Tiskové konference vlády ČR 186921


Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 25. února 2021 ze dne 25. února 2021

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Andrej Babiš, Karel Havlíček, Jan Blatný


Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády ČR (délka 4 minuty )

    
Takže dobrý večer, dámy a pánové, omlouváme se za zpoždění. Včera dokonce se nám nepovedlo vůbec přijít na tiskovou konferenci, byli jsme tady do půlnoci. My se připravujeme hlavně na zítra na jednání s opozicí. Já jsem pozval zástupce opozice na jednání zítra ráno v 8.30, abychom je zkrátka znovu požádali o prodloužení nouzového stavu. Proč potřebujeme nouzový stav? No hlavně proto, abychom radikálně omezili mobilitu obyvatelstva jako základního faktoru šíření epidemie. Při situaci, kdy skutečně máme dramatický nárůst v nemocnicích, máme více než 7 000 hospitalizovaných, 1 400 pacientů na jednotkách intenzivní péče. My jsme dnes probírali všechna opatření, která chceme zítra představit opozici, a požádat ji o podporu. My jsme podporu našli u hejtmanů, na základě které jsme vyhlásili ten nouzový stav, a teď potřebujeme přesvědčit Sněmovnu. Ta opatření chceme projednat a chceme samozřejmě znát názor opozice a zítra se bude hlasovat o návrhu prodloužení nouzového stavu a pandemickém zákoně, který se vrátil do Sněmovny. Doufejme, že si všichni uvědomí, jaká je u nás situace. My skutečně potřebujeme na tři týdny maximálně omezit mobilitu obyvatelstva, protože ty nové mutace, které máme, britská a jihoafrická, jsou skutečně agresivní, chovají se úplně jinak než před tím a na jednotkách intenzivní péče končí naši spoluobčané všech věkových kategorií. Takže to je situace, kterou musíme řešit omezením pohybu, a ty jednotlivé podmínky představíme opozici. Následně zasedne vláda podle hlasování a uvidíme, jestli se nám podaří přesvědčit k prodloužení, nebo to budeme řešit jiným způsobem. Dnes byla Evropská rada. Samozřejmě problém celé Evropy je, že je málo vakcín. Nicméně si myslím, že se nám daří očkovat, že je potřeba to brát objektivně, že když přijede vakcína v ten den, tak není možné hned ji počítat do toho, že proč není naočkovaná. Takže to je samozřejmě to hlavní, o co usilujeme, ale v této chvíli my jsme nuceni přistoupit k nouzovému stavu, protože ta opatření, která chceme udělat, není možné bez toho nouzového stavu zkrátka realizovat. Já vím, že veřejnost je velice skeptická a je ta situace těžká pro nás všechny, ale přece jenom bych chtěl apelovat na naše spoluobčany, abychom zkusili ještě, pokud samozřejmě to zavedeme, a my to musíme zavést, tři týdny absolutně minimalizovat kontakty a zkusit společně snížit tu pandemii, která se šíří velice rychle. A ano, u nás je to nejvíc možná z celé Evropy, ale i okolní státy mají a budou mít podobnou situaci. Takže za mě velice stručně a omlouvám se, že nejsme více konkrétní. Kolegové mě určitě ještě doplní.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a ministr dopravy (délka 6 minut )

    
Dobrý den. Dovolte, abych vás seznámil s tím, že jsme současně přijali vládní usnesení, kterým zahajujeme plošné testování zaměstnanců ve firmách. Jaký způsobem bude probíhat? Jsme připraveni kompenzovat firmám, respektive proplatit prostřednictvím zdravotních pojišťoven čtyři testy na každého zaměstnance. Platí to pro všechny podniky v České republice – s. r. o., akciovky, ale současně i pro osoby samostatně výdělečně činné. Ten systém bude fungovat tak, že se postupně bude rozšiřovat seznam takzvaných schválených distributorů a produktů na stránkách Ministerstva zdravotnictví, kteří dostali výjimku pro užívání těchto testů tzv. laickou veřejností. Přeloženo do češtiny, znamená to, že tyto testy se budou moci podávat, ať už ve firmách, nebo kdekoliv jinde, bez asistence zdravotníka. To je zcela zásadní krok, kterým vlastně vytváříme podobný mechanismus ve stejném čase jako většina evropských zemí, čili neztrácíme zde žádný čas. Ve stejný okamžik, kdy se skutečně začínají do evropských zemí dovážet miliony a desetimiliony testů, tak v tu chvíli začínáme testovat ve firmách. Konkrétně to bude tak, že od 1. 3., čili od pondělí bude tento systém fungující. Firma, respektive podnik, který má zaměstnance a bude chtít testovat, tak si zatím na dobrovolné bázi vybere libovolného dodavatele z toho takzvaného schváleného seznamu těchto distributorů, který logicky má test, který je prověřen, je účinný. Právě proto jsou tito dodavatelé schváleni. A od něj si nakoupí určité množství testů. Může samozřejmě dávat libovolné množství těchto testů svým zaměstnancům, nicméně čtyři testy na zaměstnance za měsíc budou proplaceny. Poté, co daný zaměstnanec bude otestován, vyzkouší se – bude buď pozitivní, nebo negativní, bude se na to vést velmi jednoduchá administrativa, tak na konci měsíce si na základě tohoto bude moci nechat proplatit – na základě velmi jednoduchého vyúčtování – svojí zdravotní pojišťovnou konkrétní částku. Ta částka bude stanovena na 60 korun za daný test. To znamená, na jednoho zaměstnance je to 240 korun za měsíc. Ta částka 60 korun je určena na spodní hranici cen testů, které se dnes na trhu objevují. V současné době jsou někde od 50 korun řádově přibližně do 120 až 150 korun. Je ale pravdou, že ta cena letí dolů. Je to dáno i tím, že se každý den hlásí o výjimku další a další společnosti, právě na Ministerstvu zdravotnictví, které chtějí být tím takzvaným schváleným dodavatelem. Celý tento mechanismus bude, jak už jsem řekl, v té první fázi na dobrovolné bázi. To bude po dobu několika dní, když potřebujeme, aby se dostalo maximální množství testů do České republiky. To znamená, aby vlastně ti distributoři a ti dovozci se dostatečně zásobili. A během následujících několika dní, zatím nechceme stanovovat přesný datum, bude to záležet na tom, aby jich tady byl dostatek, těch testů, se přejde na systém povinný. Čili předpokládáme, že zde vlastně vznikne v průběhu března, a my věříme, že to bude v těch řekněme prvních čtrnácti dnech března, ucelený systém testování prostřednictvím desetitisíců až statisíců subjektů, které budou na bázi jednoduchých rychlotestů nebo samotestování testovat svoje zaměstnance. Toto celé je financováno zdravotními pojišťovnami, to znamená je to mechanismus jednoduchý, jasný, zřetelný a podle našeho názoru zlomový, protože nepochybně už dnes existuje celá řada firem, které využívají tento systém testování. Nicméně nikoliv na bázi samotestování. Oni využívají antigenní testy s asistencí zdravotníků, například tím, že ten zdravotník je podává uvnitř dané firmy, anebo posílají své zaměstnance do zdravotního střediska. Toto bude pohodlné, bude to jednoduché. V žádném případě to ale neznamená, že bychom abdikovali na ten systém, který už dnes fungující je, to znamená s asistencí zdravotníků. Tady jen připomínám, že tento mechanismus je možné aplikovat průběžně. Jsou to testy, které jsou rovněž pochopitelně schválené, aplikují je zdravotníci a mohou se realizovat každé tři dny, samozřejmě opět to jde zdarma. Nicméně ty menší firmy, střední firmy a živnostníci tento systém obvykle nevyužívají, může být pro ně logisticky náročnější. Proto zavádíme systém tohoto samotestování. Děkuji.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka 4 minuty )

    
Z oblasti zdravotnictví konkrétně dnes dvě usnesení. Jedno je o prodloužení izolace a karantény, protože tak jako některé jiné země, i Česká republika se vrací zpět ke čtrnácti dnům izolace a karantény s ohledem na nově se šířící a rychle se šířící mutace, zejména britskou a nově i jihoafrickou, která byla v České republice potvrzena už i sekvenačně, tak se vracíme k tomu původnímu, k té původní době čtrnácti dnů izolace a karantény. Druhá věc, která se také týká toho, že se samozřejmě připravujeme na to, že v příštím týdnu bude i přes opatření, která budou přijata, protože vždy je tam ještě nějaké zpoždění, i když opatření fungují, docházet k nárůstu zátěže našich nemocnic, tak vláda dnes vzala na vědomí záměr Ministerstva zdravotnictví o spolupráci, nebo dohromady s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí, o spolupráci s ostatními členskými zeměmi na pomoci stran péče o pacienty. V současné době jednáme zejména se Spolkovou republikou Německo, případně i s Polskou republikou. Já jsem už řekl opakovaně, že v tomto jsem i ve styku s ministrem zdravotnictví Německé spolkové republiky a snažíme se zajistit, aby v případě, že si to bude nezbytně nutné, byly minimálně desítky, cílili jsme až na nějakých zhruba sto lůžek, to byl požadavek, který byl vznesen a který se snaží postupně němečtí kolegové pro nás v brzké budoucnosti umožnit, mít možnost využít i lůžek v Německé spolkové republice, případně v Polsku. Budeme se také snažit na situaci reagovat tak, aby v případě nezbytné potřeby bylo možno využít i spolupráce s našimi ostatními sousedy, kteří tuto pomoc nabízí . Věci dvě, které nebyly zatím odsouhlaseny, ale říkám je dopředu, protože ta usnesení jsou připravena, se týkají určitých změn v nošení ochranných pomůcek. Víte, že během tohoto týdne došlo k zásadní změně, že vlastně eliminujeme nejpozději od 1. března nošení neoficiálních po doma vyrobených ochranných prostředků a zavádíme nošení roušek, které jsou komerčně vyrobené, případně FFP2 respirátorů. Také si jistě vzpomenete, že jsem hovořil o tom, že ve vyjmenovaných oblastech, vyjmenovaných lokalitách jako je obchod, veřejná doprava, nemocnice, sociální zařízení budou nebo jsou už v povinné FFP2 respirátory a byla tam zatím jakási přechodná doba na nošení dvou roušek. Tato přechodná doba skončí prvním březnem. Od 1. března, což je doba dostatečná k tomu, aby si všichni lidé opatřili FFP2 respirátory, bude v těchto vybraných místech už v povinný pouze FFP2 respirátor. Rovněž také v tom plánovaném usnesení bude zmíněno, že od 1. března zaměstnavatelé budou povinni vybavit své zaměstnance potřebnými ochrannými pomůckami dýchacích cest. Děkuji.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 2 minuty )

    
Tak my jsme o tom diskutovali rámcově, my to máme připravené a takové to nejpodstatnější opatření, které chceme zavést, je zákaz pohybu mezi okresy, pouze s výjimkami. To znamená cesta za prací, péče o osobu blízkou. Takže to je asi to nejzákladnější nebo nejdůležitější. No a počítá se tedy s uzavřením školek, škol a dětských skupin s tím, že budou otevřené v krajích jenom pro zdravotnický personál a integrovaný záchranný systém, plus jsou tam další opatření z hlediska obchodů a služeb. My jsme to ještě nepředložili opozici, my jsme jí předložili prezentaci Ministerstva zdravotnictví na základě těch dat, a hlavně předpovědi, které znamenají skutečně kolaps našeho zdravotnického systému. My chceme požádat všechny, aby ty tři týdny akceptovali toto rozhodnutí, abychom byli znovu solidární a skutečně si uvědomili, že je to úplně jiná situace než minulý rok a že to, jediné co funguje, je omezení kontaktu, omezení pohybu. To znamená, že tři týdny potřebujeme, aby lidi skutečně chodili jenom do práce, aby samozřejmě byli doma, chodili do práce a absolutně omezili kontakt. Protože ty nové mutace viru se chovají úplně jinak, chovají se agresivně a při velkých koncentracích viru vznikají nové mutace. Takže ta situace není dobrá, a proto my chceme počkat na zítra a definitivně ta opatření oznámit až zítra, kdy proběhne vláda po hlasování ve Sněmovně.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka 2 minuty )

    
Pokud se týká, pokud tedy nechce pan premiér k tomu něco? Pokud se týká těch opatření, tak jejich podmínkou opravdu je zavedení nouzového stavu, protože zejména omezení pohybu není možné bez tohoto právního rámce. Nejpravděpodobnější to je tedy, bude předmětem toho zítřejšího jednání, nejpravděpodobnějším zahájením těchto striktních opatření bude příští pondělí 1. března. Pokud se týká průmyslu nebo podniků, tak jedním z těch zásadních opatření je právě povinné nošení ochranných pomůcek a v co nejkratší době, o které mluvil i pan vicepremiér, zavedení povinného testování. Do té doby alespoň výrazné doporučení dobrovolného. Ale opravdu se bavíme o řádu dnů. A to je něco co má umožnit, aby nebylo potřeba průmysl zastavit, protože to není cílem, ale umožnilo zabránit dalšímu šíření té nákazy, protože, jak víme, tak právě zaměstnání, rodina jsou obecně dlouhodobě těmi nejčastějšími. Ale když už se bavíme o těch datech, tak velice shodně s tím, co je patrno z britských ostrovů, tak nová  mutace se velice rychle šíří i mezi dětmi včetně malých dětí. To je to, co je za uzavřením školek, škol a dětských skupin. I když tato opatření budou nastavena, i když se toto všechno podaří, tak ty nejoptimističtější modely, které máme a které byly sdíleny dnes, jejich tři různé varianty, s opozicí, tak pořád hovoří o tom, že lze předpokládat nárůst až na více než nebo kolem 20 000 nově diagnostikovaných osob denně jako kulminační bod a potom teprve nějaký pokles. V případě, že by se nepodařilo dosáhnout těch opatření, tak potom se budeme bavit o číslech daleko vyšších a z toho se dají samozřejmě odvodit už i nadlimitní zátěže nemocnic a jednotek intenzivní péče.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Ve chvíli, kdy stejně tak jako profesionální sportovci, i profesionální umělci, dělají ten sport pro jako svoje zaměstnání a podléhají opakovaným PCR testům, tak tato změna plánovaná není. Ale v žádném případě se nejedná o žádné další možnosti jakýkoliv jiných sportovních aktivit nebo diváků a podobně.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Pokud se týká vymahatelnosti, tak je to jedna z věcí, kterou rovněž je potřeba řešit i ve spolupráci s Poslaneckou sněmovou. Protože v současné době možnosti české policie jsou velmi omezené. Není to tedy tak, že by policie byla neochotná nebo nechtěla pomáhat, nechtěla zajišťovat, aby lidé tam, kde někteří z nich nedodržují, aby to bylo spojeno s nějakým vymahatelným postihem. Ale je potřeba, aby k tomu měla více možností. Je to i jeden ze zákonů, který v současné době je v Parlamentu a který by bylo velice záhodno schválit, abychom i zde měli větší možnosti. A pokud se týká nanoroušky nebo jiných podobných prostředků, tak v tom usnesení, tak jak bude schváleno, je definovaná určitá norma a procento filtrace. To znamená, já tomu říkám zjednodušeně FFP2 respirátor, ale i ostatní prostředky, které splní, komerčně vyrobené, prokazatelně obsahující nebo splňující tady tyto parametry tak mohou být použity.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 4 minuty )

    
Já bych to teda doplnil. Ohledně policie. Já jsem si velice intenzivně dnes psal s panem policejním prezidentem Švejdarem, protože opakovaně dostáváme obrovské stížnosti občanů, že ta opatření se nedodržují. Běžně vidíme otevřené restaurace, nabídky na instagramu, do hotelů, do spa, služby běží a v této chvíli vlastně za porušení opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krizových opatření vlády může dát policista na místě blokovou pokutu do deseti tisíc korun. Ale dotyčný s tím musí souhlasit. Takže pokud ne, tak se to předává správnímu orgánu, což je krajská hygienická stanice nebo ORP, obec s rozšířenou pravomocí, a v podstatě je to nedostatečné. Takže my máme teď ve Sněmovně, a mělo by to být zítra dáno na program, krizový zákon. To znamená, porušení krizových opatření ve správním řízení. Je tam návrh až 20 000 korun a taky je tam zákon na ochranu veřejného zdraví – za porušení mimořádných nebo ochranných opatření, kde se navrhují pokuty samozřejmě až tři miliony korun. A ta vymahatelnost je v této chvíli nedostatečná. Lidi to samozřejmě oprávněně kritizují. Ale je potřeba říci, že policie vymáhá desítky případů vlastně porušení zákona, protože vlastně přenos viru je trestný čin. Možná jsme někteří zapomněli na to. A tady umírají lidé každý den a je potřeba si to skutečně uvědomit, že za této situace, kdy část společnosti a já věřím, že je to většina, dodržuje opatření a já jim za to strašně moc děkuji a uvědomují si, v jaké situaci jsou zdravotníci, a ti kritizují, že policie to nedostatečně vymáhá, a my samozřejmě apelujeme na policii, ale musíme změnit ty kompetence. No, a potom je tady část občanů, kteří to ignorují a kteří stále nevěří, že ten vir skutečně zabíjí. Zabíjí lidi, minulý rok zemřelo 17 000 našich spoluobčanů víc a bohužel vidíme, co se děje v Chebu a na dalších místech v nemocnicích. Tak já už skutečně tomu moc nerozumím, proč vlastně se to děje, proč ti někteří z nás to ignorují. Takže tady jsme samozřejmě v situaci, kdy vláda asi na základě různých záležitostí nemá důvěru, lidi možná nám nechtějí věřit. Samozřejmě jsme udělali různé chyby, ale základ je jasný. Ta epidemie se přenáší kontaktem, A já můžu jenom znovu apelovat na to, abychom se vrátili tam, kde jsme byli v březnu. Ale minulý rok. 12. března minulý rok jsme vyhlásili nouzový stav a tehdy to fungovalo perfektně. Lidi byli solidární, navzájem se upozorňovali, když někdo nenosil roušku. Dnes někteří deklarují, že nechtějí se podrobit těm opatřením, považují to za hrdinství a ta situace je špatná. Takže doufejme, že se nám nějakým způsobem znovu podaří přesvědčit spoluobčany, aby na ty tři týdny ještě znovu jednou a snad naposledy, protože budeme samozřejmě intenzivně očkovat, abychom vlastně spolupracovali a snažili se ještě tyto tři týdny nějak společně zvládnout a vydržet. I když já vím, že je to strašně pro lidi těžké, jsou frustrováni, a chápu, že byly nějaké předpoklady, že se děti vrátí do škol, ale zkrátka za této situace to není možné.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
No, ona to přislíbila, ale neřekla konkrétní termín. My jsme samozřejmě na to apelovali a ve svém vystoupení jsem k tomu samozřejmě vyzval, protože to zásadně narušuje vnitřní trh a ty green lines, které jsme měli i minulý rok, musí fungovat, protože tím samozřejmě dojde k paralýze a k negativním dopadům na německou ekonomiku i naší ekonomiku. Takže konkrétní termín nebyl, ale ten příslib tam zazněl.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
No já si to neumím představit, že by se to nepodařilo, protože… Já chápu, už jednou jsme tedy ve Sněmovně neuspěli. Potom to bylo na hejtmanech. Hejtmani řekli, že si na to asi úplně netroufají v takovém stavu, v jakém se nacházíme, tak nás požádali o vyhlášení nouzového stavu. To jsme udělali, došlo k nějakému sblížení s opozicí, kdy jsme se domluvili na verzi toho pandemického zákona, i ze Senátu se to vrátilo víceméně korektně a opozice splnila slovo. Takže já doufám, že zítra zase společně to vyřešíme a že uznají, že bez nouzového stavu zkrátka to není možné. My nemůžeme omezovat pohyb bez nouzového stavu.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka 2 minuty )

    
Jestli mohu, tak co se týká těch obchodů, tak já teď tady nebudu detailně rozpitvávat ten seznam, protože tak, jak jste správně řekl, nebylo by to ani korektní. Ale významná část, nebo, a myslím si, že mohu říct významná část těch provozoven, která je nyní otevřena, otevřena dále nebude. Budou to opravdu jenom ty, které jsou nezbytně nutné, a jedná se o dobu tří týdnů. To znamená, děláme to s vědomím, že to nepovede k nějakému poškození nebo k nějakým potížím, které by nebyly řešitelné. Bavíme se o době tří týdnů. A k rouškám nebo k FFP2 respirátorům, potažmo dvojitým rouškám, já jsem to myslím řekl i v průběhu svého předchozího vystoupení. Já si myslím, že na to máme stejný názor, nebo aspoň Ministerstvo zdravotnictví, do jehož gesce to patří, jako Američané anebo jako řada dalších lidí. My jsme jenom řekli, že na začátku je jakási přechodná doba, kterou se snažíme i vyjít vstříc občanům po dobu, než si opatří FFP2 respirátory, abychom je nedostali do složité situace, že se třeba nebudou moci dostat do obchodů jenom proto, že zrovna v ten daný den respirátor nemají. Jsou na to různé odborné názory, někteří odborníci říkají i něco trošku jiného, ale souhlasím s vámi, že bez diskuse FFP2 respirátor je standardní a daleko vyšší ochranou, a toto je tím cílem a toto bude od 1. března platit.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Není rozdíl ve všech těch opatřeních mezi zaměstnanci různých firem, takže tam nevidíme důvod, a týká se to i nošení těch roušek a podobně. Je tam, jak říkal pan vicepremiér, možnost právě té refundace, respektive té podpory. Navíc si myslím, že třeba na většině úřadů, konkrétně i třeba ministerstev toto již v podstatě dlouho dobu probíhá. Takže tam si naopak myslím, že řada státních úřadů je v tom i napřed.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
My na Úřadu vlády testujeme každý týden.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Počítá se i s uzavřením speciálních škol a dětských skupin.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Tak to je samozřejmě bitva nějakých právních názorů. Naši legislativci si myslí, že ten nouzový stav, který jsme vyhlásili na základě žádosti hejtmanů, je v souladu se zákony, že to obstojí před soudy. Proto si myslíme, že by ho Sněmovna měla prodloužit. Určitě o tom budeme zítra ráno diskutovat.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já pevně věřím, že všichni pochopí, v jaké situaci se nacházíme, a že ty nějaké právní spory nebudou až tak důležité, jako bude důležité to, abychom se teď všichni semkli a vlastně společně vyřešili tuhle krizi. Já myslím, že ty náznaky spolupráce s opozicí tady jsou. Domluvili jsme ten pandemický zákon, tak já doufám, že i zítra najdeme shodu.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-mimoradnem-jednani-vlady--25--unora-2021-186921/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/186921
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy