Tiskové konference vlády ČR 154595


Tisková konference po jednání vlády, 22. března 2017 ze dne 22. března 2017

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Bohuslav Sobotka, Martin Ayrer, Pavel Bělobrádek, Michaela Marksová-Tominová, Martin Stropnický, Richard Brabec


Mgr. Bohuslav Sobotka (*1971) předseda vlády ČR (délka 4 minuty )

    
Dobrý den, dámy a pánové, já bych rád informoval o některých tématech a materiálech, kterými se dnes zabývala vláda České republiky. První věc, mám velkou radost z toho, že se dnes podařilo dotáhnout do konce dohodu, která řeší navýšení prostředků pro Českou poštu v příštích letech. Víte, že jsme se opakovaně zabývali tím, aby se zlepšila platová situace zaměstnanců České pošty. Průměrné platy v České poště, jejích 30 000 zaměstnanců, jsou velmi nízké. Řešili jsme to v souvislosti s tím, že tady v minulých letech měl fungovat takzvaný kompenzační fond, který měl České poště hradit část finančních prostředků, které jsou, které byly tedy vynakládány v souvislosti s tím, že tedy Česká pošta tady plnila určité veřejné služby, a ten kompenzační fond ve skutečnosti nikdy nezačal fungovat. Dnes vláda rozhodla o tom, že se změnou zákona ten kompenzační fond zruší. Současně vláda také rozhodla o tom, že České poště se zpětně vyplatí kompenzace za roky 2013 a 2014, zpětně se České poště vyplatí částka v rozsahu 800 milionů korun. V roce 2018 tak dostane Česká pošta navíc 200 milionů korun, v roce 2019 300 milionů a v roce 2020 dalších 300 milionů korun. Primárně by tyhlety finanční prostředky měly být použity na zlepšení odměňování pracovníků České pošty. Takže opět, myslím, že se podařilo dokončit a vyřešit bolavý problém, který tady přetrvával řadu let, a pevně věřím tomu, že to dnešní rozhodnutí vlády přispěje k tomu, aby se zlepšila situace v odměňování lidí, kteří pracují pro poštu. Druhá věc, vláda dnes vyslala poměrně výrazný signál o tom, že se chceme aktivně podílet na rekonstrukci Iráku. Vláda dnes schválila návrh ministra zahraničí, aby bylo vyčleněno pětadvacet milionů korun na rekonstrukční projekty v Iráku v roce 2017. Příspěvek by měl sloužit na stabilizaci osvobozených území, na podporu projektů, jako je třeba odminovávání nebo třeba dekontaminace, a na podporu projektů rekonstrukce válkou zničené infrastruktury. Tento náš český příspěvek v rozsahu 25 milionů korun by měl dnes oznámit na setkání ministrů zahraničních věcí Globální koalice proti Islámskému státu ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který se účastní jednání ve Washingtonu. Takže tolik tedy k této věci. Jinak vláda dnes také schválila mandát pro setkání v Římě. Jak jistě víte, Evropská unie si v pátek a v sobotu připomene v Římě 60. výročí podpisu Římských smluv. Při té příležitosti se uskuteční neformální summit Evropské unie a dnes tedy vláda schválila můj mandát pro završení jednání o deklaraci, která by v Římě měla být schválena. Dnes jsem také informoval vládu o novém projektu, který by měl podpořit úvěry a záruky za úvěry pro malé a střední podniky. Je to otázka realizace takzvané vertikální spolupráce Českomoravské záruční a rozvojové banky při realizaci programu Expanze v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stručně řečeno jde o to, že evropské prostředky v rozsahu celkovém až 8 miliard korun by měly být použity prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky na to, aby se zlepšil přístup malých a středních firem v poskytování úvěrů. Tolik tedy z mé strany, děkuju.

Martin Ayrer tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji předsedovi vlády, poprosím místopředsedu vlády, pana Pavla Bělobrádka.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA (*1976) místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace (délka minuta )

    
Dobrý den, my jsme dneska za sekci Úřadu vlády šli na vládu s rozporem s Ministerstvem financí u zákona o rozpočtových pravidlech, kde jsme měli zásadní připomínku, která se týkala rizika, že pokud by byl správní řád použit na některé grantové, grantové systémy, takže by došlo k jejich zhroucení. Takže nakonec vláda se změnami, které reflektují upřesnění toho, této normy, přijala tento návrh, který byl vlastně na základě, na základě Nejvyššího správního soudu Ministerstvem financí připraven. Dále vláda schválila návrh novely zákona o myslivosti, kde vláda schválila tuto normu, která v těch zásadních věcech především umožňuje daleko intenzivnější odlov černé zvěře, která působí velmi velké škody. Dále byla schválena technická novela zákona o Státním fondu kultury, což je věc, která určitě také pomůže tomu, aby se dál rozvíjela česká kultura. Jako velmi diskutabilní se ukázala norma poslaneckého návrhu, který má v podstatě zaúkolovat, aby byly přijaty závazné, závazná procenta k rozpočtu, a to si okomentuje pan ministr, ministr obrany. Tak ještě bylo neutrální stanovisko přijato k zákonu o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů k tomuto poslaneckému návrhu, přičemž ten vládní byl v podstatě přerušen.

Martin Ayrer tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, poprosím místo, ministryni práce a sociálních věcí, paní Michaelu Marksovou.

Mgr. Michaela Marksová-Tominová (*1969) Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí (délka 3 minuty )

    
Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem mimo jiné dnes předkládala návrh na změnu nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Jak jistě víte, tak se nacházíme v situaci velmi nízké nezaměstnanosti a soukromí zaměstnavatelé si stěžují, jak mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a musím říci, že státní správa je na tom asi ještě hůře než ti soukromí zaměstnavatelé, protože jsme velice limitováni tím, kolik peněz můžeme zejména těm některým těm špičkovým odborníkům nabídnout. A proto dnes na základě dohody vlastně všech resortů jsme rozšířili okruh těch takzvaných oborů služby, v nichž lze těm klíčovým odborníkům určit až dvojnásobný platový tarif, o další čtyři obory, v tuto chvíli tam jsou tři, a ty nové čtyři obory jsou finance, audit, veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, takže věříme, že teď se k nám ti špičkoví odborníci určitě jenom pohrnou. Dále jsem také předkládala novelu zákona o zaměstnanosti. Tato novela upravuje pravidla pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jednak aby pro ty poctivé zaměstnavatele, kteří skutečně těm zdravotně postiženým dávají práci, byla ta pravidla jednodušší, administrativně jednodušší, a pokud udělají nějakou drobnou chybu, že třeba o tři dny později zaplatí odvody na sociální pojištění, aby nemuseli přijít o větší částku podpory na zaměstnávání těch lidí, což dnes zákon vlastně neumožňuje, dnes jsou ta pravidla až extrémně přísná. A zároveň tato novela obsahuje možnost, že když člověk, který je nezaměstnaný, je registrovaný na úřadu práce, nám přinese papír od doktora, že buď nemůže přijmout to příslušné zaměstnání, protože je nemocný, nebo především, že se třeba nemůže dostavit vůbec na tu schůzku na úřadu práce z důvodu nemoci, tak dnes my ho vlastně nemáme nijak možnost zkontrolovat, zda je opravdu nemocný a dodržuje ten léčebný režim, a zda je doma, nebo či nikoli, a v této novele zavádíme možnost, že právě úředníci z úřadu práce mohou takového člověka zkontrolovat, bude to podobné, jako když jste zaměstnaní, onemocníte, a může vás zkontrolovat někdo v České správě sociálního zabezpečení. Tak tolik asi zatím všechno.

Martin Ayrer tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, poprosím ministra obrany, pana Martina Stropnického.

Mgr. Martin Stropnický (*1956) ministr obrany (délka 3 minuty )

    
Děkuji, tak dobrý den ještě jednou, já bych se vyjádřil ke dvěma bodům, o jednom už tady byla krátká zmínka, a to je ten poslanecký návrh poslanců ODS o novele zákona 222 a o zakotvení jaksi zákonném zakotvení těch dvou procent HDP na obranu. Já bych si dovolil bez jakékoliv uštěpačnosti ho označit za předvolební a zřejmě ještě takových návrhů bude celá řada, protože když se podíváme do historie, nedávné historie, tak když ještě vláda ODS dělala rozpočtové výhledy, tak pro rok 2014 tam bylo 36 miliard pro Ministerstvo obrany, a my jsme v roce 2014 měli 42 miliard, čili tato vláda nepochybně ten rozpočet nepochybně navyšuje, myslím si, že ten rytmus toho navyšování je nastaven správně, my ještě budeme připravovat jeden rozpočet na rok osmnáct a samozřejmě dva rozpočtové výhledy devatenáct a dvacet a je reálné, že dojdeme na ta slíbená 1,4 procenta HDP. I tak bych rád zdůraznil, že ta jedna desetina procenta HDP, podle odhadů samozřejmě, ale reprezentuje nějakých 6 až 7 miliard ročně. A to není úplně málo. Čili my jsme schopni, věřím, dostat se na 1,4 a do roku pětadvacet vlastně tím být v souladu se závěry summitu ve Walesu se dostat na ta dvě procenta. Tolik v největší stručnosti a pak bych si dovolil ještě spíš informaci k tomu, že během tohoto víkendu přejede přes naše území konvoj našich, našich partnerů a spojenců ze Severoatlantické aliance, budou to vojáci Spojených států, vojáci Velké Británie a Severního Irska, bude to zhruba 550 mužů, 155 kusů kolové techniky, jsou to obrněná vozidla Stryker, a pojedou z německého Vilsecku přes Rozvadov do Staré Boleslavi v sobotu, tam následuje nocleh, a potom v neděli přesun přes Náchod do Polska. Je to zajištěno tak, jak i v minulosti, tak aby to co nejméně obtěžovalo naše občany. Ta kolona bude rozdělena na sedm částí, mezi těmi částmi budou třiceti až šedesáti minutové rozestupy, všechno je samozřejmě zajištěno jak Vojenskou policií, tak Policií České republiky a v součinnosti s dalšími orgány. Děkuju.

Martin Ayrer tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, poprosím ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce.

Mgr. Richard Brabec (*1966) ministr životního prostředí (délka 2 minuty )

    
Děkuju za slovo, ještě jednou dobrý den, my tady dneska vystupujeme ve dvojici, ale každý máme svoje téma, byť se dělíme o jeden pultík. Já mám teda menší kousek. Tak. Já bych rád vyjádřil své potěšení nad tím, že vláda dnes schválila, to jsem neměl dělat zjevně, vláda dnes schválila....to to trvalo, děkuju, ale nebylo to tak hrozný, děkuju za, za ten prostor, vláda dnes schválila politiku ochrany klimatu, já si myslím, že si to zaslouží celý pultík toto sdělení, protože ten materiál byl odložen, přerušen, dnes byl schválen. Je to materiál, který vyhlíží nejenom do roku 2030, pokud se týká ochrany klimatu v České republice a našeho přínosu jaksi ke globálnímu úsilí, jak snížit emise CO2, ale také vyhlíží za rok 2030 v několika scénářích a já si myslím, že je to materiál, který je velmi komplexní a zároveň vláda vlastně schválila zrušení, nebo rozhodla o zrušení úkolu, který mi ukládal ještě na základě Programového prohlášení vlády připravit antifosilní zákon, a já si troufám říct, že tato politika ochrany klimatu více než rovnocenně vlastně nahrazuje antifosilní zákon, je detailnější, má celou řadu konkrétních opatření, antifosilní zákon by opravdu byl deklaratorní a tady je mnoho úkolů, velmi konkrétních, které musí republika, Česká republika splnit, proto aby mohla splnit tedy naše cíle úspory CO2 do roku 2030, což se nám bezpochyby podaří, protože už se nám takřka podařilo během letošního roku a samozřejmě ale máme před sebou poměrně velké ambice až do roku 2050. Děkuji.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--22--brezna-2017-154595/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/154595
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy