Tiskové konference vlády ČR 180412


Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 17. března 2020 ze dne 17. března 2020

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Andrej Babiš, Jan Hamáček


Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 8 minut )

    
Dobrý den, dámy a pánové, my jsme dnes začali s tripartitou, kde jsme řešili ošetřovné a pomoc firmám. Ten materiál, který předložila paní ministryně Maláčová, který se skládá z nařízení karantény zaměstnanci, za b) je to ošetřovné a třetí, za c), je to překážka v práci na straně zaměstnavatele, pomoc firmám. My víceméně v tom máme jasno, máme shodu. Takže mohu říct, že je tam koaliční shoda. Ale my potřebujeme dořešit legislativu, dořešit metodiku, proto k této problematice se sejde vláda ve čtvrtek ve 12 hodin. Nicméně znovu ubezpečuji všechny, že jsme připraveni pomáhat, odškodnit, hlavně jde samozřejmě o zaměstnance. Já bych znovu chtěl poděkovat všem zdravotníkům za jejich obětavou práci. Chtěl bych i hlavně poděkovat i potravinářům, výrobě potravin, protože my jsme dneska řešili ten krizový stav v Olomouckém kraji, zásobování 800 prodejen, pan ministr Toman. Byla o tom velká debata, samozřejmě je tam i potravinářská výroba, důležitá výroba, která vyrábí těstoviny.Takže to všechno proběhlo a k tomuto se vrátíme tím opatřením ve čtvrtek ve 12 hodin. V rámci toho návrhu MPSV tam máme ještě body d), e), f). To jsou body odškodnění nebo náhrad při překážce v práci z důvodu omezeného odbytu atd. A k tomu zasedne dnes tripartita de facto, stejná jako jsme měli ráno, na Ministerstvu práce a sociálních věcí ve 14 hodin. A domluvili jsme se, až skončí, tak že mě budou informovat, abychom skutečně reagovali. Je jasné, že i v rámci Evropy koncern Škoda Volkswagen rozhodl o uzavření všech výrob od pátku, takže Škoda Auto nebude vyrábět od pátku. Samozřejmě, my budeme hlavně řešit všechny uzavřené výroby, které byly uzavřeny z titulu rozhodnutí naší vlády, z těch usnesení, nevím kolik jich bylo, snad dvacet. Tak tam je to jasné a tam je to ten bod, co je ta překážka, kdy došlo k uzavření provozu. Tam jsme se domlouvali o technice, jak to bude probíhat mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, úřady práce vs. CzechInvest. Takže tam jsme nastavili ty mechanismy a ve čtvrtek budeme mít nějaké stanovisko legislativy. Celkově k té situaci: V tuto chvíli máme počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 396. Máme 6 600 provedených testů. Dnes ráno proběhlo jednání, které má taky nějaký vývoj, to znamená jednání mezi Motolem a Homolkou. Tam se domluvili, že bude 90 speciálních lůžek, takže prosím Vás, to byla nějaká informace přes den, že je to něco, co je teď k dispozici. Ne, to jsou skutečně ty nejtěžší případy. Takové případy máme dnes tři. To jsou ti dva řidiči a jedna paní na Bulovce. Oni všichni jsou na JIP, jsou pod ventilací a bohužel ten stav jednoho z pacientů je vážný. Ti dva další jsou údajně stabilizovaní. My připravujeme, protože jsme se poučili z chyb, které se staly v Itálii, ty specializované nemocnice, to je Motol a Homolka. Jsou debaty v Brně, jak to bude, protože jsou nějaké reakce – takže tohle všechno je v běhu. Zítra ráno bude vláda v 9 hodin. Je důležité, aby vláda stále zasedala. My si stále všichni telefonujeme, spolupracujeme… A ještě k té dnešní vládě jsem zapomněl říct, že jsme odsouhlasili nařízení vlády, které zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských států Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie. Takže vysvětlím: Jedná se o takzvané reexporty – že mi doveze někdo léky k nám a následně je vyveze – tak to je zakázáno, je to nařízení vlády. Je to návrh Ministerstva zdravotnictví a jde o to, aby zkrátka ty léky zůstaly k dispozici našim občanům. Co se týká zítřejší vlády, tam bude předložen materiál, kde budeme mít na stole konečně celkovou koordinaci nákupů, nákupů z Číny, nákupů z Vietnamu, veškerých nákupů a k tomu logistiku veškerých letadel. Jak víte, tak to letadlo v Číně úspěšně dorazilo, naložili zboží, o tom bude určitě mluvit pan ministr vnitra. Ale my potřebujeme mít přehled, protože máme i v Rakousku větší dodávku kamiony. A je dobře, abychom měli o tom všichni přehled. Zároveň v tom materiálu ministr Petříček nás bude informovat ohledně repatriace našich lidí. Protože my máme lidi všude po světě a musíme to nějakým způsobem řešit. Já jsem byl i pověřen panem ministrem Petříčkem, abych dnes na videokonferenci premiérů a prezidentů Evropské unie vlastně požádal kolegy, aby mimo Evropu jsme to řešili centrálně, protože samozřejmě ne všude, v Africe atd., máme možnost tohle řešit. Takže toto proběhne zítra. Za mě poslední věc: My musíme skutečně přitvrdit. Není možné, aby tady, když my děláme maximum pro to, abychom zabránili šíření viru, a myslím, že pan ministr Hamáček to řekl úplně přesně: Vlastně že někdo šíří ten vir a někdo potom zemře, tak to je absolutně nepřijatelné. Dostáváme informace, že ještě mezi námi jsou nezodpovědní lidé, a my to skutečně musíme řešit a musíme přitvrdit. V tomhle směru znovu apeluju na všechny, aby skutečně brali tu situaci vážně. Vidíte, co se děje v Itálii, ve Španělsku, tam umírají lidé. Je to velký problém. Evropa je centrem epidemie a my děláme všechno pro to, abychom to zvládli, a jsem přesvědčen, že to zvládneme. Znovu všem děkuju, samozřejmě ozbrojeným složkám, všem zdravotníkům, potravinářům, zkrátka všem, který se na tom podílejí, a my samozřejmě jsme dále k dispozici pro dotazy.

Jan Hamáček (*1978) první místopředseda vlády a ministr vnitra (délka 7 minut )

    
Děkuji, dámy a pánové, dobrý den. Já bych začal tím, že se připojím k poděkování pana premiéra všem těm, kteří jsou v první linii a snaží se dělat všechno pro to, abychom tu situaci zvládli. Pan premiér vyjmenoval skoro všechny ty profese. Já nechci pokračovat dál, protože bych určitě na někoho zapomněl, ale chci poděkovat ještě jedné skupině, která si to samozřejmě také zaslouží, a to jsou pošťáci, protože pošta je součást rezortu Ministerstva vnitra. Pošta je pod obrovským tlakem a já chci všem pošťákům poděkovat za to, že to zvládají, jakkoliv vím, že to je na hraně. Takže těm také děkuji. Dovolte mi, abych se vyjádřil ke dvěma oblastem. První je obecně bezpečnost. Podle informací, které mám, a měli jsme ráno v devět hodin krizový štáb Ministerstva vnitra, tak ta situace je stabilní. Objevují se samozřejmě problémy zejména v silniční kamionové dopravě, kdy v důsledku toho, že jsou hraniční procedury, tak nám rostou kolony. Náchod je veliký problém, tam je to skoro třicet kilometrů. Takže to samozřejmě policie bude řešit a v případě potřeby bude muset ty kamiony odstavovat ve vnitrozemí. Ale já budu komunikovat s polským ministrem vnitra, abychom našli nějaké řešení, protože pokud začne policie odstavovat kamiony ve vnitrozemí, tak už nebude dělat nic jiného a my ji potřebujeme na jiné úkoly. Budeme řešit tu situaci na hranicích s Polskem a částečně se Slovenskem, abychom ty kolony zkrátili. Jinak jak řekl pan premiér, já jsem měl za to, že ty naše apely budou stačit. Že lidem dojde, že to, co dělají, že se budou někde shlukovat a popíjet alkohol, dělat nějaké party v parcích, že pochopí, že si tím říkají o průšvih a že je tam riziko, že někoho zabijou. No tak pokud to nefunguje, tak budeme muset přitvrdit. Policie doposud těm lidem vysvětluje ty věci, snaží se jim to rozmlouvat. Ale já chci říci, že pokud to nepůjde po dobrém, tak bychom museli použit i pořádkové jednotky. Ale já pořád věřím, že lidé mají rozum, že nebudou dělat něco, co ve finále ohrožuje jejich vlastní život a jejich nejbližších. Chci poděkovat za tu včerejší vlnu, která se vzedmula v České republice s nošením roušek. Koneckonců vidíte, že my už také se snažíme jít v tomto jít příkladem. Chci poděkovat všem, kteří se do toho zapojili, zejména Leošovi Marešovi, který mi velmi pomohl v šíření té informace. Já vím, že ta situace v zásobování s ochrannými prostředky je tristní. Mě to strašně mrzí, děláme, co můžeme, ale dokud nedojdou ty velké dodávky, tak prosím zakrývejte si nos a ústa čímkoliv, co je k dispozici. Všechno je asi lepší než nic. Za to děkuju. No a teď se pokusím trošku optimismu nebo trošku dobrých zpráv. Nám se podařilo rozjet systém dodávek a nákupů ve velkém objemu. Jediná země, která to dokáže, je Čína. Takže my jsme jako Ministerstvo vnitra nastavili model, kdy jsme schopni velmi rychle ty věci v Číně objednávat a jsme schopni je velmi rychle platit, což se ukázalo jako klíčová věc, protože dnes je to o tom, že kdo dřív přijde, ten dřív mele a kdo dřív platí, tak si to taky odveze. Takže my máme rychlý platební styk a můžu vám říct, že teď máme zaplaceno a pod smlouvou v Číně víc než 30 milionů roušek, 6 milionů respirátorů, 250 000 ochranných bioobleků pro lékaře a pro zdravotnický personál a 250 000 brýlí a štítů. To je věc, která by měla zásadně situaci změnit. Co je problém, to říkám otevřeně, je doprava, protože ta síť je přehuštěná, doletěl tam dnes vládní speciál, ten přiveze 150 000 testů na koronavirus, takže to by mělo zásadním způsobem ovlivnit rychlost testování v České republice. Pracujeme na nějakém vzdušném mostu s aerolinkami Smartwings, ale tam samozřejmě narážíme na limity. Ale děláme všechno proto, aby aspoň část toho dorazila co nejdříve, a chci poděkovat Ministerstvu obrany, které velmi iniciativně reagovalo na naši žádost a vyjednává v rámci systému SALIS s ukrajinským dopravcem, a pokud vše půjde tak, jak má, tak by koncem víkendu měl z Číny přiletět Antonov 124 Ruslan, což je letadlo, které uveze nějakých120 tun a řekněme 1 000 kubických metrů materiálu, a to by mělo tu situaci zásadním způsobem změnit. Takže nechci nic slibovat, protože si oddychnu, až to tady všechno bude, ale děláme všechno proto, abyste měli představu, že jsme s tím začali v sobotu na Ministerstvu vnitra a doteďka máme utracenou miliardu a 65 milionů korun za ochranné prostředky. Takže ještě je sem dostat a na tom pracujeme. Takže já děkuji za pozornost, děkuji za podporu, která se nám dostává. Věřte, že to není jednoduché, ale věřím, že to zvládneme. Děkuji.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 2 minuty )

    
Já bych ještě chtěl doplnit. Já bych chtěl určitě poděkovat panu ministrovi vnitra Hamáčkovi za rychlou akci vůči Číně. Samozřejmě je důležité tam mít kontakty. Já bych ještě k těm sankcím, prosím vás. My dostáváme informace, že naši pendleři, to znamená lidé, kteří jezdí za prací do Německa a do Rakouska, zkrátka jezdí z těchto oblastí a potom navštěvují lékaře a chodí na veřejnost a já bych je chtěl skutečně vyzvat, aby to nedělali. Protože pokud to budete dělat, a my máme jasně danou karanténu a na základě výjimky ministra vnitra tito lidé jezdí do Německa a do Rakouska do práce. A my máme tyto signály a naši lékaři si stěžují. Tak nám potom nezbyde, než zavést povinnou karanténu po návratu. To znamená, že budeme trvat na tom, aby ten člověk, který se vrací z práce z Německa nebo Rakouska, zůstal v autě a jel jen domů. Protože tady je to riziko. A já bych znovu apeloval na tu odpovědnost. A pokud to nebude fungovat, tak zkrátka tu výjimku zrušíme. Protože toto není možné. Takže já znovu apeluji na to, aby všichni dodržovali ta rozhodnutí, které jsme tu udělali, vláda, na základě doporučení tady hlavního epidemiologa, pana Prymuly. Takže pendleři, máme tyto informace, prosím vás a důrazně vás žádám, abyste nechodili na veřejnost, abyste se vraceli jen domů. Protože pokud to bude pokračovat, budeme muset přijmout nějaké tvrdé opatření.

Jan Hamáček (*1978) první místopředseda vlády a ministr vnitra (délka do minuty )

    
Já ještě, jestli dovolíte, teď mám operativně informaci od pana policejního prezidenta, že polská pohraniční stráž dostala rozkaz od ministra vnitra Polska, aby situaci s kamiony vyřešila. Takže snad dobrá zpráva pro ta pohraniční města a obce, které jsou zaplaveny kamiony. Poláci to začali řešit.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
To Polsko já jsem na základě žádosti pana Petříčka teď posílal SMS premiérovi Polska, tak doufejme, že se to všechno dá do pořádku.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Já bych ještě dodal, protože asi začnu diskusi: Mám tady dotaz z jedněch novin, že sv. Anna říká, že nemá ventilátory a personál pro 300 lůžek specializovaných na koronu, jak jste se domluvili. Prosím vás, to jsou všechno projekty. To má všechno vývoj. My vás informujeme. Já chápu, že vy novináři to stále ověřujete, ale prvotní záměr byl Homolka ve větším rozsahu a Motol. Dneska bylo jednání, tak se to změnilo na celkem 90 lůžek. V této chvíli máme jenom tři pacienty, kteří potřebují taková lůžka. Takže bylo by dobré, aby i ten systém komunikoval jednotně, protože u sv. Anny nikdy nebyla řeč o 300 lůžkách. Pokud vím, pane Prymulo, kolik to bylo? Osmdesát, nebo kolik?

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
U svaté Anny.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Jasně. Já chci říct novinářům, že já chápu, že oni všechno kontrolují, co říkáme. Já to říkám na základě informací, které dostávám tady od profesora Prymuly, respektive na základě informací od ředitelů nemocnic, se kterými jsme seděli, a má to nějaký vývoj. Takže prosím vás, my na tom pracujeme a až to bude definitivně… Tady v Praze to bylo domluveno na 90 lůžek, ano? To zatím, si myslím, že stačí. Ale Brno se dořeší kdy, pane Prymulo?

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
No. Takže by bylo dobré, abychom to poté komunikovali najednou, abychom potom vlastně, když se mění ten záměr, aby ta informace potom byla jasná a exaktní.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Ne řešit. Prosím vás, my to řešíme stále. Zítra dostaneme ucelenou informaci všech ministrů za vládu, přehled, ale my to řešíme stále. Já jsem včera ráno tady vyřešil povolení do Číny s čínským velvyslancem, všichni na tom participujeme. Ministr obrany objednal ten velký ruslan, takže všichni to řešíme on-line. Zítra bude ucelená informace od všech ministrů.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Prosím Vás, Volkswagen rozhodl o uzavření všech svých závodů. Já jsem myslel, že o tom víte. My o tom nerozhodujeme. To je rozhodnutí Volkswagenu. Takže Škoda Auto nezavírá z důvodu našeho rozhodnutí, z důvodu usnesení vlády o koronaviru – to zavřelo x barů, restaurací, jídelen, kosmetičky a já nevím, co všechno. Takže to není naše rozhodnutí, je to rozhodnutí Volkswagenu a já jsem pochopil, že je to správné rozhodnutí, protože zaměstnanci Škoda Auto měli obavy. Takže je to rozhodnutí majitele, akcionáře Škody Auto. My to bereme na vědomí, protože pokud zavře takováto fabrika, tak to má obrovský dopad na celý dodavatelský řetězec a my v této chvíli nevíme, jestli na základě tohoto rozhodnutí Volkswagenu Škody Auto, jaký to bude mít dopad na další firmy jako subdodavatele. Takže to samozřejmě pan Havlíček bude… Zeptáme se Škody Auto, jaké tam budou dopady na další české firmy.

Jan Hamáček (*1978) první místopředseda vlády a ministr vnitra (délka 4 minuty )

    
Jestli můžu k těm dodávkám. První, co přiletí, jsou ty testery. Ty jsou v letadle a to letadlo v horizontu hodin, tuším, odstartuje. Ono musí přistát ještě v Novosibirsku, protože tam neboletí a bude tam mít mezipřistání, ale ve středu ráno je tady. Takže to je první krok. Já jsem hovořil o tom leteckém mostu. To je snaha využít kapacit, které máme, což je společnost SmartWings. To jsou sice dopravní letouny, to nejsou nákladní stroje, ale samozřejmě taky něco uvezou. Ale ten proces dostat je do Číny trvá dlouho. Ale už se pohybujeme, už se posunujeme a já věřím, že v horizontu hodin aspoň některá letadla odstartují a ta by měla přivézt milion sto tisíc respirátorů a pět milionů roušek. To je ten první kontrakt. Ministerstvo zdravotnictví má na kamionech 1,4 milionu respirátorů, tak já věřím, že v bezpečí dorazí do České republik. Kombinovaně se tedy bavíme, že by koncem týdne nebo v pátek, já jsem opatrný, ale řekněme v pátek, tady mohlo být 2,5 milionu respirátorů a pět milionů roušek. A my jsme s ministrem zdravotnictví dohodnuti na způsobu distribuce. Já jsem pověřil Hasičský záchranný sbor, aby rozepsal rozvozy na kraje. Ministerstvo zdravotnictví má rozvory na fakultky a na záchranné služby, takže společnými silami bychom to rozvezli. U roušek se musíme dohodnout, z mého pohledu samozřejmě část musí jít do zdravotnictví, o tom žádná. Ale pokud zvládneme část z toho začít distribuovat občanům minimálně v těch nejohroženějších regionech, tak bych byl pro to, a řešíme s Českou poštou, jestli nám v tom pomůže, nebo jak to nastavit. Určitě bychom využili obce a zase policii, hasiče, včetně těch dobrovolných. Ale já nechci teď tady kreslit nějaké scénáře, které nejsou ještě zprecizované. Až to bude hotové tak vám to řeknu. No a to největší je samozřejmě dodávka toho zbytku – to jsou právě desítky milionů roušek a miliony respirátorů, a hlavně obleky a ochranné štíty pro lékaře, protože ty nám docházejí. To je ten jediný způsob, jak to sem dostat, je co největší dopravní letadlo. My vyjednáváme s Ukrajinci. Tam byl problém, že vlastně do pondělka board antonova nedovoloval létat do Číny. To se změnilo, taky jsme trošku prosili na Ukrajině, a teď to vypadá, že to letadlo je, a to by přivezlo ten zbytek, doufám, že v neděli. Otevřeně řečeno, já jsem dnes, protože samozřejmě naší prioritou je to sem dostat co nejrychleji a my máme materiál za miliardu, který teď leží v Číně, tak já jsem dnes volal čínskému velvyslanci. Já jsem ho poprosil, zda by nám nemohla čínská vláda pomoci a zda by nám nemohli půjčit nákladní civilní nebo nákladní vojenské letadlo, cokoliv, co by sem ten materiál dostalo co nejrychleji. Pan velvyslanec mi slíbil, že se obrátí na své nadřízené, a já doufám, že nám Čína pomůže. Každopádně stojí za to poděkovat, protože bez toho, jak se k nám chová čínská ambasáda v téhle krizové situaci, bychom to nezvládli. Děkuji.

Jan Hamáček (*1978) první místopředseda vlády a ministr vnitra (délka do minuty )

    
To jsou ty testy. Ale to,  co nakupujeme, ty ochranné prostředky, ta zatím trváme na CE certifikaci. Když bude nejhůř, tak bychom asi z toho slevili. Ale zatím to máme všechno CE.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 2 minuty )

    
Já? V životě jsem neslyšel… Kdo to stále vymýšlí ty nesmysly? Já nechápu, proč někdo v těchto chvílích stále hledá nějaké fejky. I to video v Brně byl fejk. To byla provokace. Ale já když o tom mluvím, já se musím tady omluvit skutečně Novinkám i tomu pacientovi, protože já jsem byl uveden v omyl. Mě zkrátka Ústřední vojenská nemocnice informovala o tom, že ten člověk, který, bohužel se nakonec ukázalo, že je pozitivní na koronavirus, byl skutečně pozitivní. Já jsem byl informován o tom, že to byla provokace. Takže já se omlouvám Novinkám a omlouvám se tomu pánovi. Já jsem s ním mluvil po telefonu dnes a on je skutečně nemocný. Takže mě to strašně moc mrzí, nebyla to moje chyba. Já samozřejmě vycházím z toho, že dostávám nějaké informace, které jsou relevantní, takže tady to není, mě to moc mrzí. Mě tady Novinky vyzvaly, abych se omluvil, já jsem řekl: Ne, mě to nemocnice řekla, takto to je.  Sestra to řekla, všichni tam byli, bylo tam pět lidí, tak jsem říkal ne. Teď to bohužel nebyla pravda. Takže znovu se omluvám Novinkám i tomu pánovi, se kterým jsem mluvil, jsem mu nabídl pomoc, když bude něco potřebovat, určitě jsem k dispozici. Tady se mě ptá někdo, že pane Prymulo, odběrů je strašně moc, ale laborky nestíhají. A ještě se ptá: Do prčic, jak dopravíte ten lék z USA? No pošleme tam letadlo, pane kolego. Když bude potřeba pro lék, pošleme tam speciální letadlo. Takže jak je to s těmi laborkami?

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Prosím vás, přitvrdit, přitvrdit. Tady se ještě ptal: Trumpův zákaz… Tak zavolejte Trumpovi, pane kolego. My ty léky určitě nějak zařídíme přes velvyslance. Vyřešíme to. Je krize, jsme ve válce, jsme on-line. Prosím vás, pendleři. Teď o tom diskutujeme s panem ministrem. Teď mi tady zase někdo píše: Proč nezakážete pendlery?  Budeme se o tom bavit. Otázka je, jestli to neuděláme selektivně. Myslím, že Německu by se nic nestalo. Ale samozřejmě otázka Rakouska, to je samozřejmě otázka potom velkého dopadu na rakouské zdravotnictví.  Budeme to řešit, musíme to nějak vyřešit, protože je to problém. A pokud tito lidé nechápou, že nemají, když se vracejí, z Rakouska nebo Německa, chodit na veřejnost, mají jít domů a nemají nikam chodit, tak zkrátka možná teď my si sedneme spolu a možná uděláme nějaké rychlé rozhodnutí. Zítra v devět, nebo ještě dneska. Není možné, prosím vás, aby to lidé podceňovali. Ta nákaza je tady, ten počet bude stoupat, my se na to připravujeme, ale v této chvíli nemáme na stole nějaké další opatření omezení pohybu lidí. Ale znovu opakujeme a prosíme všechny, aby chodili jen do práce a domů.  A to je všechno, co se dá v tuto chvíli k tomu říci.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 3 minuty )

    
Já si myslím, že se omlouváme taky. My jsme měli slíbenou dodávku na pondělí, pět milionů roušek. Já jsem dostal mylnou informaci, že zkrátka ta česká firma to zaplatila do Číny. Ono se ukázalo, že to nebylo do Číny, tak jsem se omluvil i čínskému velvyslanci. Takže my se všem omlouváme. Ale prosím vás, já bych chtěl strašně poprosit, abyste byli objektivní. Žádná země v Evropě nereagovala jako my. Žádná. První jsme zrušili lety z Itálie. První jsme zavedli karanténu pro naše lidi z Itálie, zrušili jsme Koreu, zrušili jsme víza. Zavedli jsme jako první kontroly. Takže všichni po nás jen opakují. Co mi dnes ta Evropa chce říci? Vždyť nás všichni následují. Takže my to komunikujeme s Polskem. Ano, celý svět chce roušky. Šest miliard lidí, když odpočítám 1,4 miliardy, asi 7,5 miliardy je nás na planetě. A Číňané to zvládli. A spolupracujeme, experti, to probíhá. Ale oni jsou dnes jediní na světě, kteří to jsou schopni vyrobit. Naše firmy to nevyrobí. Jasně, omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že ve státních hmotných rezervách je jen 10 000 respirátorů? Proč tam někdo nedal dva miliony? Ale prosím vás, to je snad zbytečné, ne, vést tyto debaty? My se omlouváme. My jsme měli ty informace. Pohybuje se tady i plno firem, které zneužívají té situace. A podvádějí. My jsme měli i dodávku 120 000 respirátorů na pondělí, kdy jeden stát zakázal ten vývoz. Teď máme velkou dodávku z Rakouska. Tam je snad 20 kamionů, které nakládají a měly by přijet ve čtvrtek. Ano, my se všem omlouváme. Já si myslím, že jsme udělali maximum.  Ale když celá planeta začne nakupovat roušky a respirátory a všechny pomůcky, no tak zkrátka je to tak, jak to je. A musím říci jednu věc, paradoxně: Všichni kritizují našeho prezidenta, že neříká nic. A kdo má ty kontakty v Číně? Přes koho to pan Hamáček řeší. Ano, máme tam kontakty, chválabohu, že tam máme kontakty. A dnes je to jediná země, která dodává do celého světa. Takže znovu opakuji: Omlouváme se, ale my to zvládneme. A my prosíme o pochopení.

Jan Hamáček (*1978) první místopředseda vlády a ministr vnitra (délka minuta )

    
Já jenom jestli můžu doplnit pana premiéra. Mě to samozřejmě taky mrzí, ale objektivně řečeno, kdybychom přišli v prosinci a já bych vám sdělil, že jsem utratil miliardu za ochranné prostředky, tak tady vypukne peklo a budete se mě ptát, jestli náhodou nepřeháním. Takže samozřejmě, je to vždy maximum možného. Jakmile se ta epidemie začala blížit, tak se začalo nakupovat. Můžeme se bavit, jestli rychleji, či pomaleji. Já jsem to říkal v nějakém rozhovoru, pojďme se prosím na tohle vykašlat. Až to celé skončí, pak ustavme vyšetřovací komisi, a ta ať řekne, kdo pochybil. Ale to teď nemá cenu. Teď to pojďme zvládnout a pak můžeme říkat, kdo co udělal špatně a kdo co udělal dobře. Já jsem taky asi nejel úplně podle pravidel při těch nákupech. Jak mi říkal policejní prezident, až mě budou zavírat, tak na mě budou hodní. Ale já sem prostě potřebuju dostat ten materiál. A až tady bude a až to zvládneme, tak si můžeme říci, kdo pochybil. Prostě stalo se, mě to mrzí, ale teď je potřeba sem dostat co nejvíc.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Důležité je, že vláda je jeden tým. My fungujeme společně. Voláme si. Ano, možná jsme měli nějaké jiné názory, ale funguje to. Telefonujeme stále, několikrát jsme si telefonovali. Řešíme to operativně a to je důležité.  Řekněte mi, v které zemi v Evrospké unii to takto funguje? Která vláda takto funguje v Evropské unii? Já nevím, možná nám to řeknete. Ale já se omlouvám, děláme maximum. Spolupracujeme, prosíme veřejnost o pochopení, o odpovědnost, o solidaritu. Jsme všichni na jedné lodi, ve válce s virem. Je to horší de facto než válka, protože my toho nepřítele nevidíme. Ale víme, že přijde a bude ho stále víc. A my se připravujeme a jsem přesvědčen, že to zvládneme.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Ale prosím vás, co by nám ta sněmovna řekla? Když naši kolegové ze sněmovny mají nějaké kontakty a umí nakoupit roušky a respirátory a skutečně to přijde, my budeme rádi. Ať nám dávají zpětnou vazbu. My jsme se domluvili, že budeme komunikovat. A máme mít dnes ve 14:30, což je za chvíli, ten most. Takže my komunikujeme. Ale věřte mi, že my jsme dneska jako ve válce. A že musíme řešit věci operativně. A co bychom tam projednávali, v té sněmovně, prosím vás? Můžeme si vyměnit informace, ale já bych všechny poprosil, aby nedělali politiku. Dnes skutečně není čas dělat politiku. A pokud nám chtějí pomoci, tak budeme hrozně rádi.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Ano, ošetřovné… Domluvili jsme se, že bude v podstatě na celý čas toho trvání zákazu, to znamená toho koronaviru, ve výši 60 procent a pro péči o děti mladší deseti let. Takže deset let. Toto řeší paní ministryně Maláčová a pan ministr Havlíček řeší živnostníky, kteří to nikdy neměli. Ale řeší to jinou formou, jiným programem. A obě tato opatření jsou v rámci nějakého společného programu. Takže ppaní Maláčová pro zaměstnance, klasický postup, vlastně stejné peníze až do konce. Respektive může se stát, že se otevřou školy, ale zatím o tom pochybuji. Takže v momentě, kdyby nastala situace, že se budou vracet děti do škol, tak samozřejmě vláda okamžitě zasedne. A pan Havlíček řeší živnostníky s tím programem prostřednictvím MPO.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Pokud vím, ministr komunikuje s lékaři. My jsme řekli, a ať to řekne pan Prymula, aby se odložily neakutní lékařské zákroky. Aby se to odložilo, aby tam byla menší koncentrace, aby se soustředili na ten koronavir. Ale pane Prymulo, řekněte. Vy jste tady šéf štábu…

Jan Hamáček (*1978) první místopředseda vlády a ministr vnitra (délka minuta )

    
Ano. Vzhledem k tomu, že jsme zakázali cizincům jezdit do České republiky, tak nevidíme důvod vystavovat pracovní víza. Tak jsme to zastavili. A zastavili jsme nabírání všech věcí na konzulárních úřadech, protože k nám nikdo nesmí. Ale co jsme udělali, je to, aby se do problémů nedostali lidé, kteří jsou na našem území a propadají jim lhůty, tak všem těm, kteří tady jsou legálně a pracují tady legálně, jsme řekli, že se nemusejí starat, že prostě automaticky po dobu toho krizového stavu se na ně pohlíží, jako by tady byli legálně. Prostě jsme jim to prodloužili do dby, než ten krizový stav skončí. Ale vzhledem k tomu, že máme zavřené hranice, tak vydávat nová víza nedává smysl.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Nařízením vlády jsme se domluvili.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 2 minuty )

    
Pane Kopecký, vy tady píšete, že: „Česko mělo v hmotných rezervách 10 000 respirátorů, přiznal Babiš“. Jo. Takže my jsme před dvěma lety měli vědět, že přijde koronavir, a měli jsme mít ve Státních hmotných rezervách já nevím miliony roušek… Já bych jen upozornil, že když jsme měli ptačí chřipku, tak jsme nakoupili tamiflu a potom jsme ho vyhodili. Já nevím za kolik set milionů. Takže já rozumím tomu, že se pořád hledají viníci, ale já myslím, že a znovu opakuji, že měla přijít dodávka pěti milionů roušek v pondělí a respirátory, a samozřejmě my s tím počítáme. Ta distribuce, kterou dělá Ministerstvo zdravotnictví, samozřejmě prioritně musí zásobovat zdravotnictví. My tady máme systém čtrnácti krajských hygien, čtrnácti záchranek, čtrnácti klíčových nemocnic a samozřejmě ony mají za úkol potom prioritizovat další profese – jako v maloobchodu, potravinářství, v dopravě a tak dále. A ty roušky: Ano, my si myslíme, že to bylo dobře, že zkrátka občané se začali chránit nějakým jiným způsobem, a samozřejmě my tomu rozumíme. Ale žádná vláda, a nevím o tom někde v Evropě, to jsem ještě nezaznamenal, že by se rozdávali roušky jako v Číně. To jsem ještě neviděl, ale možná se pletu. Takže kdy přijdou, řekne pan ministr vnitra.

Jan Hamáček (*1978) první místopředseda vlády a ministr vnitra (délka minuta )

    
Kdy přijdou, to už jsem říkal. Až přiletí ta letadla z Číny a věřím, že do neděle tady bude deset milionů. Ale jenom k tomu, co říkal pan Kopecký. Já myslím, že je třeba jasně říci, k čemu je rouška a k čemu respirátor. Tím cílem je, aby zahalenou tvář, respektive zakrytá ústa a nos měli všichni. To znamená, že pak je tam minimální riziko, že někoho nakazí. A ty respirátory, které jsou samozřejmě podstatně dražší, tak ty by měli dostat ti, kteří jsou tam, kde jsou exponováni k nějakému riziku nakažení. To znamená samozřejmě lékaři, policisté, hasiči, pokladní, řidiči MHD atd. Ale že bychom rozdávali nebo přiváželi respirátory pro všechny občany, tak za prvé na to by neměli ani v Německu a za druhé je to zbytečné. Ve chvíli, kdy každý občan bude mít roušku, tak podstatně klesne riziko, že někoho nakazí. A my ochráníme ty, kteří mohou být nakaženi, protože jsou exponováni a vystaveni nějakým kontaktům, těmi respirátory. To je asi myslím jasné vysvětlení, jak to bude.

Jan Hamáček (*1978) první místopředseda vlády a ministr vnitra (délka do minuty )

    
Já bych to odložil, ale o tom jsme na vládě nediskutovali.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
EET samozřejmě můžeme, určitě oslovím paní ministryni Schillerovou, ale v tuto chvíli na to neumím odpovědět. Já jsem určitě i přemýšlel o tom, protože my budeme muset řešit peníze a bude nás to stát, to jsem přesvědčen, strašně moc miliard, možná desítky miliard. A budeme přemýšlet o tom a já už mám nějaké představy, jak to řešit. Ale je jasné, že bude potřeba změna rozpočtu na tento rok. Já mám nějaké představy, asi tři zdroje, jak to řešit, ale v této chvíli máme to ošetřovné, budeme schvalovat ty karantény. To si myslím, že rozpočet zvládne. Otázka je, že EET, jestli se neodloží i nějaké nákupy. Možná armáda může počkat s nějakými věcmi, protože my skutečně asi dnes okamžitě nepotřebujeme ta BVP, ale potřebujeme jiné věci na tuto válku. Takže to je k debatě a budeme o tom diskutovat. A já jsem i říkal panu ministrovi Metnarovi, že ano, on nakoupí ty střelné zbraně, ale otázka je těch dalších investic. Takže to budeme řešit samozřejmě v nejbližším čase.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
K tomu SÚKL: To považuji samozřejmě za absurdní, nechápu, jak ji to mohlo napadnout. Já jsem měl také letět na dovolenou 2. dubna a samozřejmě jsem to zrušil. Pokud vím, tak se ta paní vrátila. Nemám aktuální informaci. Co se týká toho léku: Prosím vás, to je novinka, ale určitě pan Prymula k tomu řekne své.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Jo, já to řídím jako firmu, paní redaktorko. Tak se to řídí. A my spolu komunikujeme tady. Takže ta vaše otázka, je úsměvná. Já chápu, že Seznam zprávy takhle funguje vždycky. My, a já už jsem to tady dnes říkal a mohu to znovu zopakovat, co jsme všechno udělali jako první v Evropě. A není pravda, že by zdravotníci neměli, a pokud říkám zdravotníci, tak říkám o tom systému čtrnácti krajských záchranek, čtrnácti hygien a čtrnácti klíčových nemocnic. A pokud vím, tak distribuce začala fungovat, postupně to všichni dostávají, máme ty štětičky na cestě. Takže samozřejmě nikdo nemohl předpokládat, jak jsem o tom mluvil, že Státní hmotné rezervy měly 10.000 a my budeme potřebovat miliony. Takže mě ta vaše otázka pobavila.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
To já nevím, kde šijí zdravotní sestry. Pane Prymulo, vy jste o tom slyšel? Já o tom nevím. Samozřejmě, my dodáváme zdravotníkům, veškeré ty páteřní nemocnice mají dostatek zdravotnických ochranných pomůcek. Takže já o tom nevím, a pokud samozřejmě, my se nebavíme teď… My jsme odpovědní za ty základní páteřní nemocnice, ty i zásobujeme Mimochodem my zásobujeme nemocnice v tom systému. Těch čtrnáct nemocnic. Zásobujeme i záchranky, které patří krajům, a samozřejmě zásobujeme i kraje. A těch dodávek je stále více a je tady samozřejmě nějaké zpoždění dodávek těch roušek, ale já myslím, že se to vyřeší. A ve zdravotnictví nemám informace o tom, že by k tomuto docházelo. Takže pokud mi řeknete… Víte, takových informací už tady bylo x. Doufejme, že to jsou pravdivé informace. A my určitě, pokud nám řeknete, kde přesně to bylo. Můžete mi to říct, kde to bylo?

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Tak stomatologové to samozřejmě řeší, pokud vím, tak pan doktor Šmucler si nakoupil přímo u Batistu vlastně z těch dodávek, co tam bylo  100 000. A v Pardubicích, tam je nemocnice jaká? Krajská? Ale ta není v systému našem. Já samozřejmě se podívám, nemám tady dodávky do krajů, ale určitě Pardubický kraj dostal materiál. Pokud je to něco konkrétního, tak já se na to rád podívám.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Bude to stát 1,9 miliardy podle materiálu paní ministryně a peníze půjdou z rozpočtu. A lidí, podle toho, kolik bude nemocných.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-mimoradnem-jednani-vlady--17--brezna-2020-180412/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/180412
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 680 lidí darovalo 1 848 777 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy