Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_29_00389


Schůze 29/2021 20.07.2022

Téma 13. Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady

MUDr. Jan Síla (*1950) (Poslanec ) ( délka 6 minut )

        
Hlavním důvodem tohoto necitlivého snížení plateb za státní pojištěnce je snaha o komercionalizaci zdravotnictví, jak se o to konkrétně snažily všechny pravicové vlády, hlavně ODS, od 90. let. Svědčí o tom naposled konkrétně zmínka v programovém prohlášení vlády, že bude usilovat o větší konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami. Toho lze ale dosáhnout jedině tehdy, jestliže se sníží množství služeb hrazených zdravotními pojišťovnami, to znamená, bude muset existovat větší spoluúčast pacientů. Toto se vlastně už dneska děje. Já se domnívám, že spousta lidí ani neví, že od 1. ledna letošního roku došlo ke změnám, co se týká hrazení služeb z veřejného zdravotního pojištění, ale to je na jinou diskusi, na jinou debatu, ale tyto změny prakticky dopadají hlavně na důchodce a lidi nad 50 let věku. Jedná se třeba o zhoršení nebo snížení plateb za protézy zubní, je tam spousta jiných věcí, o kterých nikdo nemluví, ani veřejnost, ani média vůbec nevědí ve skutečnosti, co se děje. To se dozvídají pacienti, až když se dostanou k dentistovi, k zubaři a ten jim řekne - bohužel, měl jste nárok na totální protézu jednou za pět let a teď podle nového je to za tři roky, to znamená, zaplatíte si to sám. A ty ceny se pohybují v desítkách tisíc korun. Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se zabývá snížením příjmů do systému, ale legální vyvádění prostředků ze systému neřeší. To je zásadní problém, který třeba mně vadí. Protože zákon o veřejném zdravotním pojištění historicky vycházel z toho, že úhrada smluvnímu poskytovateli by neměla být dána libovůli zdravotní pojišťovny či volnou dohodou smluvních stran, ale vychází z právních předpisů, to je z dokumentů typu seznam výkonů s bodovými hodnotami a z úhradové vyhlášky pro daný rok. Za Topolánkovy vlády však zapracovala privatizační lobby, a to následně: K 1. lednu 2008 byla novelou č. 261/207 Sb. provedena nenápadná, ale zcela zásadní změna. Do tehdejšího § 17 odst. 5 byl implantován doplněk a tato věta a tento text nyní zní: "Vyhláška podle věty čtvrté a páté se použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady, výši záloh na úhradu hrazených služeb a regulačních omezení" - a teď pozor! - "jinak". Takto se vlastně tuneluje na nový způsob. Nikdo si toho ani nevšimne a všechno je legální. Tato věta obsažená v § 17 odst. 5 umožnila zdravotním pojišťovnám a vybraným poskytovatelům odpoutat se od vyhláškové regulace prostou vzájemnou dohodou. Zdravotní pojišťovny zůstaly plně závislými na veřejných prostředcích povinně vybraných od pojištěnců, ergo zákon byl co do litery naplněn. Současně však zdravotní pojišťovny získaly v jejich vynakládání smluvní volnost, jako by byly soukromými podniky. Pro privátní poskytovatele zdravotních služeb vzniklo něco jako ráj na zemi. Existující právní stav přímo vybízí k tomu, aby zdravotní pojišťovny selektivně zvýhodňovaly z veřejných peněz vybrané podnikatele ve zdravotnictví, zpravidla s vazbami na rozhodující funkcionáře pojišťoven nebo vládnoucí politickou garnituru, což v konečném důsledku znamená mnohamiliardové ztráty systému ve prospěch kapes podnikavců ve zdravotnictví, a tím zhoršení dostupnosti a kvality zdravotních služeb. Pokud by se podařilo dostat pouze 50 % těchto prostředků zpět do systému, tak bychom nebojovali proti odebrání 20 miliard ze zdravotnictví, které mají sloužit mimořádnému záplatování státního rozpočtu. A nejen to, nemusela by se sbírat víčka z PET lahví na léčbu vážně nemocných dětí a my bychom si tuto diskusi, kterou tady vedeme, mohli odpustit. Tuto již čtrnáct let trvající neudržitelnou situaci musí vyřešit zásadní změna zákona. Do pravidel smluvní politiky se musí zavést jednoznačné protikorupční mechanismy. A to je důvod, proč navrhuji, aby byla tato novela vrácena zpět do druhého čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/029schuz/s029051.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_29_00389
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.