou státu ty rodiny podpořit nejenom morálně, nejenom tím, že to tady řekneme na mikrofon, ale být směrem k nim vstřícní. Já chápu opozici, že tak, jak je navrženo, by to šlo skrze nařízení vlády, že je možná jakýsi bianco šek, ale jsme v mimořádné situaci. A i ve stávajícím právním řádu máme některé paralely, které nejsou vázané ani na pandemickou krizi, ani na uprchlickou krizi, kdy vláda svým nařízením stanovuje některé parametry například na jeden kalendářní rok. To znamená, že to není nějaký institut, kdy bychom vládě dávali nějaké bezbřehé možnosti nakládat se státním rozpočtem. Takže bych tady chtěl požádat o určitou míru vstřícnosti. Chápu, že opozice bude velmi ostřížím zrakem kontrolovat, jestli ty nastavené parametry pomoci těm rodinám budou odpovídající té situaci, ale na druhé straně věřte, že nikdo z vlády, ani z vládní koalice, nemá jakýkoliv zájem ohrozit péči o české občany, ale že skutečně tím motivem je stimulovat ty rodiny, podpořit je nejenom morálně, ale i faktickou pomocí. Děkuji za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/015schuz/s015023.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_15_00110
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.