Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_97_00002


Schůze 97/2021 19.03.2024

Téma Zahájení schůze

PhDr. Olga Richterová, Ph.D. (*1985) (Místopředsedkyně PSP ) ( délka 4 minuty )

        
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji 97. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve každého odhlásím a požádám, abychom se všichni přihlásili našimi identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na schůzi 96. Tuto schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu, a to na základě žádosti 81 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ve středu 13. března 2024. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jakožto ověřovatele určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Toma Philippa. Táži se, zda má někdo nějaký jiný návrh? Takový návrh není. Čili přivolám ještě jednou kolegyně a kolegy z předsálí k hlasování. Budeme hlasovat o určení ověřovatelů této 97. schůze, a sice navrženi jsou poslanci Stanislav Berkovec a Tom Philipp. Zahajuji hlasování o ověřovatelích této schůze. Táži se, kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je případně proti navrženým ověřovatelům? V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 130 poslanců a poslankyň, pro 128, proti 0. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 97. schůze Poslanecké sněmovny určili pány poslance Stanislava Berkovce a Toma Philippa. Co se týče omluv z tohoto jednání, platí omluvy načtené na 96. schůzi a doplňuji je o dvě omluvy, které nyní přišly. Omlouvá se paní poslankyně Romana Fischerová z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan poslanec Ivan Jáč od 17 hodin z rodinných důvodů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 97. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A současně nežli přistoupíme ke stanovení pořadu, tak před otevřením pořadu mám zde řadu přihlášek s přednostním právem, a aby se každý orientoval, načtu pořadí prvních několika z nich. Je tam přihlášen pan poslanec Jakub Michálek, předseda vlády Petr Fiala, pan ministr Vít Rakušan, pan ministr Marian Jurečka a další. A já nyní před otevřením pořadu tedy požádám ty, kteří jsou přihlášeni s přednostním právem, v tom pořadí, jak jsem četla, o vystoupení. Jenom konstatuji - objevila se tady faktická - již byla smazána, že ještě nejsme v rozpravě, jsme u řečníků přihlášených s přednostním právem před otevřením pořadu. A mám zde řadu asi 20 přihlášek. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova. (Poslanci hnutí ANO umisťují na své lavice cedule s různými vyjádřeními výhrad proti vládě a odcházejí ze sálu.)

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/097schuz/s097001.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_97_00002
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.