Tiskové konference vlády ČR 185628


Tisková konference po jednání vlády, 14. prosince 2020 ze dne 14. prosince 2020

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Andrej Babiš, Jan Blatný, Karel Havlíček


Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 6 minut )

    
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Dovolte, abychom vás informovali o rozhodnutí vlády, která na návrh ministra zdravotnictví schválila přechod České republiky do rizikové úrovně 4. stupně protiepidemického systému, a to od pátku 18. prosince 0:00 hodin. Když jsme 3. 12. rozvolňovali, tak jsem si přál, abychom to zkrátka do Vánoc vydrželi bez nějakých dalších opatření. A umím si představit to velké zklamání lidí, kteří podnikají v pohostinství, kteří podnikají v hoteliérství, kteří pracují každý den, zaměstnávají lidi, těžko shánějí úvěry, podnikají. Chápu, že to není dobrá zpráva. Mě to velice mrzí a samozřejmě se za to omlouvám, ale bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože si uvědomujeme, jak obrovský dopad to má na životy lidí. A vlastně po necelých čtrnácti dnech jsme rozhodli, i když s určitým časovým předstihem, o těch opatřeních, o kterých vás bude informovat pan ministr Blatný. My jsme to skutečně velice dlouho zvažovali a samozřejmě, i když v nemocnicích stav pacientů je stabilizovaný kolem 4 200, nicméně v rámci celého roku zemřelo na covid více než 9 600 lidí. A ta čísla bohužel stoupají, reprodukční číslo je 1,2 a to znamená, že my musíme okamžitě jednat. I když samozřejmě je to velice nepříjemná situace, strašně nás to mrzí. Ale dochází k tomu nárůstu a dochází k nárůstu i mezi seniory. A při takovém trendu bychom skutečně riskovali ke konci měsíce možná až deset tisíc nakažených a to samozřejmě nikdo z nás nechce. Naši zdravotníci skutečně jsou stále v plném nasazení, a i když je méně nakažených, než bylo koncem října, když tu bylo 13 tisíc zdravotníků, tak teď je to více než 5 000 zdravotníků. A skutečně bojují z posledních sil, neměli žádnou možnost odpočinku, a hlavně teď před Vánoci je to samozřejmě velice frustrující. Já myslím, že všichni vnímáme tu situaci v Evropě, co se děje v okolních zemích. Vidíme, co se děje. Stačí se podívat do Německa, jaká jsou tam opatření. A my jsme zkrátka museli takto rozhodnout. Musíme prioritně ochránit životy našich spoluobčanů. A samozřejmě jsme zároveň i rozhodli o kompenzacích pro ty podnikatele, živnostníky a provozy, které budou tím rozhodnutím postižené. Takže dobrá zpráva je, že vláda rozhodla, že se nebudou uzavírat obchody ani maloobchody ani služby. To znamená ani obchody ani služby nebudeme uzavírat. A samozřejmě ten další postup, a to velice důležité a vlastně to hlavní řešení je – a úplně nejdůležitější – samozřejmě očkovaní. A tam na to připravujeme velice podrobný plán. A já hned zítra ráno se skupinou odborníků budeme pokračovat v té přípravě, protože vypadá to tak, že už koncem měsíce přijde zásilka vakcín. O tom určitě bude rozhodovat pan ministr Blatný. To znamená, my musíme i veřejnost přesvědčit o tom, že je v zájmu všech, aby se nechali očkovat, že je to – samozřejmě pokud jim to jejich lékař doporučí – skutečně zásadní ochrana jejich života. A další věc, která je teď velice aktuální, dnes k tomu byla tisková konference, je antigenní testování. My, jak jsme avizovali, chceme nabídnout všem našim občanů dobrovolné testování antigenními testy zdarma. Ten rezervační web, který má být propojen s fakultními nemocnicemi, s krajskými nemocnicemi i s praktickými lékaři, by měl být funkční. VZP rozhodla, že všichni lékaři, kteří budou realizovat tyhle antigenní testy, tak zaplatí každému praktikovi, ambulantnímu specialistovi nebo zubaři 350 korun. Takže my samozřejmě budeme rádi, když ty svazy, ve kterých jsou tito lékaři organizováni, nám pomůžou a vlastně umožní těmto lékařům, aby samozřejmě testovali i další lidi, nejenom jejich pacienty. Takže za mě velice krátce. Znovu opakuji, že to bylo složité. Je to samozřejmě nepříjemná zpráva. My se za to omlouváme. Chápeme rozpoložení těch, kteří se těšili, že budou moci právě teď v rámci Vánoc realizovat svůj byznys, ale z těch důvodů, které jsem uvedl – z důvodu nárůstu té pandemie – to není možné. A já prosím o pochopení a toleranci k tomuto rozhodnutí naší vlády, za což samozřejmě velice děkuji.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka 7 minut )

    
Milé dámy, vážení pánové, doplním to, co už řekl pan premiér. Je nám nesmírně líto, že jsme museli přistoupit tady k tomuto kroku, ale situace tak, jak se vyvíjí, nás k tomu bohužel nutí. Chtěl bych připomenout, že ti lidé, kteří leží v nemocnicích, a případně i ti, kteří bohužel zemřeli, nejsou cizí lidé. Jsou to naši příbuzní a pro mnoho z nás jsou to lidé, které jsme třeba dobře znali nebo známe. Situace tak, jak se vyvíjí, se vyvíjí tím směrem, že narůstají zatím jen postupně, nikoliv skokově, počty osob nově nakažených. Za snad pozitivní zprávu můžeme počítat to, že nedochází k tak progresivnímu nárůstu hospitalizovaných pacientů, a zejména těch v těžkém stavu. Říkám to i s vědomím toho, že samozřejmě víme, že změny v nemocnicích následují s určitým odstupem, ale současná situace nám umožňuje doufat, že ani zde se nebude nyní jednat o nějaký zásadní nebo skokový nárůst. Jak to bude opravdu, uvidíme v průběhu dalších dní. Proto jsme přistoupili k tomu, že v rámci toho systému protiepidemických opatření přejdeme na stupeň číslo 4. Uděláme to za tři dny, to znamená k pátku, respektive, aby tři dny byly na to, abychom se na to všichni mohli připravit. Došlo v rámci této změny k určitým úpravám. Ty úpravy nejsou nikterak náhodné. Nejedná se, jak občas slýcháme, o rozebírání toho protiepidemického systému. Jedná se o reakci na vývoj stávající situace. První změnou je to, že i ve stupni číslo 4 budou umožněny návštěvy v domovech a sociálních zařízeních. A to je z toho důvodu, že máme nyní k dispozici antigenní testy, které s úspěchem v posledním měsíci používáme. Jsou to právě ony, které nám umožnily stabilizovat systém a zdraví v těchto domovech. Bude tedy pokračovat nadále testování nově příchozích, případně navrátivších se z návštěv, testování zaměstnanců i testování návštěv. Další změnou, ke které došlo oproti původnímu nastavení, je to, že jsme reagovali na opakované výzvy Poslanecké sněmovny a zrovnoprávnili jsme všechny, kteří podnikají v oblasti obchodu a služeb. Není tedy pravdou, že do budoucna by byly jiné podmínky pro velké řetězce a malé podnikatele. Jinými slovy, jak řekl pan premiér, obchody i služby zůstanou otevřené za dodržování hygienicko-epidemických opatření. Dává nám k tomu puvoir i to, že jsme si vlastními silami s pomocí hygienických stanic v minulých týdnech měli možnost zkontrolovat – a často i za pomoci Policie České republiky – že podnikatelé, živnostníci i poskytovatelé služeb tato opatření dodržují.  Dále jsme upravili už potom jenom určité drobnosti, například kritizovaný zákaz prodeje nápojů na ulici tak, že je tam v podstatě nyní výslovně napsáno, že se týká pouze alkoholických nápojů. Vrací se samozřejmě také zákaz volného pohybu se dvěma režimy – zákaz vycházení mezi 23. a 5. hodinou ráno a možnost pohybu z určitých důvodů v době během dne. Platí znovu to – a zde jsme už v těch standardních nastaveních systému 4 – že bude shromažďování umožněno do 6 osob a pro církevní shromáždění a obřady potom bude platit 20 procent kapacity toho daného svatostánku, pokud se týká míst k sezení. Pokud se týká školství, děti půjdou před Vánoci naposledy do školy v pátek a následně budou školy 21. a 22. prosince uzavřeny. Týká se to v podstatě všech škol kromě mateřských a vysokých škol. Tím pádem ti, kteří mají nárok na čerpání kompenzací, když jsou jejich děti do 10 let věku doma, budou moci během 21. a 22. prosince tyto dávky uplatnit. Byly také zrušeny zbývající části krizových opatření, které ukládaly pracovní povinnosti studentům medicíny a zdravotních škol, a to k 16. prosinci. Ti medici byli zrušeni už dříve, nyní se to týká těch ostatních studentů. Rozhodli jsme také o tom, že bude o dva dny – to znamená z 18. na 16. – prodloužena doba, kdy je možno využít testování, o kterém jsme zde mluvili, širokou veřejností. Mezi 16. a 18. prosincem se budou postupně a progresivně navyšovat kapacity tak, aby od 18. prosince byly už plně k dispozici včetně všech rezervačních systémů. Průchodnost, jakmile budou kapacity maximální, se odhaduje na více než 60 tisíc testovaných osob za den. Rovněž jsme odsouhlasili nákup skrze státní rezervy pro zajištění komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provádění vakcinace proti onemocnění koronavirem. Konkrétně se jedná o nákup šesti milionů injekčních stříkaček, 800 tisíc injekčních stříkaček pro ředění a 160 tisíc kusů rozpouštědla. Toto je jakási záloha, kterou máme kromě a nad rámec toho, co je zajišťováno skrze Evropskou komisi. Děláme to s vědomím toho, abychom si byli jisti, že pro naše občany bude nejenom vlastní vakcína, ale i všechno, co je potřebně pro vakcinaci, dostupné zavčas a v dostatečné míře. Já si myslím, že to je zhruba dostatečné shrnutí z mé strany a děkuji vám za pozornost.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 8 minut )

    
Děkuji a dobrý den. My jsme v podzimní vlně slíbili, že jakékoliv restrikce budou provedeny, tak ve stejný den, kdy budou vyhlášeny, budou současně vyhlášena i podpůrná a kompenzační opatření. Což tedy plníme a dovolte, abych vás seznámil s kompenzacemi, se kterými dotčené obory mohou počítat. Bude pokračovat program Antivirus včetně Antiviru A, to znamená, všechny dotčené provozovny, které jsou nebo budou zavřené anebo které jsou v tuto chvíli zavřené, mohou čerpat sto procent kompenzace mezd včetně odvodů. To je tedy plošné opatření. Dnes jsme schválili další plošné opatření, a to je opatření, které bude kompenzovat nájemné. Zde musím říci ještě jednu věc a ta je velmi důležitá, a to tu, že již ti, kteří měli zavřeno v těch posledních týdnech, měli možnost čerpat program Covid – Nájemné, a abychom to všem zjednodušili, tak se vlastně čerpal program Covid – Nájemné z posledních tří měsíců, to znamená červenec, srpen, září, a dali jsme tam 50 procent. To je znotifikovaná suma z Evropské komise. Jinými slovy předfinancovali jsme na 1,5 měsíce všem zavřeným provozovnám nájemné. V tuto chvíli pro všechny ty, kteří budou dotčeni novým opatřením, které bylo dnes vyhlášené, a budou muset mít od pátku zavřeno, ať už se jedná o restaurace, ale například i penziony, hotely nebo třeba fitness centra, ale platí to samozřejmě i pro ty, kteří jsou trvale zavřeni, jako je třeba kino a podobně, a jsou v nájmu, budou moci čerpat za říjen, listopad, prosinec opět 50 procent. Fakticky tím říkáme, pro zjednodušení, že všechny dotčené organizace, které jsou od pátku zavřeny, dostanou za tři měsíce plné nájemné. Současně jsme vyhlásili dnes speciální programy, a to pro oblast ubytování a pro oblast gastra. Pro oblast ubytování pokračujeme v programu Covid – Ubytování, který již byl aplikován v jarních měsících, byť tedy on byl aplikován v létě, ale za jarní měsíce, a každé ubytovací zařízení podle typu zařízení bude dostávat na jeden pokoj a konkrétní den, kdy musel mít zavřeno nebo kdy nemohl provozovat svoji činnost, konkrétní obnos. Ten obnos se pohybuje mezi stokorunou až 330 korunami za den. Uvedu konkrétní příklad: Například tříhvězdičkový hotel, který má 20 pokojů, v tu chvíli může čerpat 300 korun na jeden pokoj na den. Fakticky to znamená, že dotyčný podnikatel obdrží 6 000 korun na den, logicky tedy za měsíc je to 180 000 korun. Pokud bude mít zavřeno dva měsíce, je to 360 000 korun. K tomu samozřejmě platí to, co jsem říkal v předchozím příspěvku, to znamená, dostává 100 procent na všechny zaměstnance a dostává, pokud je v nájmu, stoprocentní nájemné. Za předpokladu, že se jedná o provozovatele v oblasti gastro, čili restaurace, obdrží každý provozovatel speciální bonus opět k tomu, že bude mít komplet uhrazeno nájemné za tři měsíce, a k tomu, že bude mít uhrazeny všechny zaměstnance ve výši 100 procent, speciální bonus a ten bonus se bude vypočítávat podle velikosti provozovny s ohledem na počet zaměstnanců. A bude to tak, že každý provozovatel dostane 400 korun na den vztaženo k jednomu zaměstnanci. Takže opět uvedu příklad: Pokud se bude jednat o menší restauraci nebo středně velkou, která má deset pracovníků, znamená to, že provozovatel čili majitel dostane na každého z nich 400 korun za den, to znamená je to částka 4 000 korun za den. Logicky za jeden měsíc je to to tím pádem 120 000 korun, za dva měsíce 240 000 korun. Záměrně to uvádím takto, protože provozovatelé a majitelé těchto firem si stěžovali na to, že je sice dobře, že dostávají zdroje na zaměstnance a že dostávají zdroje na nájemné, nicméně že to jsou peníze, které následně odevzdávají ať už pronajímateli nebo samozřejmě těm dotyčným zaměstnancům, a že v tu chvíli jim chybí zdroje na splácení dlouhodobých závazků, například úvěrů, leasingu atd. V tomto tedy to mají schované, jinými slovy je to speciální bonus, který získávají ti majitelé. Když to celé sečteme a podtrhneme, tak se jedná jenom za dnešek o rozhodnutí pro kompenzace pro tyto dotčené obory ve výši deset miliard korun. Jak jsme k nim dospěli? Covid – Nájemné bude činit 3 miliardy korun, to už máme odpočítáno do toho, kolik restaurací si žádalo přibližně v těch posledních měsících, Covid – Ubytování 3,5 miliardy korun, máme to propočteno podle počtu pokojů a podle počtu zařízení, na Covid – Gastro je to 2,5 miliardy korun a ta miliarda je přibližně odhadnutá na mzdy v programu Antivirus A. Čili ještě jednou jedná se o částku 10 miliard korun. Co je důležité, všechny tyto programy je možné kombinovat vzájemně, takže kdybych to ještě trošku uvedl v určitém příkladu, tak například hotel, který má restauraci, může čerpat zdroje jak na pokoje, tak speciální bonus pro restauraci podle počtu pracovníků, tak na všechny zaměstnance, které tam má, a pokud je ještě v nájmu, tak ještě uhradíme ze 100 procent nájemné. Troufám si tvrdit, že z těch nejdůležitějších programů je to vše, já jsem případně připraven zodpovědět otázky. Děkuji.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Já jsem ještě jenom jedno drobné doplnění, i když jak vyplynulo ze všech těch třech sdělení, tak letošní Vánoce budou poněkud odlišné. Je to dáno situací, ve které se nacházíme. Nicméně o sníh a o lyžování nepřijdeme. Jednou z těch změn, o kterých také mluvíme, je, že od pátku 18. prosince bude umožněno provozovat ski areály včetně vleků v tom tzv. rakouském modelu. To znamená, bude možno na hory jet, bude možno lyžovat, jenom bude platit bohužel z důvodů, o kterých jsme mluvili, omezení, které se týká restaurací a hotelů.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 2 minuty )

    
Já přeci jenom ještě řeknu jeden detail a myslím si, že to je důležité, a to je pro osoby samostatně výdělečně činné, protože samozřejmě vztahuje se to rovněž na osoby samostatně výdělečně činné, všechny ty programy, které jsou. Ale udělali jsme speciální režim pro tzv. spolupracující osoby, jedná se například o manželky nebo manžele těch, kteří jsou osoby samostatně výdělečně činné. Řeknu příklad, v rámci restaurace má provozovatel, čili osoba samostatně výdělečně činná, možnost čerpat 500 korun denně svůj tzv. kompenzační bonus, ten pokračuje dál. Má možnost čerpat všechny ty programy, o kterých jsem hovořil. To znamená pro zaměstnance sto procent, nájemné sto procent, případně ubytování. Nicméně v tuto chvíli nebylo možné, a to není možné, aby zaměstnal ze zákona svoji manželku, osoba samostatně výdělečně činná, takže v tuto chvíli nemohla tato osoba, která mu tam třeba pomáhala a pracovala, čerpat žádný bonus. V tuto chvíli se ten čtyřsetkorunový speciální bonus, tzv. gastro bonus, vztahuje právě i nejenom na zaměstnance, ale i na ty spolupracující osoby. Takže pokud osoba samostatně výdělečně činná má zaměstnance, tak na něj čerpá, a pokud mu tam pomáhá manželka, může si ji zařadit do tohoto programu a získat speciálních 400 korun na den. Jinými slovy dostává potom ten provozovatel, ta osoba samostatně výdělečně činná, 900 korun denně.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka 2 minuty )

    
Jestli mohu odpovědět na tu první část té otázky, začnu s tou nedělí. Neděle není dnem, kdy by byly zavřeny obchody ve stávajícím systému, to znamená, nedělní zákaz prodeje nebude obnoven. Proč jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli? Není za tím jenom ten důvod, o kterém jsme hovořili, i když ten, myslím tím výzvy Poslanecké sněmovny, která oprávněně žádá, aby lidé, kteří mají své živobytí v rámci menších obchodů a služeb, aby mohli mít stejná práva a stejné šance jako ti, kteří provozují velké řetězce. Důvodem, proč se to nevztahuje, protože tam zřejmě směřuje váš dotaz, na například restaurace a hotely je ten, že nejenom že se množí v poslední době, například recentní studie FDA, která prokazuje, že právě v době, kdy lidé konzumují, to znamená v rámci restaurací, jsou si blíže než dva metry, nemají, protože ani nemohu mít, roušku – to není žádná kritika, prostě do restaurace jdeme proto, abychom se najedli a napili, tudíž roušku mít nemůžeme – a pobýváme v ní delší dobu, tak je udáváno riziko přenosu koronavirové infekce zhruba dvojnásobné oproti ostatním sociálním aktivitám. I toto je jeden z těch důvodů. Opíráme se rovněž o to, jakým způsobem jsou nastavena opatření ve všech okolních zemích, a vy víte, že my v současné době nemáme ta nejpřísnější opatření a neměli jsme je ani doteď. Většina zemí v okolí již delší dobu má úplně uzavřeny hotely i stravovací zařízení. Snažíme se tedy najít kompromis mezi tím, jakým způsobem co nejvíce ochránit všechny naše spoluobčany, tudíž eliminovat riziko infekce a vše, co s tím plyne, a na druhou stranu ochránit ty, kteří pracují, a eliminovat riziko ztráty výdělku.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Ohledně vládního zmocněnce, to je moje kompetence, to znamená, že jsem se rozhodl v rámci Rady pro zdravotní rizika nominovat takovéhoto člověka, který by samozřejmě koordinoval tuto nejdůležitější akci. Protože skutečně očkování našich občanů je to nejdůležitější, a to je řešení celé té situace a návrat do normálního života. Proto už zítra budu vést konzultace. Pan ministr má svůj tým, já si myslím, že je to tak důležitá věc, že je potřeba, aby ten člověk byl členem Rady pro zdravotní rizika, kde jsou samozřejmě ministr vnitra, ministr obrany, ministr zdravotnictví, zástupce VZP, zástupce krajů, a toto řeším a samozřejmě budeme vést ještě nějaké konzultace ještě s panem ministrem zdravotnictví. A když ten člověk bude vybrán, tak to samozřejmě veřejnosti oznámím.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Já si dovolím odpovědět, ta pravidla jsou, tak jak říkáte, jednak dezinfekce, rozestupy a 15 metrů čtverečních na jednu osobu. Do malých provozoven může jít s rodičem i dítě do 15 let tak, aby bylo možno, aby si například v malém obchodě s obuví nebo s oblečením mohl nakoupit i člověk, který není plnoletý, protože bude doprovázen svým rodičem. Do velkých obchodů se nezapočítává do tohoto čísla dítě do 6 let, tam jsou třeba obchodní centra a podobně. Takže ta pravidla jsou stejná, jako byla nastavena před tím pro ty velké obchody. A ta druhá část dotazu?

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Výdejní okénka budou možná, budou otevřená a platí to tak, jako to bylo předtím, že v podstatě všechny obchody včetně těch výdejních okének mohou mít otevřeno mimo dobu, kdy je zákaz vycházení. To mimo jiné umožňuje například i na těch svazích, na těch horách si zakoupit jídlo nebo teplý nápoj.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Pokud se týká toho systému nastavení úrovně 4, tak si dost dobře neumím úplně představit, jak bychom ho realizovali bez nouzového stavu. Nicméně proběhla právní analýza srovnání toho, co je možné provádět v nouzovém stavu, co je možné provádět bez nouzového stavu. V současné době to prochází nebo proběhlo i oponenturou Legislativní rady vlády, takže i toto srovnání mít budeme. A bude záležet na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet i epidemická situace. Ve chvíli, kdy by se začala v nějaké dohledné době lepšit, já si to upřímně řečeno v současné době příliš neumím představit, že by se to stalo do konce současného nouzového stavu, bude to jistě lepší zpráva, než kdyby docházelo k progresivnímu horšení a kdybychom se museli dostat do toho nejvyššího stupně číslo 5, který v podstatě bez nouzového stavu nemůže existovat zcela jistě.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) ministr průmyslu, obchodu a dopravy (délka 4 minuty )

    
Tak co se týká toho mechanismu výpočtu kompenzací. Máte pravdu, že Rakousko a Německo na podzim zvolily jiný kompenzační mechanismus, a to až 75 procent v případě Německa například pro malé a střední firmy, vztaženo k tržbám za rok 2019. První, co bych chtěl říct, je to, že Německo upouští od tohoto kompenzačního mechanismu. Ministr hospodářství Altmaier prohlásil, že to má fatální dopady na německý rozpočet a že není možné v tom dále pokračovat. Bylo to krátkodobé. Nicméně faktem je to, že tak učinili. My jsme od začátku tvrdili jednu věc a to je, že budeme poskytovat kompenzace vztažené k nákladům. Ať už to jsou náklady osobního charakteru, čili lidé, nebo náklady například nájemné nebo jiné typy náklady, které jsou. V momentě, kdy jsme vlastně měli i rozpracované programy typu COVID – Nájemné, tak v tu chvíli bylo zřejmé, že ty firmy vlastně čerpají kompenzace nákladového charakteru, a započítat do toho tržbový bonus by znamenalo, že bychom tím popřeli to, co vlastně předtím bylo. Jinými slovy: Buď mohu dávat náklady, anebo mohu dávat na tržby. Kdybychom předtím neměli ten režim proplácení nákladů, tak bychom teoreticky mohli na ten tržbový mechanismus přikročit. Ale nemůžeme dávat obojí, protože samozřejmě součástí tržeb, respektive toho hospodářského výsledku, jsou i náklady, které tam jsou. Takže my jsme pokračovali v tom nákladovém režimu, který je mimo jiné velmi vítán i podnikateli, protože si mohou odečíst nebo vykompenzovat kompletně například nájemné nebo zaměstnance. Popřeli bychom tím třeba Antivirus, který vlastně dnes funguje. Současně jsme pro specifické obory, například obor gastro nebo obor ubytování, ale už jsme to udělali v minulosti třeba pro dopravce v rámci autobusové dopravy, to jsou ti dálkoví přepravci, vytvořili určitý specifický bonus a ten jsme vlastně dneska uvedli v život. Takže ono, kdybychom to celé dopočetli a spočetli jsme všechny nákladové kompenzace a k tomu ještě tyto bonusy, možná bychom nebyli daleko od toho německého nebo rakouského modelu. Ale z našeho pohledu je to spravedlivý model, jasně definovaný. Protože dávat přes tržby není úplně fér. Někdo realizuje zisk na úrovni pěti procent z tržeb a někdo třeba na úrovni padesáti procent z tržeb. To znamená, v tuhle chvíli, jestliže někomu nastavíme 75 procent, tak pro někoho je to extrémně výhodné a de facto vydělává na celé krizi, což není naším cílem, a zase pro někoho, kdo to má opačně postavené, tak by to byl samozřejmě prodělek. To znamená, ten tržbový mechanismus podle našeho názoru není nejšťastnější a Německo od něj ustupuje.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka 2 minuty )

    
Já s dovolením odpovím na druhou část té otázky. Pokud se týká stříkaček nebo ostatních jehel a ostatního zboží, které je potřeba k aplikaci té vakcíny, tak ta evropská smlouva zatím ještě není zcela dojednána a my pochopitelně poptáváme množství, které je potřeba pro tu námi požadovanou vakcinaci. Ale to je právě jeden z důvodů, proč jsme dnes odsouhlasili a zadali Správě státních hmotných rezerv požadavek na to, abychom zakoupili z vlastních zdrojů, tedy ze státních, nikoliv skrze Evropskou unii, i dostatečné množství. Zatím jsme požádali o množství, které odpovídá minimálně polovině toho, co bude potřeba pro proočkování celé populace. I kdyby se jednalo o zboží, které nám nakonec přijde dvakrát, tak zde není žádný problém, protože se jedná o artikl, který je běžně ve zdravotnictví potřeba, takže ho samozřejmě adekvátně spotřebujeme. A budeme si jisti, že pro naše občany zde bude zavčas a v dostatečném množství. Zaznamenali jsme dnes zprávu, která uvádí, že je velmi pravděpodobné, že vakcína, zejména ta první od firmy Pfizer, bude schválena EMA 21. prosince a do tří až čtyř pracovních dnů, tudíž když přepokládáme, že 24., 25., 26. je svátek, 27. je neděle, tak přepokládáme, ale není to datum, které by nám někdo sdělil, ale takto jsme ho dokalkulovali, by po 28. prosinci do České republiky mohla přijít první dávka vakcíny. Bude to dávka spíše symbolická, bude stejná pro všechny země Evropské unie. Nabídka byla mezi tisíce a deseti tisíci vakcínami. Takže jsme pochopitelně požádali o to maximum. Takže by v této době na přelomu roku, to datum bude dále upřesňováno, jedná se opravdu o první informaci, by se mělo do České republiky dostat až 10 000 vakcín.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Pokud se týká nouzového stavu, tak zatím jsme tady tuto výjimku neřešili. A ta první část toho dotazu byla?

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Ano děkuji, směřovala na úpravu té tabulky. Ano je upravena tak, že je v ní vidět, jakým způsobem by se promítla situace, kdyby ve stupni číslo jedna nebyl používán nouzový stav. Je to opět jedna z věcí, kterou jsme diskutovali i s poslanci. Já musím, byť nerad, říci, že v současné době jsme od úrovně čísla jedna ještě poměrně daleko, ale je to tam takto zakomponováno.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka 3 minuty )

    
Já odpovím na tu první část. Tu druhou přenechám panu ministrovi. Rád bych znovu vyvrátil to, že se jedná o nějaké rozebírání nebo nějaké zásadní změny v tom protiepidemickém systému. My se naopak snažíme postupovat maximálně transparentně, a protože jsme si všichni jistě všimli, že v poslední době začalo, a já jsem to mimo jiné avizoval přesně před týdnem na tiskové konferenci po vládě a řekl jsem, že do týdne vás budu informovat, takže jsem rád, že mohu splnit svůj slib, že víme, že výrazně narůstá počet antigenních testů, který v současné době dosáhl počtů, které jsou srovnatelné s testy PCR. Proto od dnešního dne je reportován ten výsledek jak pro tu původní interpretaci, kdy se prováděly pouze PCR testy, tak se započtením všech testů. Toto je, předpokládáme, přechodná doba právě proto, aby to nedělalo dojem, protože by to nebyla pravda, že se snažíme nějakým způsobem data ovlivňovat, takže aby každý mohl vidět, jak se ta situace vyvíjí. A ve chvíli, kdy od 18. prosince, nebo věříme, že už od 16., bude probíhat postupně to populační testování, tak během několika dnů počty antigenních testů výrazně převáží počty PCR testů a ty budou velmi často indikovány zejména jako konfirmační. Jakmile k tomu dojde, tak potom už budou dále prezentovány ty testy pouze společně. Takže v současné době jsme v jakémsi přechodu a jenom pro vaši informaci, když bychom vyhodnotili to skóre nebo když vyhodnotíme, protože už je k dispozici, to protiepidemické skóre se všemi testy ke dnešnímu dni, tak zjistíme, že Česká republika je v tom stupni 4 teprve třetí den. Nelze a nebylo možno to udělat dřív, protože ty počty těch testů z počátku nebyly vysoké a nebylo by to reprezentativní. V současné době se jedná o srovnatelné počty a předpokládáme, že v průběhu týdne převáží výrazně ty testy antigenní. Kdybychom se tak nezachovali, v podstatě bychom nepostupovali správně, a naopak bychom výpočet toho skóre do budoucna znehodnotili.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Co se týká těch obchodů a služeb, tak jsou otevřené pochopitelně všechny obchody, veškeré maloobchody a současně zjednodušeně řečeno všechny služby s výjimkou bazénů, wellness center a služeb v oblasti ubytovacích zařízení. Takže například kadeřnictví, ale stejně tak i ta pedikúra nebo manikúra, ano, toto zůstává otevřené. Zůstává třeba i masáž, kdybych to zjednodušil. Nejsou otevřené bazény a wellness cenra.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Ano, solárka zůstávají otevřená, protože nejsou součástí bazénů a wellness center.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Zavřené, ty se dávají do wellness center. My to samozřejmě máme, ten detail, v tom prováděcím předpisu. To znamená, ano, sauna spadá pod režim bazénu a wellness center.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 3 minuty )

    
Tato částka nevznikla tak, že by ji navrhovali zástupci zaměstnavatelů. Tuto částku jsem navrhl já a navrhl jsem ji původně ve výši 500 korun, protože jsme včera velmi intenzivně diskutovali se zástupci a oni přišli s požadavkem, aby se to dělo tím obratovým režimem. My jsme vysvětlili, proč to tím obratovým režimem není možné, mimo jiné i proto, že jsme měli už připravený program Covid – Nájemné, a protože jsme chtěli pokračovat v kompenzaci sto procent mezd. To znamená, jeli jsme tím nákladovým režimem a hledali jsme nějaký vhodný bonus, jakým způsobem ho vytvořit. A je pravda, že včera padla myšlenka, že by to mohlo být 500 korun na den, aby se to spárovalo s tím takzvaným kompenzačním bonusem na osoby samostatně výdělečně činné, což spíš byla taková mnemotechnická pomůcka, aby se to i dobře pamatovalo, protože ta pětistovka za den je nějakým způsobem vypočtená, přibližně na minimální mzdu – 500 x 30 je 15 000. Nicméně toto se netýkalo kompenzace mezd, to bylo skutečně jenom, aby to číslo bylo podobné. A my jsme současně ale navrhovali včera, že by Covid – Nájemné nebyl na celou dobu třech měsíců, ale pouze na kratší dobu, to znamená na dobu, kdy se předpokládá, že bude zavřeno. Nakonec jsme dospěli k tomu, že Covid – Nájemné necháme v plném režimu na plné tři měsíce, stoprocentní kompenzace tohoto významného nákladu. Protože je to náklad, na který skutečně z našeho pohledu by mohli mít nárok a měli mít nárok všichni ti, kteří musí platit nájemné. Takže jsme to roztáhli na tři měsíce a z těch 500 korun jsme to snížili na 400 korun. I tak, když jsme se stále dopočítávali, jak se to dotkne malé restaurace, středně velké a velké restaurace, tak stále jsme v režimu, že na těch deset pracovníků to dělá 120 000 korun měsíčně, a když by to bylo pět pracovníků, je to 60 000 korun měsíčně, což už není úplně nezanedbatelný bonus. Kdyby někdo měl třeba nějakou větší restauraci a měl tam třeba sto pracovníků, tak v tu chvíli vlastně získává přibližně 1,2 milionu korun speciální bonus měsíčně. Takže myslíme si, že je to docela vyvážené a ten stokorunový rozdíl je dán tím, že jsme byli zase vstřícnější v rámci programu Covid – Nájemné.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Pozor. To se pouze přepočítává na zaměstnance. Toto není příspěvek na zaměstnance, ale my jsme potřebovali stanovit nějaké kritérium, jak vlastně odlišíme velikost té provozovny. A byly návrhy, že by to mohlo být přes metry čtvereční, byly návrhy, že by to mohlo jít přes obrat, a byly návrhy, že by to mohlo jít přes počet zaměstnanců. My jsme nakonec zvolili ten počet zaměstnanců, což je mimo jiné i kritérium Evropské komise nebo Evropské unie podle malého podniku, mikropodniku a velkého podniku. Takže vlastně říkáme: Máte deset zaměstnanců a podle toho to propočteme.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 2 minuty )

    
Pane Bartoníčku, vy jste posedlý premiérem. A my jsme měli společně ten rozhovor. Pamatujete si na ten vánoční večírek hnutí ANO? Tam jsme měli ten rozhovor, off-record, a potom jste to publikoval. No, takže to je bez komentáře. Prosím vás, znovu opakuji, už jsem to opakoval xkrát, že pan ministr Blatný přišel, navrhl a my jsme nic nezměnili. Stejné to bylo s panem ministrem Vojtěchem. Takže přestaňte už opakovat ty nesmysly. Jo, budu strašně rád, když nebudete říkat nepravdy. Žádné politické vlivy nejsou. Pan ministr navrhuje a nestalo se nikdy od jeho nástupu, že bychom byli něco změnili. Zkrátka to tak je, žádné politické vlivy nejsou. Náš zájem je ochránit životy našich občanů a to je všechno. A to děláme a samozřejmě jsme rozhodli, jak jsme rozhodli. My jsme i tu druhou vlnu zastavili. Zastavili jsme, zploštili jsme. Ano. A teď to znovu roste. Takže znovu děláme opatření. Takže ty vaše komentáře, to je úplně stejný, jak poslouchám v rámci nouzového stavu, kde jsem seděl 6,5 hodiny jako tvrdé y a poslouchal názory různých opozičních politiků, kteří nemají zájem ochraňovat životy našich občanů, protože každý normální člověk pochopí, že nouzový stav potřebujeme na to, aby naši vojáci pomáhali v nemocnicích a v sociálních službách a tak dále. Takže co k tomu říct? Asi všechno za mě.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka 3 minuty )

    
Děkuju. Já si, pane Bartoníčku, nemyslím, že bychom, nebo ani já ani kolegové, že bychom nerozhodovali na základě na základě dat. Systém, který jsme přinesli, se paradoxně stáli jakoby obětí svého úspěchů. Protože všichni jsme po něm volali, tak byl vytvořen. Myslím si, že nebyl vytvořen dobře, a stal se něčím, čemu jsme začali věřit až příliš, a přestali jsme si uvědomovat to, s čím byl stvořen. Byl stvořen jako jeden z hlavních zdrojů, který má dávat informaci o dostupných údajích, ale přitom bereme zřetel i na další data, například, a to je velmi podstatné, na údaje o naplněnosti nemocnic, naplněnosti jednotek intenzivní péče a podobně. Já si nemyslím, že jde o to, jestli je někdo tvrdší, nebo není tvrdší a musím potvrdit to, co tady bylo řečeno: Že ve vládě o všech těchto věcech diskutujeme. Já přijdu vždy s návrhem, který není jenom návrhem mne jako ministra, ale jedná se o návrh, který také diskutujeme, ale i tam jsou rozdílné názory - mezi epidemiologickou skupinou, klinickou skupinou, laboratorní skupinou. Dojdeme k nějakému konsensu. Ten já předložím na vládě, ta o něm jedná a i tam jsou různé názory. Ale nejsou to názory, které by byly dány nějakým ekonomickým, politickým či jiným tlakem. Já sice jsem ministrem zdravotnictví a myslím si, že se zastávám zdravotníků. Na druhou stranu, tak jak jsem řekl i při vámi citovaném nástupu do funkce, tak strachy, kterým teď čelíme, jsou dva: Jeden je z nemoci a druhý je o živobytí. A je potřeba je nějakým způsobem dát dohromady. A já si myslím, že to děláme tak, abychom vždycky našli nějakého nějakou rovnováhu, která je podložena dostatkem dat a neohrožuje naší populaci ani nadměrným zdravotním rizikem ani nadměrným ekonomickým rizikem. Vzpomeňme si například na tak často citované země, které měly tvrdý lockdown, a v současné době se v nich naopak znovu nemoc probouzí. Není tedy naším cílem pohybovat se zcela ode zdi ke zdi, ale snažíme se najít způsob, jakým bezpečně a s minimálními ztrátami, a ty ztráty prosím nebudou nulové ani na straně ekonomiky, ani na straně zdravotnictví, projít touto těžkou zkouškou.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Pane Bartoníčku, vy jste posedlej a žijete v představě, že premiér něco změnil. Tak si pusťte ten rozhovor pana ministra Vojtěcha na CNN Prima News. Tam to jasně řekl. Jasně řekl, že 17. 8. navrhl semafor pro školy a 19. 8. na základě informací svých skupin, které neměly na to jasný názor, to změnil a následně při konfrontaci zjistil, že neměl ty správné informace. Tak přestaňte stále podsouvat, že já jsem něco změnil. Nikdy jsem nic nezměnil, není to pravda.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Budeme i zde postupovat v souladu s protiepidemickým systémem. Ve chvíli, kdy tato opatření nebudou stačit a my to uvidíme, a já to v žádném případě nemohu vyloučit, postoupíme do toho nejvyššího stupně a budeme bohužel muset provést opatření další. Zatím tuto nutnost nevidím.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
My vás slyšíme velmi špatně.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já vám na to odpovím na ten dotaz. Žádná debata k termínu nebyla. To, že Seznam Zprávy si včera vymyslel tu lživou zprávu, kterou pan ministr Blatný vyvrátil. Nikdy nemluvil o tom termínu. A pan ministr Blatný přišel s návrhem od pátku a vůbec žádná debata k nějakému dni nebyla. Všichni členové vlády akceptovali pátek.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Já to mohu jenom potvrdit, protože opravdu mě do úst bylo vloženo něco, co jsem opravdu nikdy neřekl. A tato informace nebyla pravdivá, respektive byla lživá. Já jsem s termínem úterý nepřišel. Můj návrh od začátku byl pátek.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Já si dovolím odpovědět obecně. Pravděpodobně jste měla na mysli zřejmě štědrovečerní večeři nebo setkávání rodinného kruhu. Zopakuji to, co jsem řekl předtím, že zejména máme-li mezi sebou někoho, kdo je seniorem, bylo by korektní k němu, abychom všichni měli minimálně FFP2 respirátor bez výdechového ventilu včetně toho seniora během té návštěvy. Koneckonců v tomto smyslu zní i doporučení, která se týkají těch případů, kdy budeme mít na Vánoce doma svého příbuzného, který jinak je třeba v domově, kde se o seniory jinak starají v průběhu roku. A pochopitelně ve chvíli, kdy se jedná o tu vlastní večeři, tak tam jistě ani respirátor ani roušku mít nebudeme, ale vždycky se dá dohodnout a domluvit se v rámci rodiny tak, aby štědrovečerní stůl byl nachystán tak, abychom k sobě nebyli příliš blízko a abychom se chovali ohleduplně. Nemyslím si, že to ale lze udělat nějakým nařízením. Jenom to, prosím, berte tak, že všichni z nás jsme dostatečně rozumní, a především máme rádi své blízké. Určitě pro ně uděláme všechno tak, abychom je co nejvíce ochránili.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Tak co se týká těch obchodů, tak je to jednoduché, abychom to nekomplikovali. Platí to, že bude zavřeno ve státní svátky. To znamená, tehdy kdy je oficiální státní svátek, tak bude zavřeno. Poté to záleží podobně jako v jiných režimech jako v jiných dnech, v jiných ročních obdobích, stejně tak jako třeba minulý rok, na jednotlivých prodejnách.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Jenom krátce, pokud se týká očkovacích center, tak současná strategie, která bude dokončena v té nižší úrovni ještě před Vánoci, počítá s očkovacími centry, která nejsou zatím na stadionech, protože tak jak bude ta vakcína postupně dodávána, tak by toto nemělo být potřeba. Ta strategie se bude do Vánoc dokončovat. V současné době počítáme s desítkami, respektive stovkami zdravotnických zařízení a daleko větším počtem praktických lékařů, případně ambulantních specialistů, s nimiž toto všechno konzultujeme. Já se zopakuji, když řeknu, že různé vakcíny potřebují různá centra, různá místa a některá mohou být třeba distribuována praktickým lékařům, některá nemohou. Vůbec, prosím, nepochybujme o tom, že stejně jako v Německu se na tomto velmi detailně pracuje. Možná je tomu věnována o něco menší publicita, ale to vůbec neznamená, že by v České republice nebyly skupiny lidí, kteří se tomu dnem i nocí věnují. A určitě bude pro naše občany všechno připraveno tak, aby se jakmile tady budou vakcíny, nejenom ten první vzorek, o kterém jsem mluvil, ale i další, které budou dodávány následně, aby mohli být naočkovány.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Co se týká očkování, ano je to nejdůležitější projekt naší vlády. Je to řešení a návrat k normálnímu životu. Proto samozřejmě pan ministr Blatný si vytvořil svůj tým. Já v rámci Rady pro zdravotní rizika momentálně kontaktuji některé lidi, kteří by zase byli nápomocní a byli by v mém týmu. A kdo to bude, tak to oznámím v nejbližších dnech.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Platí běžný režim, to znamená tak jako každý rok.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Jsou otevřené do 12 hodin

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Pokud se nepletu, tak je to vždycky do 12 hodin na Štědrý den.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Tak jak každý rok stejně, 24. 12. do 12 hodin

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--14--prosince-2020-185628/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/185628
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy