Snadné přidání nového datasetu

Tiskové konference vlády ČR 66681


Tisková konference po zasedání vlády, 11. ledna 2010 ze dne 11. ledna 2010

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Roman Prorok, Jan Fischer, Martin Pecina, Vladimír Tošovský, Jan Dusík


Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Dobrý podvečer, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády. Vítám tu mezi námi pana premiéra, pány ministry vnitra, životního prostředí a průmyslu předávám slovo ministerskému předsedovi Janu Fischerovi.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka 8 minut )

     
: Dámy a pánové, dobrý podvečer, díky za trpělivost, že jste vydrželi ten program dnešní schůze vlády byl opravdu náročný, takže to odůvodňuje to, že se vidíme až teď. Já začnu tím, že na úvodu schůze vlády jsem vyslechli zprávy ministra obrany, vnitra, průmyslu, dopravy k sněhové kalamitě, která zasáhla ČR, nebyly tam žádné novinky, které by bylo nutné tam sdělovat, které neznáte. Vláda velmi oceňuje činnost těch, kteří na lé lokální úrovni ty práce související s odstraňováním důsledků kalamity zajišťují. Má za to, že jakkoliv jsou pro řadu našich spoluobčanů ty implikace nepříjemné, tak není třeba na centrální úrovni přijímat nějaká zvláštní opatření k té situace, které nám přineslo počasí. To je první věc. Ústředním tématem dnešní schůze vlády byl antikorupční balíček. Nejprve nějaká informace o kontextu, to je část balíčku, který dne posoudila vláda, jeho legislativní část. Exekutivní části bude ve vládě projednána za tři týdny, je to z toho důvodu, že v té nelegislativní části nás tolik netlačí čas, aby vláda byla schopna dostát svému závazku, tak, že takový balíček předloží a dosáhne nějakým efektivním způsobem, tak bylo nutné dne přijmout rozhodnutí o tom, že vláda posune ty opatření směrem ke sněmovně, aby je na lednové schůzi mohla začít projednávat, ta debata byla velmi náročná, obsáhlá, dlouhá, ale vláda se nakonec shodla při dvou zdržení se, jinak všichni byli pro, abychom odeslali návrhy sněmovně. Já budu velmi stručný, pokud jde o komentář k těm institutům. Antikoruopční balíček neznamená převrat v českém právním řádu, neznamená revoluci. To nikdo nečekal, Znamená spíše větší důslednost, větší ohraničení institutů, které již k dispozici jsou. Obsahem novel je zavedení institutu korunního svědka, úprava institutu spolupracujícího obviněného, protikorupčního agenta, oprava nechtěných důsledků přojetí trestního zákoníku omezujících použití odposlechů. To je vrácení úpravy podmínek vymezených útvarů Policie k informací z daňového řízení. Co jsem možná v té větě se snažil říci znamená, že se často vracíme k některé úpravě, která již v právním řádu byla a z nějakých důvodů z něj odešla, takže jí tam vracíme. My to vidíme jako že bude svedena výrazná politická debata ve sněmovně, považujme za účelné, abychom tuto debatu svým návrhem umožnili, vyprovokovali případné zpřesnění vládních návrhů a samozřejmě vyvolali zájem zákonodárce o toto téma. Já jasně říkám, že tato opatření nevyřeší mávnutím kouzelným proutkem korupci v ČR, ale kdybychom takováto opatření nezbytná dle soudu vlády, kdybychom je nepřijali, tak jistě bychom dalšímu rozrůstání korupce v ČR spíše přitakávali a dávali zelenou. Je to určitá hráz korupci, jakkoliv to není zázrak, není to něco co nás posune na žebříčku vnímání korupce, tak nečekáme, že pozice ČR se změní nějakým zázračným způsobem. Ale nenavrhovat taková opatření by mohlo vést k tomu, že bychom mohli ještě dále propadat a frustrace společnosti, že v tom nikdo nedělá nic, by rostla rovněž. To je k antiokorupčnímu balíčku, legislativní části. Vláda nebude navrhovat sněmovně projednání v prvním čtení v devadesátkovém režimu, kloníme s ek tomu, aby došlo k důkladné poltické debatě zákonodárců, doporučujeme pouze zkrácení termínů mezi prvním a druhým čtením, aby bylo možné zvládnout projednání novel ještě v mandátu této sněmovny. Vláda projednala i další právní předlohy,. Návrh zákona o elektronických komunikacích, případně odpovíme společně s pane ministrem průmyslu na vaše dotazy. Rovněž vláda schválila novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Schválila návrh zákona o rostlinolékařské péči, to je technická, transpoziční novela, obdobně jako návrh nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou působností. Vláda se rovněž zabývala stanovisky k předlohám, které přicházejí z huti poslanců. Návrh poslanců Bursíka a dalších, novelizace zákona o geologických pracech s tím vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko motivované tím, že vláda pracuje konzistentně,. Vzala v listopadu zpět vládní návrh zákona, horního zákona i tohoto zákona, čili nevidí důvod podpořit tuto iniciativu. To bylo z tohoto důvodu. Schválili jsme návrh změn legislativních pravidel vlády a jednacího řádu, oboje vychází z pozorování činnosti kabinetu a ta novela vede k zefektivnění zlepšení komunikace a projednávání materiálů. Z koncepčních materiálů stojí za zmínku, že vláda schválila strategii udržitelného rozvoje ČR, případné dotazy je připraven zodpovědět pan ministr pro životní prostředí. Ke schůzi ještě tolik, byly tam tři dokumenty z působnosti pan ministra Kocába, rozbor financování nestátních neziskových organizací s vybraných veřejných rozpočtů, to vláda schválila, zatímco zásady vlády pro poskytování dotací z rozpočtu nestátním neziskovým organizacím přerušila do 25. 1. nenalezli jsme mezi některými resorty podporu pro tento materiál, ale nevidím to jako fatální. Po nějakém dohadovacím řízení, bude moci vláda tento krok přijmout, aby neziskové organizace měli ke konci běžného roku přehled, zda uspějí či neuspějí v těch dotacích a včas to byl pro ně signál, jak se mají orientovat, mají-li vůbec pokračovat, jakou mají mít ambici, teď dostávají tuto informaci podle mého soudu s příliš velkým zpožděním. Vláda schválila Statut rady vlády pro nestání neziskové organizace a návrh na odvolání některých členů. Zabývali jsme se návrhem pan ministra financí k vázání prostředků rozpočtu jako reakce vlády na přijetí změn vve státním rozpočtu, kde jsme dali najevo, že vázání je metoda, kterou čelíme skrytému navyšování schodku státního rozpočtu ve výši 4 miliard. Podle očekávání jsme přerušili projednávání, protože vyžaduje některá doladění mezi ministrem financí a jednotlivými resorty. Shodli jsme se na tom, že příští týden jsme připraveni ten materiál přijmout. Dámy a pánové, to je to podstatné, co já považuji za podstatné z dnešní schůze vlády. A jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Děkuji a ta chvíle je právě teď, prosím, dámy a pánové.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka minuta )

     
: Ano, zabývala, ten problém má dvě roviny a našli jsme na něm, shodu, takže v záznamu ze schůze vlády je pasáž, kde mne vláda pověřuje tím, abych reagoval dopisem předsedovi sněmovny takto. 1., pokud jde o analogické snižování 4 %, jaké vláda navrhovala vůči zaměstnanců veřejné sféry, tak vláda v tomto dále tyt analogie hledat nebude. Jestliže sněmovna našla východisko v tom, že se neztotožnila s návrhem vlády o snížení platů ve státní i veřejné sféře o 4 %, neshledává vláda důvod, aby o tyto 4 % snižovala platy analogicky někomu jinému, to ztrácí smysl. To je ejdna část reakce. Druhá část je, že ministr financí v činnosti s dalšími ministerstvy hledá cesty ajk najít efektivní způsob nastavení platů a odměn a tak dále. Já myslím, že do týdne či 14 dnů se dočkáme principů a v březnu i konkrétní kvantifikace, to je reakce vlády. Když to přiblížím na příkladě, tak já nevidím důvod, proč o 4 % usilovat o snížení platu šéfky Úřadu pro jadernou bezpečnost, když ona je na tom psotu na základě zákoníku práce a není důvod jí snožovat plat, když to poslanci nechválili pro všechny její úředníky.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
Děkuji, prosím, další otázka.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka do minuty )

     
: Ano, to je dokument, který vláda skutečně projednala, se omlouvám, že jsem ho zapomněl v tom výčtu uvést. Přijala veškeré návrhy, které vládě předložila paní ministryně.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra (délka do minuty )

     
: Žádné zprávy nejsou, protože ta instituce, protože tak jak je definována v zákoně, tak fungovat nemůže, proto jsme upřesnili podle mezinárodních zvyklostí, aby fungovat mohla. To je jediný důvod, a ta instituce skutečně v zákoně již je.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Děkuji, prosím, další otázka.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka do minuty )

     
: Nikoliv, je to o vázání. Máme tam připraveny tři varianty, ale je to prostě výlučně o vázání. Je to s vypuštěním ministerstva zemědělství a obrany, protože ony byly zasaženy transfery, na kterých se dohodla sněmovna. Další varianta je, jestli vázání platů z toho vyloučit, či do toho zahrnout, o tom budeme ještě jednat a to je zhruba vše co se dá říci. A je tam zakomponována povinnost na první pololetí nechat kapitoly utrati maximálně 48 % ročního objemu prostředků kapitoly.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka 2 minuty )

     
: Začnu tím druhým,. Schůzky proběhnou do konce tohoto týdne. Díky sněhové kalamitě a možnosti dopravy pana předsedy Paroubka do Prahy ze Slovenska, jsem se dohodli na přesunu, ona se uskuteční v pátek, ale tento týden schůzky proběhnou a co si od nich slibuji? Já do nich jdu s tím, s čím jsem šel do prvních dvou, tedy zjistit postoj šéfů stran, jak se zachovají k návrhům na změny. Co jsou schopni odhlasovat s tím, že na ně budu apelovat, protože považuji za těchto okolností a stavu veřejných financí tu situaci za mimořádně vážnou a další zvyšování schodku za velmi nebezpečné. To je vše. Ještě tu hledám ten dokument, který předložila paní ministryně. Dovážíme další objem pandemické vakcíny s očekáváním, že bude k dispozici do konce ledna v objemu 70 000 dávek. Bude určen dalším skupinám, stigmatizovaných osob, zdravotnickým pracovníkům, poskytující zdravotnické a sociální služby a část dodávky bude určena pro pracovníky nezbytných veřejných služeb zajišťujících chod státu, pro příslušníky Policie, HZS a Armády ČR. Ministerstvo zdravotnictví zahájí dovoz této vakcíny, uvědomí o tom ministerstva vnitra a obrany, tedy o termínu, kdy mohou s vakcínou začít pracovat a vlastními silami zajistí distribuci očkovací látky a očkování vybraných osob. To je asi vše.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Děkuji, ČTK.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka do minuty )

     
: Nenechal, ani na normální chřipku, ani na prasečí chřipku, pevně doufám, že to vydržím bez očkování.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka do minuty )

     
: Je top ve stádiu návrhu a skutečně, do konce ledna budou k dispozici principy, kvantifikace pak někdy v březnu. To není pod stolem. To je jiná skupina, není to o 4 %, ono to bylo v tom doporučení sněmovny vše zamixováno a někde šlo o 4 % per analogiím, což nevyšlo a do toho byly dány tyto podniky se státní účastí a státní podniky, kde nejde o analogii 4 %, ale o nové nastavení systému.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka do minuty )

     
: Ano.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka do minuty )

     
: Nás nikdy neobtěžujete.

Ing. Vladimír Tošovský (*1961) ministr průmyslu a obchodu (délka do minuty )

     
: Já rychle odpovím, myslím si, že ve čtvrtek ráno je poslední termín, abychom to stihli na tuto schůzi, pokud vím, tak čistopis je připravený, čeká na pospis pana premiéra už to tam půjde. Co si slibujeme? Stabilní prostředí a za druhé přípravu na implementaci třetího telekomunikačního balíčku, který byl schválen Radou. Zákon se bude dál vyvíjet, bude projednán ve sněmovně, věříme, že bude přijat a čekají nás novely s tím, jak to v EK vypadá.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka minuta )

     
: Kolik se vybralo, to nevím, bylo to tak, že jsme to dali do kasičky a ta je těch, kteří to vybírali, to byste se museli zeptat jich, ale viděl jsem tam dlouhou frontu na kasičku, tak zřejmě všichni členové vlády se nějak projevili v tomto. Bylo to na popud charity, požádali, zda by mohli nastoupit na začátku schůze a požádat o přispění do sbírky. Není to poprvé, je to replika toho, co se dělo vloni. Mě dokonce přinesli hezkou fotku z vlády ledna 2009, kde jsem já jako šéf staťáku tehdy dával také něco do kasičky a to jsme ještě netušil co mne během toho roku potká. To je k tomu.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Děkuji, ČT.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra (délka do minuty )

     
: Předně ten institut se jmenuje protikorupční agent a budou to zásadně policisté, protože najít tu hranu, mezi agentem provokatérem a tím protikorupčním agentem, to musí dělat profesionál, vyškolený člověk, nemůže to být člověk, který vyprovokuje trestný čin, který by jinak nenastal a vyprovokuje jednání někoho, kdo takový úmysl neměl-. Budou to profesionálové, tím se ten náš návrh liší od toho ambicióznějšího návrhu, na který minule dala vláda negativní stanovisko, kde se obáváme důsledků, které nám takové jednání by nemuselo procházet u Ústavního soudu či ES. Čili, profesionálové bez provokací, ale zaměřeni proti korupci.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka do minuty )

     
: To je velmi důležité, ten dotaz byl v pořádku, protože vláda není toho mínění, že by to měl být kdokoliv jiný než policisté. Nehodláme najímat lidi z ulice, jakkoliv v této zemi by se jistě provokatérů i agentů našlo docela dost.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Ale nečekáte, že vám je pan ministr přijde představit osobně, že ne? Mladá fronta dnes.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra (délka do minuty )

     
: Já si myslím, že jsme jí nesnížili, naopak. Dnes jsem se bavili o tom, jestli máme požádat sněmovnu o projednání v režimu paragrafu 90 jednacího řádu, tedy požádat o schválení v prvním čtení. Potom by ten materiál musel být celý nebo nic. My jsme přistoupili k variantě zkráceného projednání, tedy všechny tři čtení a bude možné dávat pozměňovací návrhy a pokud v té sněmovně nebude vůle něco prosadit a ty další tři ano, potom to může projít klidně v tomto znění. Nemyslíme si, že to že to je rudne balíček, by mělo cokoliv zhoršit, naopak.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Děkuji, prosím.

JUDr. Jan Dusík, M.Sc. (*1975) ministr životního pro (délka do minuty )

     
středí: Já mohu zareagovat ze svého pohledu, já jsem na jednání vlády uplatnil stanovisko, které by bylo souhlasné, vláda nakonec hlasovala nesouhlasně s odvoláním na předchozí hlasování a já toto respektuji a nevím, jestli kolega Tošovský chce na toto se podívat ze svého pohledu. Myslím, že toto téma bude dále pokračovat, například při projednání státní energetické koncepce. Není to definitivní tečka za tímto tématem.

Ing. Vladimír Tošovský (*1961) ministr průmyslu a obchodu (délka do minuty )

     
: Já bych se na to podíval z toho prizmatu, že je určitě procesně správné si stanovit vizi a tu rozpracovat a z toho vzniknou příslušné normy a vytvoří to stabilní prostředí. Jestliže vytváříme nějakou část a máme přijatou koncepci předchozí a jsme před aktualizací, tak je to minimálně předčasné a rozhodně top není v kontextu. To je ten důvod, proč se na to díváme, že nejdříve si nastavme základní rámce a pak si stavme jednotlivé pilíře.

Jan Fischer (*1951) předseda vlády ČR (délka do minuty )

     
: Já bych jen chtěl za sebe a vládu zásadně odmítnout jakékoliv podezžení, že vláda je ve vleku lobbyistických skupin, on je to jednou ČEZ, jednou těžaři, pak oba dohromady a podobně. Já to odmítám od dubna loňského roku.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Děkuji, ještě jednou.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra (délka minuta )

     
: Ten rozsah toho, co ten agent může dělat je širší než je v tom dnes platné právní úpravě. Rozdíl je zřejmý. Dosud ten agent nemůže vykonat tu činnost tak, aby spáchat trestný čin, není beztrestný. Když udám příklad, tak když budete mít agenta, který, když to převedu mimo korupci, ale na drogový zločin, tak dnes agent, který kupuje drogy či předstírá, že chce spolupracovat s dealerem a bude od něho kupovat drogy, tak to nesmí dokončit, protože by mohl být sám trestán. Toto ten institut odstraňuje. Ten agent, který nevyprovokuje korupční jednání, ale účastní se ho, potom v té věci jeho trestnost je vyloučena, což dnes tak není. On své jednání musí zastavit v okamžiku, kdy nemusí být průkazné, že o korupci šlo.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Děkuji, prosím váš dotaz.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra (délka do minuty )

     
: my jsem to přesunuli do bodů bez rozpravy, protože to byl materiál, který byl předkládán bez rozporu, byl pouze informativního charakteru. Nezabývali jsme se tím.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Děkuji, ještě jeden dotaz.

JUDr. Jan Dusík, M.Sc. (*1975) ministr životního prostředí (délka minuta )

     
: Vláda dnes schválila tento návrh zákona, který zapracovává evropskou směrnici, podle které od roku 2012 letecká doprava se stane součástí emisního obchodování celoevropsky. Bude se to týkat všech letů přistávajících a vzlétajících v EU. My jsem to zapracovali do našeho zákona a mělo by to jít na lednovou schůzi sněmovny, aby to mohlo být schváleno v tomto volebním období. Všichni členové vlády hlasovali pro. Specifikem je, že jsem se při přípravě zákona zabývali, kam půjdou prostředky z obchodování s těmi povolenkami, dohodli jsme se, že budou příjmem Státního fondu životního prostředí, s tím, že budou využity, aby se vracely zpět do sektoru dopravy a podporovali nízkoemisní technologie v dopravě.

Roman Prorok tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

     
: Já vám děkuji, nevidím žádnou zvednutou ruku, děkuji za trpělivost, že jste vyčkali až do této tiskové konference a přeji hezký zbytek dne.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-zasedani-vlady--11--ledna-2010-66681/


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/66681
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.