Tiskové konference vlády ČR 187818


Tisková konference po jednání vlády, 19. dubna 2021 ze dne 19. dubna 2021

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Karel Havlíček, Petr Arenberger, Andrej Babiš


doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 2 minuty )

    
Tak, dámy a pánové, dovolte, abych ještě než přejdeme ke covidovým tématům, ještě navázal na naše vládní jednání, které se týkalo událostí posledních dnů, a to je výbuchu ve Vrběticích. S ohledem na skutečnosti, které nastaly, a s ohledem na připravované bezpečnostní prověřování potenciálních dodavatelů pro Dukovany II se vláda jednomyslně rozhodla a schválila v rámci svého usnesení to, že odeslání tzv. bezpečnostního posouzení bude pouze na dodavatele ze zemí Francie, Jižní Korea a Spojené státy. Fakticky to znamená, že v rámci bezpečnostního posouzení nebude kontaktován ani osloven ruský dodavatel Rosatom. Současně ukládá vláda místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy to, aby do 30. dubna tohoto roku potvrdil souhlas státu se zahájením těchto bezpečnostních posouzení, přičemž před tím ještě bude toto prezentováno Vládnímu výboru pro jádro za účasti všech parlamentních stran. To bude 29. tohoto měsíce a poté to neprodleně bude předáno společnosti ČEZ, která právě do 30. dubna odešle potencionálním uchazečům z těchto třech zemí bezpečnostní dotazník. Bezpečnostní dotazník je klíčový akt a proces, na základě kterého příští vláda, tak jak už bylo dojednáno a připraveno vládou na konci března tohoto roku, tak nová vláda osloví konečné uchazeče, kteří budou součástí tendru. Čili ještě jednou: Příští vláda vybere uchazeče do tendru, nicméně bezpečnostní posouzení je akt, bez kterého není možné následně oslovit konkrétní uchazeče. Tolik tedy k rozhodnutí v rámci Dukovany II a nyní bych poprosil pana ministra, aby nás ještě seznámil s covidovými tématy, a já následně budu navazovat a pokračovat v rámci rozvolňování.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (*1958) ministr zdravotnictví (délka 3 minuty )

    
Dobrý večer, dámy a pánové, vláda dnes jednala o dalších rozvolněních a shodli jsme se na tom, že epidemická situace se stále zlepšuje. Škoda, že tady není nějaké dřevo, na které bych to mohl zaklepat. V každém případě my toho rádi využíváme k tomu, abychom nabídli našim občanům další možnosti, které nám umožňují to, že především chceme otevřít další přístup dětí do škol, a budeme dále ještě pokračovat v přípravách i po 26. 4. Ale k 26. 4. jsme se rozhodli využít toho, že sedmidenní klouzavý průměr incidence se dnes pohybuje kolem 200 nových případů na 100 000 obyvatel, a ta dynamika, která je, nám umožňuje doufat, že se velice rychle budeme blížit k té magické stovce, která by nám měla pomalu začít rozvazovat ruce i v dalších možnostech rozvolňování. Dobrou zprávou je, že v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji už jsme dosáhli té hodnoty 100, a proto jsme se rozhodli, že v těchto dvou krajích umožníme dětem kompletní přístup do mateřských škol ve všech věkových skupinách, zároveň i v dětských skupinách, lesních školkách a podobných zařízeních s tím, že jsme si vědomi toho, že v těchto dětských kolektivech je složité nosit jak roušky, tak provádět jakékoliv typy testů, takže v těchto dvou krajích ve školkách již nebude potřeba nosit jak roušky, tak provádět antigenní testy. Vychází to z reality na jedné straně, co se týče technického provedení, a na druhé straně si to můžeme dovolit právě pro tu relativně nízkou incidenci onemocnění v populaci. Předpokládáme, že v průběhu tohoto týdne se možná podaří ještě dosáhnout této incidence pod 100 na 100 000 obyvatel možná ještě v dalších krajích. Takovým hlavním kandidátem je Plzeň, a proto jsme se rozhodli, že ve čtvrtek se vláda znovu sejde a posoudí jak tento parametr, tak zároveň i posoudíme čísla, která souvisí s vlivem Velikonoc, a pokud uvidíme, že epidemická situace to umožňuje, tak zároveň rozhodneme o následných krocích, které máme již rámcově připraveny na další období, a rozhodneme o dalším posunu balíčku nejen ve školách, ale i v dalších oblastech našeho života. Další dobrou zprávou je, že jsme naplánovali také k 26. 4. obnovení praktické výuky na středních školách ve všech ročnících a na vysokých školách v posledních ročnících.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka minuta )

    
Já bych doplnil, jakým způsobem se bude vyvíjet nyní rozvolňování aktivit ekonomického charakteru, čili obchody a služby. S ohledem na to, že určité větší rozvolnění, zejména s ohledem na to, že se rozjely mateřské školy a že se rozjela výuka alespoň částečně na prvních stupních základních škol, dále s ohledem na to, že minulý týden v pondělí se rovněž pustily některé obchody, papírnictví atd., tak čekáme na desátý den, kdy uvidíme dopady tohoto rozvolnění, což by mělo být ve středu, a právě proto jsme se dohodli, že ve čtvrtek zasedne mimořádně vláda, která zhodnotí ten stav tak, aby to bylo naprosto objektivní, těch uplynulých deseti dnů, a na základě toho definitivně stanoví systém rozvolňování obchodů a služeb. Fakticky tím říkám, že pokud se situace bude vyvíjet dobře, pokud incidence bude skutečně směřovat k tomu, na čem jsme se shodli, a je to taková ta klíčová hranice, to je 100 za týden vůči 100 tisícům obyvatel, tak jsme připraveni ukázat ve čtvrtek systém rozvolnění v obchodech a ve službách. Do té doby bude vlastně komplet tento jízdní řád připraven a ve čtvrtek s tím seznámíme jak odbornou veřejnost, tak všechny ty, kteří toto sledují.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
V tuto chvíli to není definitivně rozhodnuté. Vy jste tady měli, předpokládám, před několika desítkami minut možnost se tázat i aktérů toho setkání, nejvyššího státního zástupce a ředitele NCOZ. V tuto chvíli zatím se neplánuje to, že by se něco odtajnilo, už jenom proto, že to je součástí vyšetřování. Nicméně nemůžeme vyloučit to, že aktéři rozhodnou třeba o částečném odtajnění některých věcí. Ale není to úplně otázka na mě, je to otázka na aktéry v oblasti vyšetřování.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 3 minuty )

    
Ano, dobrý večer, dámy a pánové, já se omlouvám za zpoždění, ale je to náročný den. Je pravda, že já jsem usiloval o to, aby BIS a ostatní orgány v trestním řízení a bezpečnostní složky zveřejnily jejich pátrání a jejich zprávu, protože je důležité, aby naši občané věděli, co se vlastně stalo, protože samozřejmě výbuch ve Vrběticích byl v roce 2014 a dozvídáme se vlastně tyto závažné skutečnosti až teď. Takže je to velice složitý případ, ale já bych chtěl hlavně říct, že nešlo o akt státního terorismu, jak jsme slyšeli. A to moje úsilí rezultovalo do té tiskové konference nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a ředitele NCOZ pana Mazánka a to je maximum toho, co příslušné orgány byly ochotné sdělit. Takže samozřejmě to vyšetřování probíhá. Teď se jedná skutečně stále o živou kauzu probíhající v trestní rovině a ze strany orgánů činných v trestním řízení nebyla vyslyšena žádost moje ani naší vlády, aby některé informace byly ještě více odtajněny. Takže já jen chci zopakovat, že nebyl to akt státního terorismu. Byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři, a samozřejmě ta přítomnost agentů GRU na našem území je absolutně nepřijatelná. V momentě, když jsme obdrželi ty důkazy, a znovu opakuji, že jsme závěrečnou zprávu šetření BIS obdrželi až v pátek a já jsem si skutečně napsal přesný čas na ten dokument – 16:54, tak jsme okamžitě začali jednat. Kontaktoval jsem pana prezidenta, navštívil jsem pana prezidenta a samozřejmě jsme rozhodli o vyhoštění ruských diplomatů. Takže bohužel celá ta zpráva nemůže být zveřejněna. Bylo to odmítnuto, ale myslím si, že už tím, že tady vystoupili nejvyšší státní zástupce a vlastně NCOZ, která to stále šetří, a de facto ta činnost bezpečnostních složek skončila a vyšetřují to orgány v trestním řízení. Takže to je to maximum, co jsme mohli udělat. My samozřejmě jsme informovali naše partnery. Pan vicepremiér dnes vystoupil na poradě ministrů zahraničních věcí, já jsem mluvil s předsedou Evropské rady. Takže tohle všechno proběhlo, samozřejmě jsme s nimi v kontaktu. Já jsem chtěl poděkovat za tu solidaritu, která nám byla vyjádřena. Já chci samozřejmě uklidnit naše občany, že my děláme maximum pro zklidnění situace, ale jsme svrchovaný stát a zkrátka není přijatelné, aby tady cizí agenti realizovali takovéto operace, a ty důkazy, které k tomu jsme obdrželi, jsou jasné. Takže asi tolik za mě.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 2 minuty )

    
Tak ještě jednou, musíme si naslouchat. Já jsem řekl, že to nebyl akt státního terorismu. To znamená, že Rusko neútočilo na Českou republiku. Agenti útočili, a můžeme to nazvat teroristickým aktem této agentury, útočili na zboží bulharského obchodníka s municí, se zbraněmi, který pravděpodobně tyto zbraně prodával stranám, které bojují proti Rusku. Já myslím, že to už tady bylo vysvětleno, že ta munice měla vybouchnout po cestě, že to nebylo… Takže já jen vysvětluju, že to nebyl útok Ruska na Českou republiku, ale samozřejmě je nepřijatelné, že agenti GRU tady prováděli tuto operaci, kterou zpackali. Protože pokud by ji provedli dobře, tak asi by to nedopadlo, jak to dopadlo. A je mi velice líto, že tam zemřeli naši dva spoluobčané. Je to nepřijatelná aktivita. Proto jsme reagovali, že jsme vyhostili 18 diplomatů, a samozřejmě ruská strana reagovala a my to dále samozřejmě budeme řešit. Co se týče vyjádření, já myslím, že pan Hamáček se k tomu vyjadřoval. On skutečně požádal o solidaritu. Nevím, z jakých důvodů pan Borrell to nepochopil. Takže pan Hamáček to potom ještě v angličtině i na twitteru komentoval. Bylo to nějaké nedorozumění, ale v tomhle směru si myslím, že bylo jasné, že jsme žádali o solidaritu našich partnerů. A ještě jste se ptala na co? Co se týče té cesty do Moskvy, tak já jsem jasně řekl, že mně se to nelíbilo, a v podstatě jsem nechtěl, aby pan Hamáček do Moskvy letěl, a nakonec to dopadlo tak, že tam neletěl.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (*1958) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Testování ze slin projednáváme se všemi zúčastněnými hráči a předpokládáme, že by se mohlo částečně přejít z antigenních testů na PCR testy, pokud se nám podaří zajistit na jedné straně kapacity a na druhé straně i vhodné odběrové sety a podobně. Čili je to včetně logistiky zatím v jednání, ale detaily jsme v tomto směru přímo na vládě neprobírali. Probíhají ale jednání se všemi, kteří na jedné straně o tom mají zájem – protože vím, že třeba některé městské části v Praze provádějí i porovnávání antigenních a PCR testů, tak jsme v kontaktu s těmito městskými částmi. Vím, že i Praha jako taková i Středočeský kraj o to mají zájem. Je to opravdu spíš na zajištění kapacit všemi směry. A druhá otázka byla zrušení… Prosím?

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (*1958) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Jednu otázku. Výborně.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já jsem se k tomu již vyjadřoval. My jsme s panem Hamáčkem navštívili pana prezidenta v sobotu. On podpořil to naše rozhodnutí, vyjádřil se k tomu prostřednictvím mluvčího. Pokud vím, bude mít tento týden další jednání s policejním prezidentem. Chce se ještě více seznámit s tou kauzou, která není jednoduchá, a potom avizoval to vyjádření. Takže já s ním budu mluvit samozřejmě ve středu při jmenování nového ministra zahraničních věcí, ale pan prezident podpořil naše kroky, neměl k tomu žádné výhrady. Určitě se potřebuje ještě více seznámit s celou tou kauzou, aby mohl adekvátně reagovat.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Tak já to neznám. Samozřejmě, pokud je to z roku 1968, tak musíme se s tím seznámit, v jakém je to stadiu, kdo to vyjednával, kdo se o to snažil. Nejsem schopen na to odpovědět. Určitě, pokud nám Praha dá podklady, tak to předáme Ministerstvu zahraničních věcí.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 4 minuty )

    
Já začnu tou druhou otázkou, a to je bezpečnostní dotazník. Bezpečnostní dotazník je naprosto standardní mezinárodní proces a ten nebyl připravován jenom z důvodu toho, že jsme si potřebovali prověřit třeba Rosatom. Bezpečnostní dotazník se týká jaderné bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, potenciálních konsorcií, dodavatelů, případných subdodavatelů, týká se celé řady a samozřejmě geopolitické bezpečnosti. Je na výsost správné, aby všichni potenciální uchazeči jasně předložili to, za jakých podmínek se chtějí vlastního tendru zúčastnit a aby se to z bezpečnostního, nejenom geopolitického, ale i technického úhlu pohledu prověřilo. To znamená, určitě bude pokračovat tato aktivita. Pouze s tím, že nebude osloven Rosatom. My jsme jasně několikrát říkali, že se nejedná o zahájení tendru. Za tím si stojíme. Je to i technicky v podstatě vyloučeno – když se podíváme do smlouvy mezi státem a ČEZ, tak se nejedná o zahájení tendru. Naopak, jedná se o to, abychom si dostatečně dobře prověřili všechny potenciální uchazeče a jejich případné dodavatele, toho, jakým způsobem chtějí tendr realizovat. Jasně jsme řekli vždycky, že tendr není psán někomu na míru. Informace, která se objevují, že je to 1 200 MW a že to pouze mohl zvládnout jeden, jsou nesprávné. Protože například Američané dodávají 1 000 MW, my máme do 1 200 MW a za další jak Korea, tak Francie jasně deklarovaly, že chtějí do tendru a že jsou připraveny do té doby připravit produkt na 1 200 MW. To znamená, není důvod v tuto chvíli cokoliv měnit. Nikomu se tendr nepsal na míru, chtěli jsme hrát fér, a to tak, že všichni ti, kteří splňují technologické referenční parametry, budou mít šanci předložit odpovědi na naše požadavky. Takže to je s ohledem na pokračování bezpečnostního dotazníku. Co se týká těch konsorcií, které jsou, tak de facto už současným usnesením jsme jasně vyloučili to, že může být dodavatelem, respektive subdodavatelem kdokoliv jiný, toho jaderného ostrova, než jsou ti hlavní oslovení. Protože všichni tři mají svůj vlastní jaderný ostrov a je vyloučeno, že by jim dodával jaderný ostrov někdo jiný, tím spíše například Rosatom. To je jedna věc. Druhá věc. Jasně zde uvádíme, že se jedná o posouzení třem přípustným dodavatelům jaderné technologie, což znamená, že se nejedná pouze o jaderný ostrov, ale jedná se i o další kritickou jadernou technologii, přičemž toto je ještě navíc ošetřeno v zadávací dokumentaci, která jasně říká, že dodavatelem kritické jaderné technologie může být subjekt pouze ze zemí Evropské unie nebo člen NATO. Takže v tuto chvíli můžeme říct, že je vyloučeno, že by se Rosatom stal spoluhráčem kohokoliv z těchto aktérů v rámci konsorcia.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (*1958) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Pokud se ptáte Ministerstva zdravotnictví, tak my k tomu máme stále neutrální postoj, tak jako předtím. Vyžádali jsme si veškerou dokumentaci, která je potřebná k případnému povolení užívání této vakcíny v České republice. Zatím jsme potřebnou dokumentaci nedostali, tak čekáme.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já jsem to s panem Hamáčkem neprobíral, protože musel odjet na bezpečnostní výbor. Takže se k tomu vrátíme zítra, nebo pozítří, ale určitě budeme nějakým způsobem reagovat.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (*1958) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Co se týče registru pro očkování, našim orientačním plánem je podle toho, jak budou dodávky vakcín dobře probíhat, tak bychom chtěli, ale říkám orientačně, v podstatě každý týden vždycky posunout tu hranici o pět let. Takže je pravděpodobné, že tento týden bychom 60 plus mohli otevřít. Je to i hlavně kvůli tomu, že v některých očkovacích centrech jsou aktivnější a rychleji vyočkovali pacienty před závorou, a bylo by zbytečné, aby tam neměli co dělat, když jinde jsou fronty.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já se omlouvám, já to ještě řeknu přesněji, pane ministře. V pátek 23. otevřeme kategorii 60 plus. Takto rozhodla Rada pro zdravotní rizika.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Neměl, já už jsem to říkal xkrát.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Ne, já jsem se vyjádřil, že tam nemá letět, a on tam nakonec neletěl. Já nevím o žádném zastíracím manévru. Já žádné zastírací manévry nedělám.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já o žádném zastíracím manévru nevím. Já vám opakuji, že jsem řekl panu Hamáčkovi, že není vhodné, aby do Moskvy letěl, a on to zkrátka akceptoval a nikam neletěl.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Ano, já jsem řekl, že agenti GRU operovali na našem území, což je absolutně nepřijatelné. Proto jsme reagovali, jak jsme reagovali. A udělali teroristický akt na zboží, které patřilo bulharskému podnikateli. Já myslím, že to řekl tady nejvyšší státní zástupce. Takže já jenom opakuji po něm, co řekl, a řekl to i šéf NCOZ.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Ano, útok byl na sklad v České republice na zboží bulharského podnikatele. Takže to nebyl útok proti České republice. Nebyl to akt státního terorismu a tak to řekl i pan nejvyšší státní zástupce.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
No, za mě, já už jsem se k tomu vyjádřil xkrát. Já nevidím žádný důvod, proč bychom měli žádat o důvěru. My jsme ji dostali. My jsme ji hlavně dostali ve volbách od voličů. Takže nevidím k tomu důvod. Já jsem se k tomu vyjádřil opakovaně a jednat o rozpuštění Sněmovny je absolutně nesmysl, protože v této chvíli, když máme situaci, například co se týče s Ruskem, co se týče očkování, co se týče rozvolňování, tak potřebujeme mít stabilní vládu, která řeší tyto problémy. Takže opozice ať už si počká na ten 8. říjen. Já myslím, že to je raz dva, za pět měsíců.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (*1958) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Co se týče vakcinace, my jsme otevřeni z hlediska toho, jakým způsobem bychom chtěli dále pokračovat, možnostem, které jsou k dispozici. Pochopitelně preferujeme evropské vakcíny nebo vakcíny, které jsou registrovány v Evropské unii. A co se týče jiných vakcín, tam je náš přístup, jak už jsem tady zdůrazňoval, neutrální. To znamená, zatím máme vyžádanou dokumentaci, posuzujeme ji, a jestli se budou aplikovat, nebo nebudou aplikovat jiné látky, to je zatím v tomto okamžiku předčasné. A co se týče rozvolnění, o kterém budeme jednat ve čtvrtek: Nemůžeme vycházet z toho, co je třeba špatná realita, ale vycházíme především z doporučení epidemiologů. Zatím se k nošení ochrany úst a nosu venku jinak nevyjádřili než to, co platí teď. Takže určitě to otevřeme na dalších jednáních, ale dá se předpokládat, že uvnitř prostor je to, myslím, významný způsob ochrany, a uvidíme, kdy se nám podaří uvolnit tato nařízení venku.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (*1958) ministr zdravotnictví (délka 2 minuty )

