Tiskové konference vlády ČR 187887


Tisková konference ke spuštění výzvy REACT-EU v oblasti zdravotnictví a IZS, 22. dubna 2021 ze dne 22. dubna 2021

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Andrej Babiš, Klára Dostálová


Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 6 minut )

    
Dobrý den, dámy a pánové, naše země se vrací postupně do normálu a dnes ve 14 hodin jsem svolal mimořádnou vládu, kde bude představen scénář rozvolňování. A samozřejmě očkujeme na maximum možného a je velká naděje, že do konce června budeme mít naočkováno víc než 5,6 milionu, a doufejme, že naočkujeme všechny zájemce nejpozději do konce srpna. To znamená, že pokud všechno bude fungovat, se naše země musí a my se musíme začít zabývat obnovou po této přírodní katastrofě, i když samozřejmě nevíme, jestli ten vir bude tady s námi delší dobu, a samozřejmě připravujeme i očkovací strategii pro 2022 a pro rok 2023. My jsme dnes přišli proto, abychom vás informovali o tom, jak budeme nakládat s evropskými penězi, které jsme vyjednali v červenci 2020. A je to podle predikce Ministerstva financí celkem 978 miliard. Chtěl bych jenom připomenout, že je to první vyjednávání vlády potom, co předchozí vláda vyjednala to programové období 2014 až 2020 a to byla ještě vláda premiéra Nečase a bylo to vyjednáno v roce 2013. To znamená, že ty vlády od roku 2014 zdědily ty finanční prostředky, které byly vyjednány, a myslím si, že jsme je taky velice úspěšně načerpali. Já jsem osobně vyjednával, jestli si pamatujete na červenec 2020, kdy jsme strávili čtyři noci a čtyři dny v Bruselu a celkově vyjednali tuhle obrovskou částku. Z toho jsme vyjednali o mimořádných 42 miliard na kohezi navíc. Samozřejmě ta obnova naší ekonomiky – a já jsem od počátku říkal, že musíme udělat maximum pro to, abychom obnovili naše zdravotnictví. A pokud naše zdravotnictví má v programovém období 2014 až 2020 jenom osm miliard, tak v tomto dalším období jsme celkem vyjednali téměř padesát miliard. Padesát miliard – obrovská částka. Obrovská částka. Jsem tomu strašně rád, protože skutečně naše zdravotnictví prožilo nejhorší období své historie, a samozřejmě ještě stále z toho nejsme úplně venku a stále je vysoký počet hospitalizovaných v nemocnicích. Takže jsem velice rád, že dnes paní ministryně představí výzvy v rámci programu REACT, který vlastně nám poskytuje 27 miliard a z toho 18,4 miliardy jde do zdravotnictví. Takže to je skvělá zpráva. Já myslím, že za naší vlády jsme skutečně udělali maximum pro to, aby zdravotnictví dostalo maximum peněz. Jenom připomenu, že v roce 2017 příjmy do zdravotnictví byly 284 miliard a tento rok to bude 392 miliard, takže to je o 108 miliard navíc. Taky bych chtěl připomenout, vždy když jsou otázky, proč máme deficit, že jsme navýšili státní pojištěnce do zdravotnictví. To jsou vlastně ty peníze, které my platíme za důchodce, studenty, nezaměstnané a tak dále na zdravotní pojištění, o 20 miliard minulý rok a tento rok o 55 miliard. Takže celkem tam jde obrovská částka a to je 130 miliard. Takže zdravotnictví je priorita. V rámci těch téměř 50 miliard jsou tam i měkké programy na vzdělávání a další projekty. Je tam velice důležitý projekt na rozvoj péče o ohrožené pacienty, hlavně onkologičtí a geriatričtí pacienti, rozvoj laboratorních kapacit a tak dále. A samozřejmě je tam velice důležitý projekt, který jsme nazvali jako Národní boj proti rakovině, kde připravujeme konferenci 29. června, kde představíme komplexní představu boje proti rakovině, a hlavně její prevenci, protože bohužel každý rok u nás umírá na rakovinu až 30 000 spoluobčanů. Takže já jsem rád, že můžeme konečně se vrátit k té naší klasické činnosti starat se o ekonomiku. A samozřejmě v nejbližším období také představí vláda svoje priority, jak zase dostat naši ekonomiku do kondice, tak jak byla předtím, než přišla pandemie, ale podle žebříčku podílu HDP, který vidíme, myslím si, že Česká republika je na tom stále lépe. A i když ta pandemie má zničující, samozřejmě, dopad na podnikání, tak věřím tomu, že se všichni společně vrátíme do normálu a budeme zase prosperovat tak, jak tomu bylo před příchodem této přírodní katastrofy. Děkuji.

Ing. Klára Dostálová (*1971) ministryně pro místní rozvoj (délka 3 minuty )

    
Tak já jsem opravdu ráda, že takto brzo po schválení legislativy na úrovni Evropské komise spouštíme právě jeden z těch prvních podpůrných nástrojů, což je REACT-EU. Ta legislativa byla schválena definitivně v prosinci a vlastně máme začátek dubna a již vlastně dnešním dnem spouštíme monitorovací systém na přípravu a vlastně na registraci jednotlivých projektů. Ty první výzvy reactů jsou namířeny do zdravotnictví. Celkem, jak už bylo řečeno, do zdravotnictví jenom v rámci REACT půjde zhruba celkem 18,4 miliardy korun a je to míněno na rozvoj páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, to znamená rozvoj a modernizace pracovišť, síť urgentních příjmů, JIP ARO, operační sály. Pak další výzva bude na rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty, také to už tady zaznělo. To znamená, onkologičtí pacienti, geriatriční pacienti, dlouhodobě nemocní atd. Další výzvou potom bude zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb. Tady to je zejména na laboratorní kapacity, infektologická pracoviště všeobecných nemocnic. A další výzva také samozřejmě na řešení hrozeb bude do rozvoje infrastruktury krajských hygienických stanic a státních zdravotních ústavů. Co se týká té výzvy, tak samozřejmě ta bude probíhat kontinuálně. To znamená, nemá to konečný termín té výzvy. Jak budou ty projekty přicházet, tak je budeme hodnotit. Je potřeba si uvědomit, že REACT se musí vlastně dočerpat, to znamená, těch necelých 27 miliard korun musíme vyčerpat a uzavřít do konce roku 2023. Proto tedy i to hodnocení těch projektů bude probíhat takto postupně. Další výzvou, která byla vyhlášena včera a ten systém se vždycky spustí zhruba s týdenním zpožděním, aby se na to žadatelé mohli připravit, bude výzva do integrovaného záchranného systému. Jde tedy o základní složky IZS, to znamená policie, hasiči a krajské záchranné služby. Tam předpokládáme zhruba alokaci 4,8 miliardy korun, a je to tedy na posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, pak samozřejmě stanice základních složek IZS, vzdělávací a výcviková střediska složek IZS a informační technologie. A poslední takový balík výzev půjde na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností, a tady tedy předpokládáme alokaci zhruba 2,4 miliardy korun a výzvy, předpokládáme, budou vyhlášeny během května. Co se týká té sociální infrastruktury, tak opět je to zařízení, vybavení, stavební úpravy, které vlastně slouží pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Děkuji.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já myslím, že bychom se měli zajímat o to, jakým způsobem dáme naši zemi do pořádku, a hlavně o naše zdravotnictví.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Důležité je, aby lidi chodili na prevenci, protože co se týče rakoviny, tak máme skvělé lékaře, kteří, samozřejmě pokud se zjistí rané stádium rakoviny, tak zachraňují životy. Takže já myslím, že ten projekt, který my připravujeme, je velice důležitý. Ale chápu, že vás zajímají jenom Vrbětice.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já to slyším poprvé, ty výzvy. Určitě se tím budeme zabývat. Já nejsem schopen na to odpovědět, ale já myslím, že právě dnes je v Právu článek o daňové Kobře, kterou jsem dovezl ze Slovenska 30. ledna 2014 jako skvělý produkt, a naše Finanční správa, naše celní orgány a policie skutečně bojují proti daňovým únikům. Takže pokud Senát má nějaké konkrétní poznatky na praní peněz, tak určitě to předáme příslušným orgánům a budou se tím zabývat.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Já vám na to nemůžu odpovědět, protože si počkáme samozřejmě, co se stane ve 12 hodin a my vás určitě budeme informovat o dalším postupu. Takže já myslím, že už to budeme vědět i před vládou. Já jsem v kontaktu s panem vicepremiérem i s panem ministrem, takže určitě budete informováni, ale v této chvíli nejsem schopen a ani nechci na to moc reagovat, nechci předjímat, co se stane. My jsme reagovali rychle, reagovali jsme tvrdě, samozřejmě ta reakce ruské strany nemá opodstatnění, protože Česká republika nedělala nic proti Ruské federaci. Takže to náš ministr i vysvětlil včera ruskému velvyslanci. Tak si počkáme na tu reakci a potom budeme reagovat.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
No tak my postupujeme normální diplomatické kroky. Historicky jsme tady měli problémy v rámci velvyslanectví Ruské federace. Byl tam ten problém s tím jedním zaměstnancem, který tady, už si přesně nepamatuju, ale ilegálně obchodoval se zbraněmi. Potom tam byl ten problém mezi zaměstnanci. Takže historicky ten počet diplomatů na ruském velvyslanectví a našem velvyslanectví v Moskvě je nevyvážený, historicky na to každý poukazoval, nic se s tím neudělalo a my jako vláda to teď řešíme. Ale já nechci předjímat, my určitě nemáme zájem tady vyvolávat nějaké nepřátelství nebo nějakou hysterii, ale to, co se stalo, zkrátka že cizí agenti tady zapříčinili smrt dvou našich spoluobčanů, je nepřijatelné a museli jsme reagovat bez ohledu na to jak… My jsme svrchovaný stát. Samozřejmě někdo může argumentovat, že zkrátka reagujeme až příliš, ale já myslím, že ta reakce je adekvátní a že je to správné, jak jsme reagovali. Takže samozřejmě ty vztahy budou poznamenané, ale musíme zkrátka udělat asi hrubou čáru, narovnat to z hlediska počtu diplomatů a potom se uvidí. Předpokládám, že i naši spojenci nás v tom podpoří.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
My jsme se tím na vládě nezabývali. Ale tady to není o tom, že akceptovat nějaké tyto akce je nepřijatelné z nějakých titulů nějakých ekonomických dopadů. Já myslím, že to nikdy jsme takhle neuvažovali, že bychom se snažili to přehlídnout, protože jsou tady nějaké ekonomické zájmy.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-ke-spusteni-vyzvy-react-eu-v-oblasti-zdravotnictvi-a-izs--22--dubna-2021-187887/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/187887
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy