Tiskové konference vlády ČR 187116


Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 5. března 2021 ze dne 5. března 2021

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Andrej Babiš, Karel Havlíček, Jan Blatný


Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 2 minuty )

    
Takže dobrý den dámy a pánové, budu stručný. Mým úkolem je informovat ohledně opatření v home office, což považujeme za velice důležité opatření z hlediska snížení mobility. My jsme to diskutovali se všemi ministry a konstatujeme, že naše rezorty se home office snaží maximálně využít. To znamená, že přítomnost podle výpovědí jednotlivých ministrů je 15 až 20 procent zaměstnanců na pracovištích. To je samozřejmě důležité. Vláda mě pověřila, abych vyzval všechny zaměstnavatelské svazy, aby udělaly maximum pro to, aby jejich zaměstnanci tento home office využívali. My jsme se zabývali nějakou možností to nějak nařídit, ale já myslím, že to ani není potřebné. Že určitě všichni zaměstnavatelé chápou, že je to důležité z hlediska mobility. Samozřejmě je tam i ta motivace ohledně autotestování, že tyto zaměstnanci, kteří zůstanou na home office, to autotestování nebudou mít. Ještě pár slov k očkování. Já bych znovu chtěl apelovat na všechna očkovací místa, aby skutečně udělala maximum pro to, aby očkovala rychle, aby si nenechávala rezervu na druhou dávku. Ty dodávky přicházejí. Česká republika dostala celkově od 26. 12. už 1 041 950 vakcín. Samozřejmě to očkování denně sice stoupá, ale myslím si, že je možné určitě ještě ho zrychlit. Samozřejmě, týká se to i víkendu, kde je určitě kapacita. Takže pan ministr Blatný napsal dopis všem hejtmanům. My samozřejmě s hejtmany spolupracujeme, snažíme se řešit nějaké ty logistické problémy a každé úterý máme na to jednak Radu pro zdravotní rizika, kde to řešíme, a očkování je jako hlavní priorita. A samozřejmě i s hejtmany pravidelně řešíme velice konkrétní logistické problémy, abychom společně to očkování zvládli, protože ta množství se navyšují a musíme se na to dobře připravit.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr dopravy, průmyslu a obchodu (délka 9 minut )

    
Dobrý den. Dovolte, abych vás teď detailněji seznámil se stavem testování v podnicích a hned na to i uvedl vládní rozhodnutí pro testování v rámci veřejné sféry. V rámci testování v podnicích vše zatím běží bez větších problémů. Firmy nad 250 zaměstnanců začaly testovat v tomto týdnu a dnes se k nim připojují a zahajují testování firmy mezi 50 až 249 zaměstnanci. Musíme poděkovat jak firmám, tak zaměstnancům, tak i všem zaměstnancům v testovacích centrech. Je to skutečně nápor v tuto chvíli, nicméně firmy a podniky se stávají součástí řešení krize a musíme říct, že dělají maximum pro to, aby zaměstnance protestovaly. Je faktem to, že samotesty se dodávají de facto každým dnem. V tuto chvíli už je schválených více než šedesát dodavatelů a další přibývají. Pokud se nepletu, tak dalších několik desítek v tuhle chvíli čeká na výjimku Ministerstva zdravotnictví. V příštím týdnu by mělo být testů dodáno poměrně solidní množství tak, aby se všechno zvládlo. Nicméně je možné, že v těch následujících hodinách to bude na hraně. Proto doporučujeme, aby se nepředzásobovaly na několik týdnů, ale aby si firmy kupovaly spíše v řádech jednotek dnů nebo třeba na jeden, na dva týdny s tím, že je možné, že krátkodobě ta cena vystřelila kvůli tomu, že ta situace je tak na hraně poptávky a nabídky, do vyšších cen. I z tohoto důvodu je lepší si dnes koupit těch testů o něco méně a v momentě, kdy jich sem přijde na trh více v tom příštím týdnu, tak dokupovat další. Je pravdou, že v dané chvíli nechceme totálně přetížit testovací centra v nemocnicích, takže doporučujeme využívat buď závodního lékaře, nebo smluvní komerční testovací centrum, případně obvodního lékaře pro ty klasické AG testy. A samozřejmě využívat dále samotesty. Současně je třeba ještě doplnit, že jsme v rámci dnešního mimořádného opatření, jak už zde naznačil pan ministr zdravotnictví, mezi v uvozovkách zaměstnance, ale mezi ty, kterým se bude proplácet samotestování, zařadili dočasně přidělené zaměstnance od agentury práce a současně, a to je důležité podtrhnout, i osoby, například osoby samostatně výdělečně činné, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Zjednodušeně řečeno – živnostníci, kteří se budou pohybovat v areálu podniku, ať už v rámci průběžné práce, nebo v rámci jednorázové práce, to znamená, dělají tam nějaký řemeslný živnostenský úkon, tak musí být testováni. Respektive musejí prokázat negativní test. Pokud ho neprokáží, tak je možné je zahrnout do testování v rámci podniku, ve kterém se v tuto chvíli zdržují, nebo i dlouhodobě zdržují, a ten podnik má možnost si je vynárokovat v rámci své zdravotní pojišťovny. Zjednodušeně řečeno – všichni lidé, kteří se budou pohybovat v podniku, ať to jsou zaměstnanci na plný pracovní úvazek, na částečný pracovní úvazek, DPP, DPČ, ať jsou to pracovníci agentur práce anebo to jsou živnostníci, musí mít negativní test. A pokud si ho ti živnostníci nepřinesou vlastní, tak je možné je zahrnout jakožto podnikové zaměstnance, říkám v uvozovkách zaměstnance. Současně mi dovolte, abych vám sdělil, že vláda rozhodla o povinné testování státních zaměstnanců. O tom jsme již informovali v průběhu tohoto týdne. S ohledem na to, že testování v rámci podniků se osvědčuje, s ohledem na to, že protestujeme dva až 2,5 milionu podnikových zaměstnanců v následujícím týdnu, respektive dohromady i s tímto týdnem, a s ohledem na to, že postupně chceme protestovat de facto všechny zaměstnance v české republice, tak další skupina z těch, kteří budou povinně podstupovat testování, budou zaměstnanci ve veřejné sféře. Co to fakticky znamená? Zaměstnavatelé, čili veřejná a státní sféra, jsou povinni nejpozději od 10. března, čili od příští středy, zajistit pro své zaměstnance antigenní testy. Přičemž od středy 17. března, čili o týden později, již nebude smět veřejný zaměstnavatel vpustit na pracoviště zaměstnance, který nebyl v posledních sedmi dnech otestován na koronavirus. Ano, zavádíme de facto stejné podmínky jako pro zaměstnance podniků. To znamená, všichni zaměstnanci veřejné sféry, kteří budou na pracovišti, budou jedenkrát týdně testováni, počínaje 10. březnem. Veřejným zaměstnavatelem se rozumí zaměstnavatel uvedený v paragrafu 303 zákoníku práce, případně jiná organizační složka státu a územní samosprávní celek, právnická osoba, k níž stát nebo územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele s výjimkou státního podniku a národního podniku a školy nebo školského zařízení podle školského zákona. Dále veřejná vysoká škola. Dále služební úřad v případě státních zaměstnanců. Dále bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a Armáda ČR, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany, a případně vojáků z povolání. Tato povinnost se zatím netýká základních a středních škol, protože ty jsou v současné době uzavřeny. Výjimka z tohoto nařízení bude i pro testování v sociálních službách, které je ošetřeno zvláštním krizovým opatřením. A je třeba ještě připomenout, že zaměstnancem je rovněž státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce nebo státní zástupce. Teď dvě důležitá sdělení: Pro veřejné zaměstnavatele s méně než padesáti zaměstnanci na pracovišti je toto testování nepovinné, ale rovněž možné. Je to podobné opatření, jako je v tom podnikovém sektoru. Zatím, říkáme zatím, podniky a firmy, které mají do padesáti zaměstnanců, jsou na bázi dobrovolného testování. Současně je třeba připomenout, že povinnost testování se netýká zaměstnanců na home office. Stejně tak je ještě třeba připomenout to, že testování zaměstnanců se netýká těch, kteří prokazatelně prodělali covid-19 v uplynulých devadesáti dnech a těch, kteří mají potvrzení o očkování, což je tedy úplně stejné, jako jsme doplnili i pro podniky. Děkuji.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Děkuju. Ta pracovní povinnost je od pondělí příštího týdne. A pokud se týká aktivace pomoci, tak je to přesně tak, jak to slovo má význam. To znamená, ta pomoc byla aktivována, je možnost o ni požádat, jsou pevně nastaveny systémy a procedury, jak to udělat, zatím o žádného pacienta takto požádáno nebylo.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Paní Svrčinovou jsme neřešili. A co se týče paní Svrčinové, tak já ji považuji za odborníka, pracovala i v Bruselu. Takže předpokládám, když ji navrhuje pan ministr Blatný, že je to člověk na svém místě. Já si myslím, že potřebujeme, aby i hlavní hygienik mluvil v médiích o epidemiologických věcech, a ne ministři nebo politici. Já myslím, že to mají dělat odborníci. Já paní Svrčinovou považuju za odborníka. A ta první otázka byla?

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Vakcíny z Francie budou přiděleny normálně do systému. To znamená, že tam se nepočítá s tím, že by byly speciálně přiděleny někomu do nějaké, v rámci těch rezervací. Takže to bude zkrátka přiděleno do těch ostatních dodávek. A pokud vím, tak by to mělo přijít příští týden.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 2 minuty )

    
Neuvažujeme o tom. My jsme naopak šli cestou takovou, že se nejenom továrny, ale obecně podniky stávají součástí řešení. Přistoupily k tomu nesmírně zodpovědně a je třeba říci, že jsme díky tomu vytvořili jenom v tomto týdnu 10 000 testovacích míst. Podle našeho názoru to jede dobře, samozřejmě zatím jsme při zemi, uvidíme, jak to bude fungovat v těch následujících dnech. Ale pokud se udrží, řekněme, takovýto přístup zaměstnavatelů a zaměstnanců, pak se domníváme, že to je možná jeden ze zásadních zlomů v rámci pandemie. Protože si uvědomme jednu věc: Kdybychom dnes udělali to, že by se tyto podniky zavřely a ti lidé by byli doma, nebyli by logicky testováni, neměli bychom absolutně žádný přehled o tom, jestli ti lidé jsou pozitivní, nebo negativní. Oni by s největší pravděpodobností se pohybovali po své obci, po svém městě a přenášeli by vir. Jenom vám řeknu příklad. Včera jsme otestovali třetinu zaměstnanců tímto způsobem v rámci Správy železnic pod Ministerstvem dopravy a objevilo se 21 pozitivních případů, o kterých bychom vůbec nevěděli a nikdo by netušil, že ti zaměstnanci jsou v tuto chvíli ti, kteří přenášejí vir. Když to vynásobíme a půjdeme takhle po všech firmách, tak je to zcela jednoznačně přístup, který se osvědčil už u firem, které toto v nějaké podobě, na bázi určitých testů, aplikovaly.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Toto je v kompetenci v současné době ředitelů, případně hejtmanů, a tak i činí. To znamená, každý, my jsme o tom samozřejmě informováni, jednak třeba i během dneška byl webex s řediteli fakultních nemocnic, pravidelně jednáme s hejtmany, ty informace máme skrze Národní dispečink. V současné době preferujeme tady tento systém a není situace taková, že by úplně ve všech nemocnicích bylo výhodné toto vyhlašovat plošně. Nemocnice se v tomto chovají zodpovědně a reagují správně.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
My jsme s Čínou nezačali jednat. My říkáme, že máme málo vakcín a že potřebujeme co nejdříve vakcíny, bezpečné vakcíny, bezpečné pro zdraví, a tak preferujeme samozřejmě, aby Čína požádala EMA o registraci a certifikaci tak, jak se to stalo včera se Sputnikem. Takže v této chvíli s Čínou nejednáme.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Ohledně home office, vy porovnáváte úplně neporovnatelné období. Minulý rok došlo k uzavření automobilek na základě rozhodnutí majitelů a tyto automobilky měly problém s prodejem už v roce 2019. A samozřejmě došlo, ten vliv byl na celou vertikálu, to znamená na subdodavatele, a zároveň minulý rok byl velký problém exportovat, protože byly uzavřené fabriky na našich exportních trzích v Evropě, a proto došlo k podstatnému snížení a navýšení na home office. My samozřejmě musíme také myslet na náš rozpočet a na to, že tito zaměstnavatelé odvádějí obrovské částky na odvodech, sociálních a zdravotních, a samozřejmě jde o to, aby samozřejmě dodržovali ta opatření a testovali. Takže je to neporovnatelné, jiná situace tento rok, kdy vlastně žádné omezení na export de facto není a vlastně dnes se dokonce na škodovky čeká devět nebo deset měsíců.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Pokud se týká těch testů, já vám teď z hlavy neřeknu seznam těch státních institucí, bude k dispozici.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Ještě k tomu NÚKIB. Já nemám oprávnění vlastně k těm kybernetickým útokům sdělovat nějaké detaily. NÚKIB samozřejmě to sleduje, diskutuje s těmi institucemi, které byly napadené. Já myslím, že to řeší, a doufejme, že to bude v pořádku.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Bude se jednat o centrální financování. To znamená, bude to nakupovat správa hmotných rezerv. V tuto chvíli je to tak, že se tam převedou do správy hmotných rezerv ty testy, které nakoupilo Ministerstvo vnitra, které mělo pro školy, jak už zde padlo, a ty testy se budou využívat pro státní sféru. Nicméně je pravda, že je tam dostatečná rezerva v tuto chvíli a z těch řádově 3,5 milionu jich pro školy zůstane 2,3 2,4 milionu. A pochopitelně správa hmotných rezerv to bude průběžné doplňovat tak, jak to dnes dělá s ochrannými pomůckami.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
To je velice podstatná otázka. Je to součástí toho opatření, děkuji vám za ni. Ve chvíli, kdy studenti nastoupí do toho zdravotnického zařízení, tak tak jako ostatní zdravotníci okamžitě získávají tuto prioritu. Pakliže nebyli dosud naočkovaní, bude jim umožněno očkování přednostně jako všem ostatním pracujícím ve zdravotnictví.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Tak co se týče požadavku na pana prezidenta, tak ano, já jsem pana prezidenta žádal, aby napsal dopis izraelskému prezidentovi, tak jak já jsem psal izraelskému premiérovi. A Izrael nám teď poskytl dar 5 000 vakcín. Ano, žádal jsem ho, aby psal i ruskému prezidentovi i čínskému, a to na základě setkání prezidentů s čínským prezidentem 17 + 1. A paní kancléřka Merkelová, když jsem s ní telefonoval, mě informovala, že ona bude taky mluvit s čínským prezidentem, aby Čína nebo ten výrobce požádali o registraci u EMA – i s prezidentem Putinem. Takže Rusko už požádalo a samozřejmě by bylo skvělé, kdyby požádala i Čína. A tu první otázku jsem zapomněl. To bylo na mě?

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Home office, ano. Tak my jsme nenašli řešení, jakým způsobem toto nařídit, i když na tom rezorty spolupracovaly. Takže já myslím, že dobrý zaměstnavatel nepotřebuje, aby mu stát stále něco doporučoval a nařizoval. A určitě má obrovský zájem, aby ochránil své zaměstnance, aby ochránil firmu. Mluvili jsme před chvílí s předsedy zaměstnavatelských svazů, takže jsem přesvědčen, že oni tento apel vyslyší a budou to prosazovat u firem, které jsou organizovány v jejich svazech.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Přesné datum vám nyní říct nechci, ale předpokládáme, že to bude v průběhu měsíce dubna, podle toho, jakým způsobem dodávají vakcíny nebo budou dodávány vakcíny. To znamená, ten odhad máme. Je to podobné, jako u těch předchozích skupin, kde ve chvíli, kdy se blíží zhruba 70 procent proočkovanosti té předchozí populace, tak se otevírají ty skupiny další. V té další skupině budou jednak tedy lidé, kteří jsou nižšího věku, a tam už potom bude zohledněna i jejich nemocnost a bude tam postupně i vybraná infrastruktura.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Já bych k tomu očkování dodal, že v té skupině 80 plus se snižuje ten počet seniorů, kteří čekají na rezervaci. My jsme začínali někde na 140 tisících, dnes je to už jenom 64 000. A u kategorie 70 plus je zaregistrovaných 276 633 a v podstatě tam čeká, ano, velké množství na rezervaci. Je potřeba, aby skutečně očkovací místa očkovala, aby očkovala o víkendech, a uvidíme, jak ty jednotlivé kategorie se vlastně zaregistrují. Teď se čeká u praktiků, že tam bude nárůst u těchto věkových kategorií, a samozřejmě to budeme sledovat a bude záviset na tom, jak to bude vypadat koncem března, protože v dubnu sice nám snížili původně uvažované množství, ale je to stále 2 120 000 v této chvíli. Určitě budeme spěchat. Já myslím, že kategorie věková nad 60 let je priorita a musíme udělat pro to všechno, abychom právě tyto lidi naočkovali co nejdříve.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Ještě krátce jenom doplním, co jsem říkal koneckonců i ráno: Z těch osmdesátiletých plus, kteří se chtěli zaregistrovat, je jich vyočkováno minimálně jednou dávkou už 78 procent a tuším, že 21 procent má i druhou dávku. Tak, jak zde bylo řečeno, v březnu předpokládáme kolem milionu vakcín, v dubnu kolem dvou milionů. U praktických lékařů je zaregistrováno přes 120 000 občanů k očkování. Já bych znovu zde požádal všechny, aby ti senioři, kteří jsou už registrovaní v Centrálním rezervačním systému, aby se nepřeregistrovávali ke svým praktickým lékařům, protože se tím celý proces zpomalí. Takže ti, kteří jsou registrovaní, mají svůj termín už dodaný a praktičtí lékaři nám teď nesmírně pomáhají tím, že právě umožňují urychleně vakcinaci těch ostatních, kteří se nemohli nebo z nějakého jiného důvodu nedostali do očkovacích center.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Já myslím, že tuto otázku nepotřebujeme komentovat. My si to s panem ministrem řekneme a já samozřejmě jsem rád, že se podařilo nakoupit ten bamlanivimab, že už ho Thomayerova nemocnice rozvezla do dalších nemocnic, a u regeneronu je to podobně. Je potřeba teď, co se týká ivermectinu, samozřejmě, tam jsou různé názory na to. Já chápu, že ten lék je levný a některé velké pharma firmy potřebují registrovat drahé léky, takže je to takový jako souboj. Pokud to funguje v jiných zemích a je to lék, který dokonce dostal Nobelovu cenu 1987, a dostalo to 3,7 miliardy obyvatel této planety, tak není důvod, aby to nebylo poskytnuto i praktickým lékařům. Pan ministr o tom jedná se SÚKL a doufejme, že to brzy dojedná, protože zájem o ten lék mezi občany je velký na základě zkušeností na Slovensku, kde to takto aplikují a kde je to takto povoleno, i v rámci různých postupů léčení covidu-19 je ten ivermectin uveden.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Já bych jenom krátce podpořil to, co řekl pan premiér. V žádném případě se nechci vyjadřovat k nějakým spekulacím. Jenom chci říct zcela jasně, abychom nevnímali nějaké odborné diskuse nad tím, jak nejlépe najít indikaci k daným lékům a jak se k nim nejlépe postavit, které jsou často potom jaksi medializovány bez znalosti té konkrétní celé věci jako problém. Já si myslím, že je potřeba, že se všichni zabýváme i odbornou stránkou, od toho je tady Ministerstvo zdravotnictví. A je snahou všech nás, abychom k našim lidem dostali všechny léky, které jim mohou pomoci, a pro to děláme naprosto všechno.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Já si také nemyslím, že bych musel všechna své rozhodnutí nějakým způsobem komentovat. Takže je to něco, co se teď nějakým způsobem děje a víc k tomu nemám potřebu říkat.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Děkuju.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Já jsem na tu otázku neodpověděl, protože jsem ji nedostal. A když ji dostávám, tak vám řeknu, že mě to velmi zarazilo. Mrzí mě to a budu s ní o tom hovořit.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Nemám potřebu k tomu něco dále říkat.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já už jsem se k tomu vyjádřil před chvílí. Co se týče paní Svrčinové, tak ano, tam vznikla situace ohledně OKD. To byl rozpor s krajem. Já myslím, že se to vysvětlilo. Paní Svrčinová nám pomáhala, i když byly problémy v Praze. Takže myslím, že je to odborník, a jde tam hlavně proto, aby pracovala a řešila epidemické problémy v České republice.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já jsem to říkal. Já znovu opakuji, že jsem žádal pana prezidenta, aby se obrátil na Izrael, Rusko a Čínu, jestli jsou možnosti dodávek vakcín z těchto zemí. A znovu opakuji, že samozřejmě my nikdy nebudeme dodávat do Čké republiky vakcíny, které nejsou schválené. O tyto vakcíny, které zatím Evropská komise nenakoupila, je zájem mezi občany a mezi firmami a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Rusko už požádalo a myslím si, že postupně je pravděpodobné, že i Čína požádá. Znovu opakuji, že i paní Merkelová o tom mluvila. Já už jsem se k tomu vyjádřil xkrát.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Tak já to ještě jednou zopakuji. My máme málo vakcín a samozřejmě usilujeme o všechny vakcíny, které jsou bezpečné. A znovu opakuji, že žádná vakcína nebude dovezena do České republiky bez schválení SÚKL nebo Ministerstva zdravotnictví. Takže já jsem už na to odpovídal. Samozřejmě, pokud je tady poptávka po vakcínách, které Evropská komise nenakoupí nebo nebudou registrované, a v případě, že by SÚKL nebo Ministerstvo zdravotnictví schválilo, tak na nás se obrací firmy a občané, které o to mají zájem. Takže pokud by k tomu došlo, tak by to bylo dobrovolné a bylo by to na nich, ale samozřejmě bez SÚKL, bez stanoviska SÚKL si nikdo nevezme žádnou odpovědnost na sebe, že by tady byly dovezeny nějaké vakcíny bez schválení těchto institucí.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (*1970) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Já odpovím krátce a konzistentně tak, jako jsem říkal celou tu dobu. Pro mě je prioritou schválení Evropskou lékovou agenturou. Rovněž jsme o tom mluvili na neformálním jednání ministrů zdravotnictví všech evropských zemí, Evropské unie. Máme na to také jednotný názor. A to, co řekl pan premiér je také podstatné. To znamená, je potřeba, aby se k českým občanům dostala bezpečná vakcína. Pro mě je tato garance touto cestou. Děkuji.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-mimoradnem-jednani-vlady--5--brezna-2021-187116/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/187116
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy