Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_39_00002


Schůze 39/2021 16.09.2022

Téma Zahájení schůze

Ing. Markéta Pekarová Adamová, (*1984) (Předsedkyně PSP ) ( délka 13 minut )

        
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než zahájíme 39. schůzi Poslanecké sněmovny, připomínám, že i na 17. hodinu byla svolána schůze, a to 37., a na 17.30 pak byla svolána 38. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní tedy zahajuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejdříve vás všechny odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak už učinila paní poslankyně Pastuchová, která dnes bude hlasovat s kartou číslo 40. Tuto schůzi jsem svolala v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásila stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 13. září tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. A ptám se, zda má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, že by se hlásil. Proto zahájím hlasování o ověřovatelkách této schůze. (Kdo je pro?) Kdo je proti? V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 104 přítomných, pro 100, proti žádný. A já tedy konstatuji, že jsme ověřovatelkami 39. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Miladu Voborskou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Babiš Andrej celý jednací den z osobních důvodů, Balaštíková Margita celý jednací den ze zdravotních důvodů, Bašta Jaroslav od 11 do 12 hodin ze zdravotních důvodů, Bělica Josef celý jednací den ze zdravotních důvodů, Bělor Roman celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Berkovcová Jana z celého jednacího dne bez udání důvodu, Bernard Josef od 11 do 17 hodin z pracovních důvodů, Bžoch Jaroslav z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Cogan Josef z celého jednacího dne z rodinných důvodů, Dvořák Jaroslav celý jednací den - zdravotní důvody, Faltýnek Jaroslav celý jednací den - zdravotní důvody, Golasowská Pavla z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Heller Šimon od 11 do 11.30 ze zdravotních důvodů, Hofmann Jan celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Horák Jiří do 18 hodin z pracovních důvodů, Janda Jakub z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Jílková Marie od 11 hodin do 11.45 bez udání důvodu, Kasal David celý jednací den - pracovní důvody, Kašník Pavel celý jednací den - zdravotní důvody, Krutáková Jana celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Major Martin celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Metnar Lubomír z celého jednacího dne - pracovní důvody, Nacher Patrik celý jednací den - pracovní důvody, Nováková Nina od 11 do 12 hodin a následně od 15 do 19.30 z pracovních důvodů, Olšáková Eliška celý jednací den z rodinných důvodů, Potůčková Lucie celý jednací den - pracovní důvody, Pražák David celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Ratiborský Michal celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Růžička Pavel z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Sadovský Petr z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Svoboda Bohuslav z celého jednacího dne bez udání důvodu, Šimek David celý jednací den - pracovní důvody, Tureček Karel z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Urbanová Barbora z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Vondrák Ivo celý jednací den z pracovních důvodů, Wenzl Milan z celého jednací dne ze zdravotních důvodů, Zborovský Miroslav celý jednací den - osobní důvody, Ženíšek Marek celý jednací den z důvodu zahraniční cesty. Z členů vlády se omlouvají: Balaš Vladimír od 17 hodin z pracovních důvodů, Bartoš Ivan z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Bek Mikuláš z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Černochová Jana celý jednací den - pracovní důvody, Lipavský Jan z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Nekula Zdeněk celý jednací den - pracovní důvody, Rakušan Vít z celého jednacího dne z pracovních důvodů a Šalomoun Michal z celého jednacího dne z osobních důvodů. Paní poslankyně a páni poslanci, dne 13. září jsem svým rozhodnutím číslo 37 na základě návrhu vlády vyhlásila stav legislativní nouze, a to do 12. října tohoto roku. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 302. Svým rozhodnutím číslo 38 jsem rozhodla o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisk 302 hospodářskému výboru k projednání a stanovila mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do dnes do 10.30 hodin. - Vážené dámy a pánové, já bych vás nejdříve požádala o ztišení. - Sněmovní tisk 302 je již součástí návrhu pořadu 39. schůze Poslanecké sněmovny. Dále bych vás chtěla informovat, že vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze dne 14. září tohoto roku požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl také projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 306. Svým rozhodnutím číslo 40 jsem rozhodla o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisk 306 rozpočtovému výboru k projednání a stanovila mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení taktéž do dnes do 10.30 hodin. Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. K tomuto tedy otevírám rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, proto ji končím a přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení. Přikročíme tedy k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 2 je přihlášeno 147 poslankyň a poslanců, pro 139, proti žádný. Já tedy konstatuji, že návrh byl schválen a potvrdili jsme stav legislativní nouze. *** Neautorizováno ! Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 39. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejprve vás seznámím s návrhem, na kterém se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme zařadit do návrhu pořadu nový bod, a to sněmovní tisk 306, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, předložený v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, a projednat jej jako první bod schůze. Zároveň navrhujeme projednat oba body, zákony ve zkráceném jednání, tak, že bychom nejprve projednali oba ve druhém čtení a následovně ve třetím čtení. To je z mé strany vše. (Neustálý hluk v sále.) Nyní se tedy táži, zda je zájem o vystoupení k návrhu pořadu schůze? Opravdu vás, kolegyně a kolegové, prosím, abychom se už ztišili. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil, proto budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 39. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven právě rozhodnutím grémia, které jsem před chvílí zmínila. Zahajuji tedy hlasování o předloženém pořadu schůze, tak jak byl navržen a doporučen grémiem. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 3 přihlášeno 149 přítomných, pro 146, proti žádný. Návrh pořadu byl schválen. Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, tedy sněmovní tisk 306, ve zkráceném jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám k tomuto rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 306, ve zkráceném jednání. Já zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 4 přihlášeno 149 přítomných, pro 143, proti žádný. Návrh byl schválen. Tedy otevírám nyní bod

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/039schuz/s039001.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_39_00002
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.