Snadné přidání nového datasetu

Tiskové konference vlády ČR 115036


Tisková konference po jednání vlády, 8. ledna 2014 ze dne 8. ledna 2014

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Jana Jabůrková, Jiří Rusnok, František Koníček, Dalibor Štys, Martin Pecina, Michal Prima, Petr Malý


Jana Jabůrková tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
: Dobrý den dámy a pánové, vítám Vás na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády České republiky zde na zámku v Židlochovicích. Ráda bych zde přivítala pana premiéra Jiřího Rusnoka, kterého potom doplní pan ministr práce a sociálních věcí František Koníček a ministr školství Dalibor Štys.

Ing. Jiří Rusnok (*1960) předseda vlády ČR (délka 6 minut )

    
Tak dobrý den, dobrý podvečer dámy a pánové. My jsme na pravidelném zasedání vlády dnes projednali řádově okolo 15 – 18 bodů s rozpravou a nějaké body bez rozpravy. Z těch asi pro Vás nejzajímavější bych zmínil stanovisko vlády k poslaneckému návrhu služebního zákona, potom novelu vysokoškolského zákona, která se týká jmenování profesorů, pak na programu byla jakási harmonizační novela zákona o zemědělství a Státním zemědělském intervenčním fondu. Byly tam nařízení vlády, která se týkají jednak poplatků sazeb mýtného – toto nařízení vlády má jednoduchou úpravu harmonizační, tam jde o to, že se zkracuje o jednu hodinu ta doba, ve které je možné vybírat tu zvýšenou sazbu ve špičkách - do 20 hodin podle nového nařízení, doposud to bylo do 21 hodin. Pak tam bylo nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst v oblastech s mimořádně zvýšenou mírou nezaměstnanosti. Tam se tedy zvyšuje tato podpora až na možných 200 000 korun za jedno pracovní místo při splnění daných podmínek, jako je udržitelnost atd. Týká se to oblastí, ve kterých je míra nezaměstnanosti o 50 % vyšší než průměr. Vláda vydala také stanoviska k poslaneckým návrhům poslanců KSČM, to první stanovisko bylo neutrální, to se týkalo doplnění názvu státního svátku 17. listopadu o sousloví mezinárodní den studentstva, to druhé stanovisko bylo negativní a to se týkalo vysokoškolského zákona, a kde se navrhuje zvýšit sociální stipendia. Vláda také se seznámila se zprávou o přejímání legislativních závazků vyplývajících z našeho členství v Evropské unii. Tam jsme s potěšením konstatovali, že patříme mezi 7 nejlepších zemí v tomto směru za rok 2011, tak za rok 2012 a bude to platit i za rok 2013. Ten takzvaný transpoziční deficit máme na úrovni 0,4 %. Vláda také přijala národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci. To je jedna z podmínek pro čerpání fondů v novém roce 2014, stejně tak přijala strategii sociálního začleňování na toto období a strategii bezpečnosti potravin a výživy. Všechny 3 ty strategické dokumenty jsou svázány právě s přípravou nového finančního rámce a je to jedna z podmínek čerpání v tom novém období. Možná ještě tedy k těm dvěma doplněným bodům, kterými jsem začal, to znamená vysokoškolský zákon a služební zákon. Ke služebnímu zákonu, k tomu poslaneckému návrhu, jsme přijali negativní stanovisko, protože v té formě, ve které teď se ten návrh nachází, je v podstatě nepoužitelný. Nereflektuje změny v právním řádu v mezidobí od schválení toho původního zákona, je tam dokonce pravděpodobně rozpor s ústavním pořádkem v některých bodech, který se týká práv zaměstnanců, budoucích státních zaměstnanců. Je tam celá řada legislativních i věcných nedostatků, ale to nemá žádný vliv na jeho další projednávání. My jsme ho projednali dnes, byť formálně nám ta lhůta uplyne až 22. ledna, to udělali proto, abychom nijak nezdržovali jeho projednávání, když víme, že je tady velká politická vůle a zájem to projednávání maximálně urychlit. My příští týden se budeme každopádně zabývat vládní novelou tohoto zákona, kterou připravujeme už několik týdnů, možná i měsíců, v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí, protože jsme to deklarovali, je to také jedna z klíčových kondicionalit pro nastavení nového programovacího období při čerpání evropských fondů v ČR. Takže my v příštím týdnu předpokládám schválíme vládní návrh tohoto zákona, novely tohoto zákona a odešleme do poslanecké sněmovny. Pokud jde o vysokoškolský zákon, tak opět bych řekl, že jsme tady vyšli vstříc určitým politickým dohodám, které, jak známo, v posledních hodinách a dnech nastaly. Jde nám v zásadě o to, aby byl odblokován proces jmenování profesorů, byť na ten způsob, který byl zvolen, jsou různé názory ve vládě, tak vláda tedy ten návrh schválila většinou hlasů a pošleme ho co nejdříve, to znamená zítra, do sněmovny. Tolik ode mě. Teď je čas na kolegy, jestli mě chtějí doplnit, a na Vaše dotazy.

Ing. František Koníček (*1953) ministr práce a sociálních věcí ČR (délka do minuty )

    
Takže pan premiér k tomu řekl maximum, já bych se soustředil potom na věcné dotazy pokud budou eventuelně k jiným agendám.

Dalibor Štys (*1962) ministr školství ČR (délka 2 minuty )

    
Já teda jak ten přenos pravomocí při jmenování vypadá. Jedná se o to, že 3 nejvyšší ústavní činitelé se evidentně dohodli včera při obědě, že by ten proces jmenování měl přejít na předsedu Senátu ČR, což je druhý nejvyšší ústavní činitel s tím, že my jako Ministerstvo školství jsme do toho vnesli ještě řadu podmínek, zejména tu podmínku časovou, to znamená do jaké doby musí být všechny tyhle procedury typu jmenování profesorů provedeny od doby, kdy na Ministerstvo školství je ta novela zaslána, protože jak jistě víte, je to, ten návrh kdy je zaslán, protože, jak jistě víte, to byl hlavní problém, který se v současnosti řeší, jak dlouho to může a smí a je přípustno trvat. Jsou tam ještě některé další detaily, které se týkají vyjasnění správního řízení v této věci. Považuji to za pokrok z hlediska věcného, bez ohledu na to, komu to bude předáno ta pravomoc, tak je to i tak pokrok z hlediska věcného. Ještě bych chtěl říct, jsme si vědomi, že konference rektorů vydala velmi negativní stanovisko, na druhou stranu, všichni asi víte z tisku, že v konferenci rektorů panují velmi odlehlé názory na to, jak by se to profesorské řízení mělo provádět. Úplně poslední věc, kterou bych řekl – zůstáváme se Slovenskem a Francií posledními 3 státy Evropy, kde profesorské tituly nejsou tituly pracovníků vysokých škol, které označují jejich profesní postavení, ale jsou to jakési relativně ornamentální tituly, které uděluje prezident. Čímž nechci komentovat kvalitu v žádném případě.

Ing. Jiří Rusnok (*1960) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Já to komentovat nebudu, já jsem to neslyšel a nemám celkem, co bych k tomu dodal. Myslím, že pan generál Červíček je v této věci samozřejmě předmětem sporu, takže chápu, že jeho vyjádření jsou vyjádřením jedné strany sporu a nechme to proběhnout řádně. Podle mého laického úsudku zatím všechno, co pan ministr v této věci učinil, bylo zcela v souladu se zákonem.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra ČR (délka 12 minut )

    
Já bych to zrekapituloval. Já jsem požádal pana premiéra, abych si mohl odskočit z jednání vlády, protože zrovna probíhalo v době, kdy pan Červíček měl tiskovku. Já jsem jí slyšel a pak jsem se i vyjadřoval Českému rozhlasu. Já bych to zrekapituloval. Asi před rokem a půl došlo k tomu, že během jednoho dne byl zbaven, nebo byl vyhozen ze služebního poměru policejní prezident Lessy. V tomtéž dni došlo k odvolání náměstka policejního prezidenta Červíčka a jeho jmenování do funkce policejního prezidenta. To se stalo 29. srpna 2012. Já jsem nastoupil do funkce 13. července loňského roku. Měl jsem řadu dotazů k tomu, co budu dělat, až doběhne soud s panem Lessym, protože víte, že v dubnu on už vyhrál prvoinstanční soud a bylo poměrně evidentní, jak ten spor dopadne, a měl jsem dotazy, co budu dělat, až tedy bude pravomocný rozsudek. A já jsem říkal, věřím, u policie se to vždycky vyřešilo zatím smírně, věřím, že i tentokrát se vyřeší. Když ten pravomocný rozsudek byl vydán, což bylo někdy v době voleb, oficiálně někdy začátkem měsíce listopadu, tak jsem byl dotazován, co teď budu dělat, když je pravomocný rozsudek, když pan Lessy je evidentně nevinen, dokonce ten soud řekl, že to trestní řízení bylo od počátku nezákonné, tedy i ty úkony, které na něj navazovaly, byly evidentně nezákonné, a myslím, že o tom není prostě žádná diskuse. Tenkrát jsem byl dotazován, proč rychle nečiním, když je pravomocný rozsudek. Já jsem si nechal vypracovat posudek státu a práva, protože ta situace je samozřejmě závažná no a všichni odborníci, naprostá většina odborníků, mi sdělila, že nemohu konat jinak a ta situace nesnese nějakého dlouhého prodlení, a to z prostého důvodu - každým novým dnem kdy pan plukovník Lessy je mimo služební poměr, tak státu vzniká škoda, protože mu samozřejmě záleží mzda i za dobu, kdy on v pracovním poměru není a bude do něho vrácen. Takže já jsem zhruba po 35 dnech po tom pravomocném rozsudku vydal své rozhodnutí, kdy jsem pana plukovníka Červíčka vrátil do služebního poměru pochopitelně na stejné služební místo, ze kterého byl odvolán. To taky nelze jinak, nemůžu z něho udělat krajského ředitele v nějakém kraji, když byl policejním prezidentem. To je taky všechno logické. Do toho okamžiku se nezdálo, že by měl vzniknout nějaký problém, naopak jsem byl upomenut, že konám příliš pomalu, můžete se podívat, jak jsem byl například na Primě v tom duelu, kdy mi bylo vytýkáno, proč proboha nekonám, už je to 25 dní, a já jsem říkal – počkejte. A v okamžiku, kdy jsem udělal to jediné, co jsem mohl, tak vystoupil pan Červíček a řekl, že jsem pana plukovníka Lessyho vrátil do funkce proto, že jsem chtěl, aby odvolal 3 krajské ředitele a šéfa UOKFK. Což pro mě byl blesk z čistého nebe, já jsem panu Červíčkovi nic veřejně nevytýkal, to všichni víte, a samozřejmě, že při diskusích na poradách s dalšími členy poradny Ministerstva vnitra jsem výtky měl, a k UOKFK jsem měl výtky a mám výtky veřejně. Nicméně ten stav je takový, že plukovník Lessy je zpátky ve funkci proto, že tak rozhodl nezávislý soud. Má komise mi tenkrát ještě sdělila, že bych měl počkat ještě na to, jestli nejvyšší státní zástupce nevyužije mimořádného opravného prostředku, to každý právník nebo každý student práv v prvním ročníku ví, že mimořádný opravný prostředek nemá odkladný účinek, já jsem to odmítl respektovat, rozhodl jsem ihned, a realita mi dala za pravdu. Pan nejvyšší státní zástupce, jak všichni víte, nevyužil mimořádného opravného prostředku, čili to prodlení by bylo bezesporu zbytečné, ta otázka je taky dneska vyřešena. Pan plukovník Červíček tedy do té doby, vlastně rok a půl, to vydal všem mediálně do rozhovorů, ale je to samozřejmě i na záznamech na kamerách, jak v okamžiku, kdy bude plukovník Lessy očištěn, tak odejde, jak nebude prostě zavázet, v tom okamžiku řekl – neodejdu. Mám být vyhozen kvůli tomu, že ministr má výhrady proti mé práci. Já jsem řekl, mám výhrady proti jeho práci, ale ty jsou dílčí, já jsem si práce pana generála Červíčka vážil, i já jsem ho navrnul na povýšení do funkce, do hodnosti brigádního generála. Já jsem ho odměňoval, já jsem ho veřejně chválil a na tom se nic nezměnilo, a do dneška na tom nic neměním. Nicméně on mě tedy vyzval, ať zahájím správní řízení, protože on se funkce nevzdá. Máme dva policejní prezidenty a tu situaci je třeba řešit. Já jsem zahájil správní řízení, a měl jsem za to, že to správní řízení bude ukončeno tak, že pana Červíčka odvolám, protože dojde k tomu, že vznikne vlastně fikce, že to místo nikdy nebylo uvolněno a proto on nemohl být jmenován policejním prezidentem. Má poradní komise, když tu věc začala prozkoumávat, tak řekla – pane ministře, tak to ne. To jeho odvolání z funkce policejního prezidenta bylo nezákonné, měli bychom postupovat tímto způsobem, je to právně čistší. Proto jsem přistoupil na to, že jsem souhlasil s tím, že to místo, respektive to jmenování zruším, protože pánové tenkrát před rokem a půl tak hrozně spěchali, že museli všechno stihnout za jeden den, co mě trvá 70 dní a jsem peskován za to, že jsem příliš rychlý, a pánové to stihli za jeden den, to odvolání náměstka a jmenování policejního prezidenta. Všechno v jednom dnu. Tak protože to tak uspěchali, tak ten proces patrně nezákonný byl, já jsem s tím doporučením komise souhlasil, byť jsem měl původně jiný názor. To říkám veřejně a myslel jsem si, že má být odvolán kvůli tomu, že nemůžeme mít 2 policejní prezidenty. To jsem učinil, pana Červíčka jsem včera odvolal z funkce, on si dneska to rozhodnutí převzal, čili působí dále jako náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení. Dneska jsme se dozvěděli, což já jsem osobně nevěděl, že pánové si rok a půl to místo v těch Středních Čechách šetří, aby se měli kam vrátit, takže místo náměstka krajského ředitele ve Středních Čechách zůstává neobsazeno a ten člověk, který řídí Střední Čechy je patrně připraven ustoupit zpět na místo náměstka a pan Kučera se bude vracet na místo krajského ředitele. Tak jsem pochopil tu dnešní domluvu mezi panem Lessym a Červíčkem a Kučerou. Takže v pořádku, ta situace bude vyřešena. Pan Červíček dneska řekl, že je s podivem, že já jsem mu do prosince nic nevyčítal, že já jsem neměl výhrady k jeho práci, a teď, že je mám. Já ještě jednou opakuji, pan Červíček nebyl odvolán, protože bych měl výhrady k jeho práci, já si jeho práce vážím. Jestli jsem mu vyčítal dílčí věci, jsou to ty, o kterých on začal hovořit, ne já, tak je to pravda, ale od toho jsem jeho nadřízený, abych mu ty věci vytýkal. Pan Červíček byl odvolaný proto, že se do funkce vrátil pan Lessy, pan Lessy se do funkce vrátil proto, že tak rozhodl soud ve dvou stupních, pravomocně. Ani nejvyšší státní zástupce neusoudil, že by měl podat dovolání a něco na tom měnit. To je prostě velmi jednoduchý příběh a nevím, proč bych se měl v této souvislosti zabývat tím, jestli pan Červíček dneska vykládá něco o tom, že jsem ho nutil někoho odvolat nebo neodvolat. On evidentně nikoho neodvolal, evidentně se mu za to nic nestalo půl roku, a kdyby nedoběhl soud s panem Lessym, tak pan Červíček dále je v hodnosti brigádního generála a se všemi výsadami a pochvalami, které jsem mu do té doby uděloval. Čili tolik k tomu, jeho plačtivé vyjádření příliš nechápu, protože nevím, proč by nemohl pokračovat na tom samém místě, na kterém byl před rokem a půl, kdy on sám udatně říkal, že v okamžiku, kdy bude pan Lessy očištěn, tak on je samozřejmě připraven to místo opustit, což se teď stalo a já na tom nespatřuji nic mimořádného.

Michal Prima Tv Prima, Michal Janotka (délka do minuty )

    
Pane premiére, jak se Vám líbí na zámku v Židlochovicích a jaký teď bude neformální program po tomto jednání.

Ing. Jiří Rusnok (*1960) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Já jsem tady nikdy nebyl, takže ještě jsem ani neměl moc příležitost si to prohlížet, je to hezké zaplať pánbůh za to, že nějaké takové věci nám ve státních rukou zůstaly de facto. Program bude jednoduchý, bude následovat – pro ty, kteří chtějí zůstat – večeře a posléze po večeři bude nějaká volná debata, předpokládám, že bude nějaká ochutnávka vína, a to je asi všechno. Potom se rozjedeme podle svých dalších programů.

Petr Malý Česká televize, (délka do minuty )

    
Jestli můžu pokračovat v tom lehčím duchu a zeptat se pánů ministrů, zda se chystají na pozvání prezidenta Zemana 17. ledna na večeři, a jestli to, vzhledem k tomu, že už byla podepsána koaliční smlouva, budete vnímat jako večeři rozlučkovou.

Ing. Jiří Rusnok (*1960) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Tak já se samozřejmě chystám na pozvání pana prezidenta. Přijmout takové pozvání je jaksi samozřejmé, a jak to nazveme, to se uvidí, řekněme, že to bude rozlučková večeře s panem prezidentem, možná to je vhodný termín, proč ne.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra ČR (délka do minuty )

    
Já se také určitě zúčastním.

Ing. František Koníček (*1953) ministr práce a sociálních věcí ČR (délka do minuty )

    
Pan premiér to řekl zcela jasně a dobře, já se s tím ztotožňuji. Je to v pátek odpoledne, takže tím zároveň zakončíme pracovní týden.

Jana Jabůrková tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji Vám za Vaši účast, přeji hezký zbytek dne.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--8--ledna-2014-115036/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/115036
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.