Tiskové konference vlády ČR 185443


Tisková konference Andreje Babiše a Angela Gurríi k představení Hospodářského přehledu ČR 2020, 4. prosince 2020 ze dne 4. prosince 2020

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Andrej Babiš, Alena Schillerová


Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
Takže vážený pane generální tajemníku, dámy a pánové, chtěl bych vám poděkovat za vaše slova, za vřelá slova. My jsme se osobně setkali třikrát – dvakrát, když jsem byl ministr financí, a potom jednou jako premiér a vždycky to setkání pro mě je velice inspirativní. Jsem velice potěšen, jak OECD hodnotí Českou republiku, protože naše heslo Česká republika – země pro budoucnost je určitě na místě a jsem o tom přesvědčen. A taky chceme, aby Česká republika byla znovu na tom místě v rámci globální ekonomiky, jak to bylo za Masaryka. Ty připomínky samozřejmě já vnímám. OECD byla první, která doporučovala, abychom masivně podpořili naši ekonomiku a abychom podpořili firmy. My jsme byli na to určitě z hlediska finančního dobře připraveni.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády ČR (délka 9 minut )

    
Takže my jsme byli dobře připraveni, protože máme už delší dobu nejnižší nezaměstnanost. To je náš hlavní problém. Naše firmy si stěžují, že nejsou lidi, a překvapivě to přetrvává. A potom jsme měli velice, máme stále, nízké zadlužení. Proto jsme si mohli dovolit zásadně podpořit firmy, živnostníky, zaměstnance, ale o tom určitě bude mluvit paní ministryně financí. Takže my samozřejmě tu první vlnu jsme zvládli z hlediska dopadu na životy našich spoluobčanů velice dobře, z hlediska dopadu na rozpočet samozřejmě to bylo, řekněme, podstatně náročnější než asi teď. Ale celkově podle posledních čísel je na tom Česká republika velice dobře. Protože poměr HDP na naše lidi v poměru s ostatními zeměmi, když jsme předhonili už Itálii a Španělsko ne proto, že by byl nárůst, ale protože ten propad vlastně nás dal ještě výše v tom žebříčku. Ten hlavní problém je samozřejmě nízká nezaměstnanost, situace na trhu práce, kde my skutečně potřebujeme i se podívat a udělat nějakou reformu sociálních dávek, kde jsou určitě velké rezervy a ještě nenastala. Věda a výzkum, jak jste to komentoval. Já myslím, že jsme udělali obrovský pokrok. My v rámci vašeho žebříčku HDP na obyvatele jsme sousedy Izraele a Jižní Koreje. Dáváme každý rok více peněz na vědu a výzkum a máme jasnou inovační strategii. V roce 2019 jsme dali nejvíce v historii, téměř 112 miliard korun, což je řádově asi necelých pět miliard eur. V podílu těch prostředků na výzkum k HDP je to více než ve Velké Británii. Ze státních peněz bylo vydáno na jednotku HDP více než průměr Evropské unie, téměř tolik co v Nizozemsku, výrazně více než v Belgii, Velké Británii, Španělsku a v dalších zemích. Takže my jsme v Evropě osmí z 28 nebo 27 a máme skutečně špičkové vědce a výsledky našeho výzkumu jsou stále lepší. A v rámci pandemie covid-19 naši vědci skutečně ukázali, jak jsou flexibilní, jak jsou kreativní, jak jsou schopni se přizpůsobit té nové situaci, a skutečně vytvořili úžasné věci. V rámci digitalizace například zdravotnictví, ten projekt Chytré karantény jsme skutečně zrealizovali v neuvěřitelně krátké době. Tento rok pandemie covid-19 je nejhorší v historii naší samostatné země nejenom pro naši ekonomiku, hospodářství, firmy a občany, ale vlastně pro všechny. My jsme se rozhodli z této krize proinvestovat. A my jsme ještě předtím, než přišel ten vir, připravili Národní investiční plán. To je plán investic až do roku 2050 a samozřejmě je velice důležité, aby stát de facto svými investicemi, a naše firmy na výstavbu dálnic nebo správu železnic jsou největší investoři, větší než soukromé firmy a nahradili jsme vlastně snížení investic soukromých firem, abychom tento sektor stavebnictví zásadně podpořili A k tomu potřebujeme přijmout nový stavební zákon. Protože pokud u nás trvá celá příprava výstavby dálnice až 13 let, tak to je samozřejmě katastrofa. A stejně je to s investicemi do bytů nebo dalšími, kde to trvá až pět let. Takže tento stavební nový, ta rekodifikace stavebního práva, jak my to nazýváme, je v Parlamentu, příští rok bude druhé čtení. A já myslím, že je to možná nejdůležitější zákon, který chce naše vláda prosadit, abychom snížili byrokracii, abychom zrychlili ty investice a to je asi to nejdůležitější z hlediska rozvoje naší ekonomiky, samozřejmě kromě digitalizace a těch dalších klasických věcí. Takže ten nový stavební zákon nám umožní hlavně rychle stavět byty. Byty se staví málo, byty jsou drahé a pro mladé rodiny je to velký problém. Takže výstavba bytů, ano, a plus domovy seniorů. My jsme v přepočtu na domovy seniorů nad 65 let na 100 000 obyvatel na tom velice špatně. A ono se to i ukázalo v rámci té pandemie, kdy jsme potřebovali vlastně ty starší lidi přemístit do jiných prostor, aby se nenakazili. Tak tady skutečně musíme začít masivně investovat. Byty, domovy seniorů no a samozřejmě a samozřejmě zařízení pečující o děti předškolního věku. Ano, protože vy jste o tom mluvil, pane generální tajemníku, že ano, my potřebujeme větší participaci žen vlastně jako pracovní sílu. Vysokoškolačky se chtějí vrátit brzy do práce, hlavně, a potřebují mít samozřejmě ty dětské skupiny, mateřské školky. Naše vláda schválila v červenci novelu zákona o dětské skupině a určitě tam chceme i použít velké peníze z Evropské unie. Takže to jsou všechny věci, které si uvědomujeme a které chceme pozitivně řešit. Pár slov ke školství. Vaše doporučení konsolidovat síť škol za účelem zajištění kvalitního vzdělávání na všech školách a pobídnout malé školy ke spolupráci a sdílení administrativních zdrojů nám samozřejmě dává smysl. My jsme to také promítli do Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030. A školství je samozřejmě nekonečný problém, který je potřeba řešit, protože vzdělávání je samozřejmě to nejdůležitější, co chceme podpořit. Ohledně decentralizace já s vámi souhlasím. Ta struktura je mnohovrstevná, komplikovaná, pod politickým vlivem a trvalé přebytky územních samosprávních celků v České republice, kdy se stát zadlužuje, je samozřejmě problém, že by se měly chovat podobně jako stát. A tam s vámi souhlasím, hlavně když nemají spravené silnice nebo dořešenou kanalizaci atd. To doporučení ohledně vysokého počtu obcí, to je samozřejmě politická záležitost, která pochybuji, že je u nás vlastně řešitelná. Takže, abych nezdržoval. My jsme tady deset měsíců před volbami Naše menšinová vláda hlavně teď řeší rozpočet 2021. My jsme přesvědčeni, že je potřeba podpořit všechny zaměstnance, živnostníky, firmy snížením daní. V tomto se lišíme s některými politickými stranami. Samozřejmě naše vláda bude pracovat až do konce a máme jasné cíle. A já jsem chtěl na závěr ještě jednou vám poděkovat a vašemu týmu za skvělou práci a tu zprávu považuji za objektivní. Jasně, že ukazujete na slabá místa, ale v rámci menšinové vlády, v rámci zákona o státní službě, v rámci toho, že Senát je čistá opozice, myslím, že ta naše vláda dosáhla dobré výsledky. Takže já jsem hlavně chtěl poděkovat, chtěl jsem samozřejmě vám poděkovat za 15 let vaší inspirativní práce, za naši spolupráci, naše vztahy. Já vám přeji hlavně hodně zdraví a ať se vám daří a ještě jednou děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (*1964) místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR (délka 7 minut )

    
Vážený pane generální tajemníku, pane premiére. Dovolte, abych i já poděkovala Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj za velmi kvalitně a dobře zpracovaný hospodářský přehled. Publikace obsahuje celou řadu zajímavých podnětů a doporučení, o kterých bychom tady mohli mluvit velmi dlouho. Já bych se zaměřila z pohledu rezortu Ministerstva financí na očekávaný ekonomický a fiskální výhled, což souvisí s nastavením fiskální politiky. S velkým potěšením musím u obou oblastí konstatovat, že jsem Hospodářský přehled České republiky četla s velkou dávkou zadostiučinění, protože v současné době probíhají v Poslanecké sněmovně České republiky tvrdá jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a často se zmiňují nesouhlasné názory k makroekonomické predikci a kritika absence tvrdých škrtů. To znamená, že je požadováno ze strany opozice, abychom prováděli tvrdé škrty. A bohužel nejde jen o politickou opozici, ale i řadu nezávislých institucí včetně české fiskální rady. Aktuální predikce Ministerstva financí ze září 2020 se od prognózy OECD kvantitativně zásadně neodlišuje, ačkoliv obě vychází z odlišných informací, které byly v době jejich tvorby k dispozici. O to mě to těší více. Nechci vás tady všechny přítomné teď zasypávat čísly, která jsou samozřejmě v obou prognózách jak OECD, tak Ministerstva financí, proto provedu jenom stručné shrnutí. Protože samozřejmě predikce Ministerstva financí logicky nemohla na začátku září zachytit prudké zhoršení epidemické situace a zavádění dalších restriktivních opatření k omezení šíření nákazy. Prognóza OECD zase také zohledňuje odhad HDP za 3. čtvrtletí 2020, podle nějž ekonomika meziročně vzrostla o 6,9 procenta. My jsme očekávali mezičtvrtletní růst 4,2 procenta a tak dále. Nechci vás zahrnovat těmito detaily, takže řeknu shrnutí. V podstatě to sebou nese i určité rozdíly, nicméně celoroční hodnoty propadu ekonomiky v roce 2020 jsou v obou prognózách téměř totožné – my jsme odhadovali pokles 6,6 procenta, OECD říká 6,8. A to já považuji za velice zásadní závěr. Děkuji. Také bych ráda připomněla, že odhady salda a dluhu sektoru vládních institucí navzdory nějakým detailním rozdílům v predikcích a očekávané rychlosti ekonomického oživení velmi podobné a v případě dluhu jsou pak prakticky shodné. Jsem přesvědčena, že takové srovnání s renomovanou a nezávislou institucí je nejlepší odpovědí všem, kteří vytýkají Ministerstvu financí zkreslené a optimistické prognózy, případně rovnou to, že už v listopadu ani neprognózuje. Chtěla bych explicitně potom zmínit ještě jednu oblast, která s predikcemi do značné míry souvisí. Jde o doporučení z oblasti nastavení fiskální politiky. Plně souhlasím s doporučeními na expanzivní nastavení fiskální politiky právě nyní, uprostřed ekonomické krize způsobené pandemií. Někdy však mám pocit, že jsem v tomto boji, nemyslím tedy na úrovni vlády, v podstatě osamocena. Existují samozřejmě výjimky, avšak ty jsou mnohonásobně přehlušeny těmi, kteří volají po stejně medicíně jako před deseti lety, to znamená před tvrdou konsolidací a restrikcemi. Což se domníváme, že by byla ta nejhorší medicína na současnou krizi. Já už v tuto chvíli nechci a nebudu, nikomu to nepomůže, vyčítat, jaký postup byl zvolen při minulé krizi, to znamená před deseti, před více než deseti lety. Jsem však přesvědčena, že i když je daný postup později shledán jako suboptimální, minimálně jeden pozitivní aspekt má. Tím je zkušenost, možnost se poučit z chyb a dále je neopakovat. Tato reflexe však velmi často chybí. Rovněž souzním s názorem, že Česká republika má prostor pro fiskální expanzi, zejména na pomoc domácnostem, firmám, institucím ve zdravotnictví nebo sociálním službám. Naše vláda přijala opatření na přímou podporu v rozsahu pěti procent HDP a v garančních a pojistných schématech nabízíme přes 15,5 procenta HDP. Naše vláda přijala nejen tato opatření, ale mohli jsme si to dovolit především proto, že v předkrizových letech jsme snížili zadlužení veřejných financí zpět na 30 procent HDP. Přesto musím neustále odrážet útoky o rozvratu veřejných financí v České republice. Jsem velmi vděčná, že OECD ve svém hodnocení doporučuje postup, který prosazuji i já, premiér a celá naše vláda. Naše cesta je jednoduchá. Fiskální expanze v krizi, následovaná konsolidací veřejných financí, jakmile bude krize překonána. Chtěla bych věřit, že řada dosavadních kritiků se aspoň trochu zkrátí v důsledku toho, že si hospodářský přehled OECD přečtou a o doporučeních budou nezaujatě přemýšlet. Velice vám děkuji, pane generální tajemníku. Děkuji všem vašim kolegům, kteří na něm spolupracují. Vyzdvihla bych českého zástupce pana Melchra, se kterým velmi intenzivně spolupracujeme, takže ho chci takto veřejně pochválit. A těším se na další spolupráci, která je pro nás velmi cenná.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
Já bych to okomentoval za sebe. My máme tady jasný systém odchodu do důchodu, který je v závislosti na očekávané průměrné délce života. Ten systém funguje. Revize těch faktorů proběhne podle zákona v roce 2024. Pro naši vládu důchodci byli priorita, jsou priorita. Významně jsme navýšili důchody a samozřejmě chceme v tom pokračovat. Je důležité, abychom podpořili naše důchodce. My samozřejmě doporučení OECD známe, jsou stále stejná, nicméně my jdeme svoji cestou a samozřejmě důchodová reforma, o které se tady mluví 30 let, tak je stále na stole, ale ještě ji nikdo nevyřešil. Takže pro nás je jasná strategie, vždycky jsme podporovali důchodce, na rozdíl od našich předchůdců, a taky jsme našli na to zdroje a jsem přesvědčen, že budeme nacházet i v budoucnu.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (*1964) místopředsedkyně vlády a ministryně financí (délka minuta )

    
Tak ještě za mě. Jenom bych doplnila, že my jsme v podstatě, tak jak řekl premiér, museli se porvat s velkým handicapem v rámci růstu důchodů, protože tady po těch minulých letech byly důchody opravdu na velmi nízké úrovni, a naše vláda je primárně zvyšuje. My známe doporučení OECD, známe je i z té druhé zprávy. Tam jich je celá řada, není tam jenom pozdější odchod do důchodu. Naše vláda o tom rozhodovala na jaře s tím, že se rozhodla nepřistoupit k prodloužení věku odchodu do důchodu. To znamená, znovu se to bude projednávat na základě analýzy Českého statistického úřadu zhruba v roce 2024. Ale těch doporučení je tam celá řada a já bych je shrnula asi jednou větou, abych nemluvila dlouze. Je to celé o nastavení daňového mixu, o možná i změně daňového mixu, což bude bezesporu téma pro příští vládu, děkuji.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
Já bych znova chtěl poděkovat panu generálnímu tajemníkovi za podporu a doufejme, že to i média napíšou, protože naše média stále nevnímají, co jim říkáme. Že máme jedny z nejlepších veřejných financí v Evropě, že máme o sto procent nižší zadlužení než Německo a tak dále. Takže děkujeme, pane generální tajemníku, za podporu. Ano, my máme stejný názor. Teď musíme lidem dát podporu a důvěru, a proto ten návrh na snížení daně pro všechny zaměstnance vlastně řeší tuto situaci. Je to na dva roky a já jsem přesvědčen, že toto pomůže. Že my nezaškrtíme ekonomiku, jako to udělali naši předchůdci, kteří nejenom ji nepodpořili, 2009, ale ještě ji potom totálně zaškrtili a vytvořili další krizi, která trvala de facto až do roku 2013.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (*1964) místopředsedkyně vlády a ministryně financí (délka minuta )

    
Já bych jenom velice krátce doplnila. U nás se říká, pane generální tajemníku, mluvíte mi z duše. Takže teď jste mi mluvil z duše. Průměrná mzda v národním hospodářství poroste příští rok zhruba asi o 0,8 procenta, takže mzdy budou zmrazeny. Stejně tak jsme je do rozpočtu zmrazili ve veřejném sektoru a tyto tisíce korun, které získají lidé bezprecedentním a revolučním snížením daní z příjmů, v podstatě budou jedinými penězi, které budou mít navíc. My počítáme s tím, že podpoříme tím ekonomiku, podpoříme tím spotřebu, a vy jste velice správně toto vyzdvihl, děkujeme za tu podporu. A velice správně jste řekl to, co platí pro Českou republiku obzvlášť, že prostě dojde k přesunům a restrukturalizaci na trhu práce. Tady se prostě přesunou celé některé segmenty ekonomiky do jiných. A mají kam, protože my máme pořád více na trhu práce volných míst, než je nezaměstnaných. Děkuji.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Ne ne, já…

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-andreje-babise-a-angela-gurrii-k-predstaveni-hospodarskeho-prehledu-cr-2020--4--prosince-2020-185443/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/185443
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy