Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_6_00022


Schůze 6/2021 11.01.2022

Téma Zahájení schůze

Ing. Markéta Pekarová Adamová, (*1984) (Předsedkyně PSP ) ( délka 5 minut )

        
Dobře, určitě. Budeme tedy hlasovat v pořadí tak, jak byly předneseny. *** Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno ! A já tedy zahajuji hlasování o zařazení bodu 57, tisk číslo 86. Kdo je pro pevné zařazení jako prvního bodu bloku prvních čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti? V hlasování číslo 8 bylo přihlášeno 188 poslankyň poslanců a pro z nich bylo 168. Návrh byl tedy přijat a bod číslo 57 jsme zařadili jako první v tomto bloku. Jako druhý v tomto bloku zazněl návrh na zařazení bodu 46, sněmovní tisk 61. To znamená, tentokrát hlasujeme o tom, že by to byl druhý bod bloku prvních čtení. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti? V hlasování číslo 9 bylo přihlášeno 188 poslankyň a poslanců a pro hlasovalo 168 z nich. Návrh byl přijat. Jako třetí bod bychom hlasovali bod číslo 50, sněmovní tisk 68, zařadit jako třetí bod bloku prvních čtení. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti? V hlasování číslo 10 přihlášeno 188 poslanců, pro hlasujících 168 z nich. Návrh byl přijat. A poslední z návrhů pana poslance Výborného je bod číslo 34 jako pátý bod bloku prvních čtení, je to sněmovní tisk 39. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti? Hlasování číslo 11, přihlášeno 188 poslanců (z tabule 187), pro 102, proti 81. Návrh byl přijat. Vypořádali jsme všechny návrhy, které zazněly od pana předsedy Výborného, tzn. všech těchto pět bodů je zařazeno pevně v bloku prvních čtení. A poslední návrh, který dnes zazněl k pořadu schůze, byl návrh od paní poslankyně Válkové. Nicméně vzhledem k tomu, že ta podmínka zařazení bodu nebyla splněna, nebyla prohlasována, tak tento návrh je nehlasovatelný. Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze. (Šum v sále.) Ještě byl nějaký opomenutý, když tady vidím přihlášené? (Krátké ujasnění.) Pardon, omlouvám se, dám chviličku pauzu, vidím přihlášené, ano. Tak jsem byla upozorněná, že jsme nehlasovali zařazení bodu 47. Omlouvám se za to. Hlásil se ještě s přednostním právem pan předseda Fiala? (Odpovídá mimo mikrofon.) To bylo právě upozornění na to. Děkuji za upozornění pány předsedy, omlouvám se za to a budeme tedy hlasovat. Je to předřazení bodu 47, je to zařazení jako čtvrtý bod bloku prvních čtení, sněmovní tisk 63. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti? V hlasování číslo 12 je přihlášeno 188 poslanců a pro bylo 101 z nich. Návrh byl přijat. Poprosím ještě pro jistotu jednou, že bylo všech pět bodů pana poslance Výborného prohlasováno, omlouvám se ještě jednou za opomenutí toho bodu. Nicméně vypořádali jsme skutečně všechny návrhy na změnu pořadu. A nyní budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 6. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven právě schválenými pozměňovacími návrhy. Dávám tedy hlasovat o pořadu schůze. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti? V hlasování číslo 13 bylo přihlášeno 188 poslankyň a poslanců, pro 103 přítomných. Návrh pořadu schůze tímto byl schválen. Nyní tedy můžeme podle pořadu přistoupit k projednávání

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/006schuz/s006005.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_6_00022
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.