Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_45_00418


Schůze 45/2021 18.11.2022

Téma 130. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Ing. et Ing. Jan Skopeček (*1980) (Místopředseda PSP ) ( délka 4 minuty )

        
Děkuji. Takže ještě se někdo hlásí k návrhu na doplnění nebo změnu programu? Pokud ne, tak já si to dovolím shrnout. Nejdříve budeme hlasovat o zařazení nových bodů, a to tisku číslo 333, nejprve ve druhém čtení a poté ve třetím čtení, takže to by byly dvě hlasování o zařazení na program. *** Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno ! Následně bychom hlasovali o projednání prvního bodu, a to bodu 1 - tisk číslo 335 v prvním čtení. Poté by nastala pauza pro vypracování pozměňovacích návrhů a postupovali bychom tak, že bychom projednali v té pauze tisk číslo 296, tisk číslo 67, tisk číslo 333 a poté bychom se vrátili k tisku číslo 335 v rámci třetího čtení. Je to takto všem jasné, je to správně? Bezvadné. Čili zagonguji, aby mohli kolegové dorazit. Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení tisku 333, druhé čtení, zákon o elektronických úkonech. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby byl tento tisk zařazen na dnešní jednání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování číslo 34, bylo přihlášeno 135 poslanců, pro hlasovalo 125, proti byl jeden. Návrh byl přijat. Nyní bychom tedy hlasovali o stejném tisku, ale ve třetím čtení, o zařazení na dnešní jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování číslo 35, bylo přihlášeno 137 poslanců, pro hlasovalo 117, proti bylo 13. Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o pevném zařazení tohoto bodu, respektive jeho prvního čtení, jako první bod našeho dnešního jednání - první a druhý. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu tak, jak bylo navrženo, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 36, bylo přihlášeno 136 poslanců, pro hlasovalo 89, proti byli 4. Návrh byl přijat. Ještě jednou připomenu, že po druhém čtení bodu číslo 335 bychom pokračovali tiskem 296, poté tiskem 67, poté tiskem 333. Na závěr bychom se vrátili k třetímu čtení tisku číslo 335. Já to dám raději odhlasovat, aby to bylo zřejmé. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takovýto program naší dnešní schůze, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 37 bylo přihlášeno 137 poslanců, pro hlasovalo 132, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. A ještě jedna informace na závěr, co se týče programu. Vzhledem k tomu, že bod 110, sněmovní tisk 287 - novela zákona o právu na digitální služby, třetí čtení, a bod 14, sněmovní tisk 313 - novela energetického zákona, druhé čtení, byly projednány ve středu 16. listopadu 2022 na 44. schůzi Poslanecké sněmovny, staly se na 45. schůzi neprojednatelnými. Škrtněte si je prosím. O tomto není potřeba hlasovat. A nyní můžeme pokračovat podle programu, který jsme si schválili, tedy bod číslo

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/045schuz/s045061.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_45_00418
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.