Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_6_00020


Schůze 6/2021 11.01.2022

Téma Zahájení schůze

Ing. Markéta Pekarová Adamová, (*1984) (Předsedkyně PSP ) ( délka 8 minut )

        
Je tady smršť protinávrhů, nicméně je mám zaznamenány. Ve chvíli, kdy budeme přistupovat k těmto bodům, budeme hlasovat v tom pořadí protinávrhů, jak reagují jeden na druhý. Nicméně již nevidím dalšího přihlášeného či přihlášenou. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k programu, k návrhu pořadu schůze? Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Nejprve tedy návrhy z grémia. Pokud není námitek, tak bych nechala hlasovat o těchto návrzích najednou. Nevnímám, že by někdo z lavice namítal. Zaznamenávám zájem o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Zopakuji návrhy z grémia, které budeme hlasovat, protože nebylo žádných námitek, jako celek, tedy najednou. Hlasujeme tedy o zařazení dvou nových bodů do návrhu pořadu. Jsou to návrhy zákonů předložené v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, konkrétně sněmovní tisk 116, o státní sociální podpoře, ve zkráceném jednání, a sněmovní tisk 117, tedy o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, ve zkráceném jednání, a to pevně na dnešní den, tedy na úterý 11. ledna 2022, a to v tom pořadí, v jakém byly předneseny, jako první a druhý bod. Další bod, který grémium navrhuje zařadit, je bod nový. Je to Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry, a to pevně na středu, tedy zítřejší den 12. 1., jako první bod v 9 hodin. A to jsou tedy tyto tři záležitosti. Už se ustálil i náš počet a já mohu o těchto věcech zahájit hlasování. Táži se, kdo je pro tuto změnu pořadu schůze? Kdo je proti? V hlasování číslo 3 bylo přihlášeno 184 poslankyň a poslanců a pro byli všichni přítomní, tudíž návrhy z grémia byly takto přijaty a my jsme zařadili tyto body. Další jsou tedy návrhy, které byly předneseny dnes. Začneme v pořadí, ve kterém byly předkládány. Pan předseda Okamura navrhuje zařadit nový bod. Nejdříve musíme vůbec na program, a pak bychom případně, když projde, hlasovali pevné zařazení tak, jak bylo navrženo. Ten bod, pokud se budu mýlit v lehké úpravě, tak mě kdyžtak pan předseda opraví, byl pod názvem Vysvětlení výroku předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové vůči Maďarsku. Pan předseda se zněním souhlasí. Zahajuji hlasování o zahájení (zařazení) nového bodu. (Kdo je pro?) Kdo je proti? V hlasování číslo 4 máme přihlášeno 186 poslankyň a poslanců, pro bylo 85 z nich, proti 98. Návrh nebyl přijat, tudíž nemáme možnost hlasovat ani o pevném zařazení. Další návrh, který přednesl pan předseda Okamura, se týká předřazení bodu, protože co se týče dalších, tak nezaznělo zařazení nových bodů, ale výtky, výhrady, které neměly podobu bodu. A předřazení se týkalo bodu č. 22, konkrétně tisk 25, který pan Okamura navrhuje zařadit jako první bod dnešního jednání. Zahajuji tedy o tom hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 5 bylo přihlášeno 187 poslankyň a poslanců, pro 85 z nich, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další jsou návrhy paní předsedkyně Schillerové, na něž reagoval pan předseda Jakob, takže ať se v tom dobře vyznáme: nejdříve zazněl návrh paní předsedkyně na předřazení bodů číslo 65 a 66. Já si dovolím navrhnout hlasování o jednom balíku, oboje jsou to volby. Paní předsedkyně kýve, takže souhlasí. Původní návrh paní předsedkyně Schillerové je zařazení pevně na středu 12. ledna ve 12.30, načež zazněl protinávrh od pana předsedy Jakoba pevně na pátek ve 13.30, načež zazněl protinávrh od paní předsedkyně Schillerové na pátek, a to v 9 hodin. Tímhletím návrhem bychom měli vlastně začínat, protože je to protinávrh. Ano, měli bychom tímto návrhem začínat, jestli to říkám správně, abychom opravdu dali hlasovat. Je to trošku zapeklitější. Takže nejdříve bychom měli hlasovat návrh protinávrhu paní Schillerové. Souhlasíte s tím? Já si myslím, že vzhledem k tomu, že je to první, ano, ten první poslední, tak to dává takto logiku. Když je návrh protinávrhu a proti tomu protinávrhu zaznívá protinávrh, tak to je jediná možnost. Tudíž vlastně začínáme hlasováním návrhu pevného zařazení bodů 65 a 66, zkráceně volební body, a to na pátek, 9 hodin. Doufám, že se všichni v tomto hlasování vyznají. Zahajuji jej a ptám se, kdo je pro pevné zařazení volebních bodů na pátek v 9 hodin? Kdo je proti? V hlasování číslo 6 bylo přihlášeno 188 poslankyň a poslanců, pro hlasovalo 85, proti 3, zdrželo se 100, tudíž návrh byl zamítnut. Vidím přihlášené fakticky, ale to, předpokládám, jsou jenom pozdější hlasování, protože nejsme v rozpravě, takže si dovolím je všechny smazat. Následně tedy návrh pana předsedy Jakoba jako protinávrh k původnímu návrhu paní předsedkyně Schillerové, a to jest zařadit pevně tyto dva body, 65 a 66, na pátek 13.30. Ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 7 bylo přihlášeno 188 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 23. Tento návrh byl přijat, tudíž původní návrh paní předsedkyně Schillerové je tímto nehlasovatelný. Tím jsme se vypořádali se zařazením bodů 65 a 66 pevně na program. A nyní je tady návrh, který přednesl pan předseda Výborný. Jedná se o pevné zařazení bodu 57, sněmovní tisk 56, bod 46, sněmovní tisk 61, bod 50, sněmovní tisk 68, bod 47, sněmovní tisk 63, a bod 34, sněmovní tisk 39. Návrh byl v tomto pořadí a jako body na začátku bloku prvních čtení. Jsou to v tomto pořadí vlastně všechny. S přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/006schuz/s006005.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_6_00020
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.