Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_51_00192


Schůze 51/2021 17.01.2023

Téma 1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Mgr. Eliška Olšáková (*1968) (Poslankyně ) ( délka 12 minut )

        
Dobrý večer, vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci. My jsme se tady dnes sešli na mimořádné schůzi, která je svolána k vyslovení nedůvěry vládě. Ráda bych využila možnosti, kterou mám, a řekla několik slov o této vládě a uvedla důvody, proč tato vláda má mou důvěru. Současná vláda nastupovala do rozjetého rychlíku končící pandemie a jejích dopadů, srovnávala se s vysokým schodkem státního rozpočtu, vzrůstající inflací a vysíleným zdravotnictvím a především s počáteční energetickou krizí, která v České republice odstartovala krachem Bohemia Energy. Už tento výčet je zběsilý, ale aby toho nebylo málo, začala válka na Ukrajině a vláda se musela velmi rychle vyrovnat s přílivem uprchlíků a jejich zajištěním, což zvládla opravdu dobře, přestože si to možná ani nechceme přiznat. Nezvedla se nám ani kriminalita, vlna nenávisti, ani nemáme problém s ubytováním a začleněním příchozích. Mohla bych jistě dál pokračovat o všem, co se této vládě povedlo, ať už to byly škrty v rozpočtu, které snížily výdaje, ale nezvýšily nezaměstnanost, tedy lidé nepřišli o práci, naopak i přesto se podařilo navýšit platy příslušníků bezpečnostních sborů nebo například došlo k navýšení úhradové vyhlášky v sociálních službách, díky čemuž budou klienti sociálních služeb pobývat v důstojných podmínkách. Podařilo se ustálit ceny pohonných hmot, zvýšila se minimální mzda i starobní důchod, bylo zrušeno EET a naopak zřízena Digitální a informační agentura a připraven antibyrokratický balíček, který usnadní podnikatelům život. Výčet bych mohla zakončit velkým úspěchem, které mělo české předsednictví v Radě Evropské unie. Možná je pro některé tento bod příliš vzdálený od našich domácích problémů, ale díky perfektně zvládnutému předsednictví se Česká republika v zahraničí vrátila opět na pozici respektovaného partnera, a to si myslím, není málo - uspět v evropském měřítku, kde je laťka mnohem výš než doma. Já bych ovšem chtěla vypíchnout hlavní téma, které je pro mě zásadní, pro mě jako poslankyni, předsedkyni Sdružení místních samospráv, ale také jako bývalou starostku, a to je energetika. Tato vláda bohužel zdědila hříchy předchozích vlád. To už tady určitě bylo zmiňováno. Omlouvám se, že to zopakuji. V zásobnících nebyly zásoby plynu, společnosti jako Bohemia Energy nebyly dostatečně regulovány a kontrolovány a jejich zákazníci nebyli dostatečně ochráněni. Nebyla zde podpora obnovitelných zdrojů a stále jsme se orientovali na fosilní paliva a jejich nákup z nespolehlivých zdrojů. A to nejzásadnější. Předchozí vláda absolutně nepodporovala komunitní energetiku. Já taky opět tady předejdu faktické poznámce určitě, která by nastala, že naše vláda slibovala, že zákon o komunitní energetice přijde v polovině loňského roku. *** Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno ! Ale já musím zde říct, že máme zde dvě netransponované evropské směrnice, které měly být dávno přijaty. A to byla směrnice do 31. 12. 2020 - měla být transponována směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a do 30. 6. 2021 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Umožnit fungování energetických společenství znamená v každém státě soběstačnou společnost a to je strategický krok suverénního a demokratického státu - nebýt závislých na jiných, v našem případě konkrétně na Rusku. A samozřejmě by mělo být prioritou transponovat včas a nevystavovat svou zemi sankcím ze strany Evropské unie. A mimochodem, tyto dvě směrnice nejsou jediné, které nebyly včas transponovány. Já bych zde ve svém vystoupení chtěla také vyzdvihnout sílu našich občanů, našich malých firem, středních podniků. Abychom tady si uvědomili taky, že stát tvoří lidé a ti občané dokázali, že některé kroky této vlády neskutečně na ně umí hbitě zareagovat. A to nejen v oblasti energetiky, ale taky v oblasti uprchlické krize, kdy se i lidé zapojili do pomoci s příchozími uprchlíky. Já bych, protože jsem ze Zlínského kraje, tady zmínila jenom pár údajů z našeho Zlínského kraje. Ve Zlínském kraji žije 550 000 obyvatel, kde působí 66 000 živnostníků, kteří díky své pracovitosti přežili nejen covid, ale snaží se přizpůsobit i v energetické krizi. O čemž svědčí třeba i některá čísla, která poskytla solární asociace. V loňském roce bylo ve Zlínském kraji připojeno 2 500 fotovoltaických elektráren, z celkového počtu 34 000, o celkovém výkonu 280 MW v peak. (?) Tady bych chtěla srovnat rok 2021, kdy bylo zapojeno 9 321 s výkonem 63 MW. Já bych se nechtěla dlouho zdržovat u Zlínského kraje, protože vím, že čas je drahý a že jsme se tady přihlásili do rozpravy taky. Ale chtěla bych zde zmínit i fungování z podniků, kde fungovaly klastry, kde společně nakupovali, zmínit práci energetické zlínské agentury, která nejenže zajišťuje servis Zlínskému kraji, ale také obcím a pomáhá jim se tady s touto situací vypořádat. Tento přístup je samozřejmě v celé České republice, nejenom ve Zlínském kraji, a protože působím ve Sdružení místních samospráv, mohla bych zde uvádět spoustu příkladů obcí, které se s energetickou krizí vypořádávají a snaží se jí předcházet. Je vidět, že naši občané nejen, že jsou schopni se o sebe postarat, ale jak se ukázalo za covidu a taky, že jsou připraveni přijímat změny a smysluplněji využívat a nakládat s energiemi. Také bych zmínila energetické zákony. Přijali jsme několik energetických zákonů. Ten největší, ta velká novela energetického zákona nás čeká teď v dalších měsících. Tato vláda se snaží občanům cestu k soběstačnosti maximálně ulehčit například tím, že snižuje byrokracii v povolování malých obnovitelných zdrojů do 50 kW a to hned dvakrát - jak v případě získání licence, tak v otázce stavebního povolení, které již nebude třeba. Občané, kteří se chtějí o sebe postarat, by neměli být limitováni nesmyslnou byrokracií a stát by jim měl podávat pomocnou ruku, zjednodušovat proces a ne jim házet klacky pod nohy. Já bych ještě v pár bodech zmínila, co se vládě v energetickém odvětví podařilo. Povedlo se zavést úsporný tarif. Nárůst cen energií se promítal také do dodávek tepla domácnostem, a proto vláda přišla s novým programem, ve kterém mohou teplárny žádat o podporu, aby nepřenášely zdražování na zákazníky. Na program je připraveno 17 miliard korun. Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude v průběhu ledna 2023 požádáno o notifikaci u Evropské komise. Vláda ovšem nemyslí jen na domácnosti, kterým zastropovala ceny, ale tuto možnost vyjednala i na úrovni Evropské unie také malým a středním podnikům a po dalším vyjednávání a legislativním procesu bude možno zastropovat ceny energií také velkým podnikům. Předběžně se počítá se stejnou výší, jako u zastropování pro domácnosti a malé střední podniky - tedy 6 Kč za kWh silové elektřiny a 3 Kč za kWh plynu. Jak je tedy vidět, nejde jen o domácnosti, které jsou z pohledu pomoci a ochrany na prvním místě, ale vláda také myslí na malé a střední podniky a dokonce i na ty největší. Aby jim bylo pomoci, vyjednává podmínky podpory s Evropskou komisí a řeší notifikace. A poslední bod, který mám tady poznamenaný. Vláda během našeho předsednictví dojednala dohodu o emisních povolenkách, která zahrnuje všechny priority, které si stanovila do rámcové pozice ještě předchozí vláda v roce 2021. A je až zarážející, že za tento krok je současná vláda kritizována opozicí. Tedy těmi, kteří rámcové pozice stanovovali. Přičemž se nemají rozhodně za co stydět, výsledná dohoda je férová a přinese historicky nejvíce peněz na zelenou modernizaci. Do roku 2030 půjde 850 miliard korun, které bude možné použít na podporu domácností, firem, obcí a dalších. V praxi to znamená peníze na podporu zateplování a obnovitelné zdroje energie, komunitní energetiku a zelenou modernizaci průmyslu a tepláren. Dámy a pánové, nemyslím si, že by tato vláda nekonala a neměla výsledky. Naopak. Bohužel, kromě stížených podmínek, které zažívá díky krizi na Ukrajině a energetické krizi, se snaží vládnout a dotahovat resty a nedodělky předchozí vlády, což nakonec může působit, že nekoná, či nekoná dost rychle a efektivně. Děkuji vám za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/051schuz/s051070.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_51_00192
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.