Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_45_00004


Schůze 45/2021 15.11.2022

Téma Zahájení schůze

Ing. Markéta Pekarová Adamová, (*1984) (Předsedkyně PSP ) ( délka minuta )

        
Děkuji. Protože zazněl návrh, který je procedurální, tedy abychom naše jednání dnes měli i po 19. a 21. hodině a abychom i o zákonech meritorně hlasovali, tak o tomto musím dát hlasovat bezprostředně. Proto přivolám kolegyně v předsálí. Odhlásím všechny přítomné, prosím, abyste se tedy opětovně přihlásili svými kartami. Jakmile se náš počet tady ustálí, dám hlasovat o tom, zda budeme jednat i meritorně hlasovat, meritorně jednat i hlasovat o zákonech po 19. i 21. hodině tak, jak přednesl pan předseda Michálek. Počet přihlášených už je ustálený. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 15. Návrh byl přijat. Další k pořadu schůze je přihlášena paní poslankyně Mračková Vildumetzová a následovat bude pan předseda Okamura. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/045schuz/s045002.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_45_00004
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.