    
Také děkuji. Co se týče PCR testů, není to jenom otázka toho, jak je to rychlé, nebo pomalé, což samozřejmě je výhoda těch antigenních testů, kdy je možné vědět ten výsledek za 20 minut. Tady musíte vlastně celý den minimálně čekat na výsledek z laboratoře. Je to i o logistice. Jinak já jsem jednal s významnými hráči na trhu, co se týče PCR testování. Vy určitě víte, že standardní cena pro zdravotní pojištění přesahuje 1 000 korun. Domlouval jsem s některými výrobci, kam až by byli schopni jít v současné době, a hovořili o částkách mezi 250 až 350 korunami, přitom antigenní testy dnes jsou k dispozici, ty, které jsou ve školách, zhruba na úrovni asi šestkrát až desetkrát nižší. Takže i to je samozřejmě otázka. Můžeme hovořit o poolování a dalších možnostech, ale ono to zase snižuje citlivost. Čili to je otázka, která určitě na stole je také a řešíme ji. Co se týče používání, jinak je potřeba říci, že testy, které se provádějí u nemocné populace, čili tam, kde je to indikováno ze zdravotních důvodů, tak tam je to hrazeno ze zdravotního pojištění. Testy, které se provádějí ve školách a jsou screeningové, tak ty jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Čili i tam jsou rozdíly v tomto směru, jakým způsobem je to hrazeno. A co se týče dalšího postupu: My v podstatě chceme rozvolňovat konsenzuálně na jedné straně s imunology a epidemiology a na druhé straně i s jednotlivými rezorty tak, abychom dosáhli konsenzu, a jak jsme se domluvili dnes, tak to pořadí těch významných kroků bychom měli projednat na čtvrteční vládě.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já skutečně nedělám žádné manévry. Takže já jsem se k tomu vyjádřil, že jsem tu cestu nedoporučoval, a nakonec pan Hamáček tu cestu nezrealizoval. A co se týče toho odškodnění, ano, paní Schillerová už analyzuje možnosti. Rozsah škody je samozřejmě obrovský, víc než jedna miliarda, a připravujeme právní kroky, abychom mohli tuto škodu vymáhat.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já konkrétně neznám tu žádost, ale přednesl ji na úrovni Rady ministr zahraničních věcí a byl tam pan Borrell a já myslím, že ta žádost o solidaritu a podporu byla jasná. Já jsem mluvil s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a určitě na příští Evropské radě budu o tom mluvit detailně a informovat kolegy z Evropské rady.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já ale neznám ten konkrétní obsah toho jednotného postupu.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Tak vy ten můj názor neznáte, tak nevím, proč o něm mluvíte. My jsme reagovali v sobotu. Myslím, že jsme reagovali velice důrazně. Rusko reagovalo a já s panem Hamáčkem o tom budeme jednat zítra, ve středu, a určitě přijdeme s nějakým stanoviskem, protože si myslíme, že ta reakce Ruska byla nepřijatelná, neadekvátní. My jsme jim nezpůsobili škodu, my jsme neposlali někam naše agenty, aby dělali nějakou diverzní činnost. Takže ta reakce je nepřijatelná, je nevyvážená a samozřejmě, když dospějeme ke stejnému názoru s vicepremiérem Hamáčkem, tak to řekneme veřejnosti.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Tak já to považuji za zpackanou operaci dvou agentů, kteří samozřejmě způsobili obrovskou škodu na našem území a zabili nám dva lidi a to je absolutně nepřijatelné. Ale stejné osoby neúspěšně působily v Bulharsku a neúspěšně působily ve Velké Británii v Salisbury v kauze Skripal a až tam se vlastně naše orgány dozvěděly o té identitě, když se to vlastně rozkrylo. Ale my samozřejmě jsme ukotveni v Evropské unii v NATO a máme na to stejný názor jako naši spojenci.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--19--dubna-2021-187818/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/187818
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy