Elektronická knihovna legislativního procesu ALBSBYDBGM92


ID ALBSBYDBGM92
Materiál Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Stav 9PK - projednáno PK
Typ Návrh vyhlášky
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Datum autorizace 09.03.2021
Poslední změna 03.05.2021
Termín připomínek 09.03.2021 - 30.03.2021
Datum schůze vlády
Oblast práva Trestní právo/Vězeňství a výkon trestu
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá z důvodu potřeby zajistit soulad prováděcího právního předpisu se změnami obsaženými v návrhu zákona, který je veden Poslaneckou sněmovnou jako tisk 624.
Popis
Reakce na navrženou novelu trestního řádu, trestního zákoníku a dalších předpisů (sněmovní tisk č. 624).                
     
Poznámky Výjimka z povinnosti zpracovat závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) udělena dopisem Úřadu vlády ze dne 23. prosince 2020 č. j. 46583/2020-UVCR.
Čj. OVA
ČJ předkladatele 581/2020-LO-SP
Klíčová slova soudnictví; trestní právo
Číslo sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML, KOM, MD, MF, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MŠMT, MV, MZD, MZE, MZV, MŽP, VÚV,
Přílohy materiálu
Obálka ob_ALBSBYDBGM92.docx 2021-03-09
Důvodová zpráva zd_ALBSBYDBGM92.docx 2021-03-09
Materiál ma_ALBSBYDBGM92.docx 2021-03-09
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBYDBGM92.docx 2021-03-09
Průvodní dopis pd_ALBSBYDBGM92.pdf 2021-03-09
Další příloha materiálu mp_ALBSBYDBGM92.docx 2021-03-09
Obálka ob_KORNC25M4X69.docx (zde originál ke stažení) 2021-04-19
Předkládací zpráva zp_KORNC25M4X69.docx (zde originál ke stažení) 2021-04-19
Důvodová zpráva zd_KORNC25M4X69.docx (zde originál ke stažení) 2021-04-19
Materiál ma_KORNC25M4X69.docx (zde originál ke stažení) 2021-04-19
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNC25M4X69.docx (zde originál ke stažení) 2021-04-19
Vypořádání připomínek vp_KORNC25M4X69.docx (zde originál ke stažení) 2021-04-19
Průvodní dopis pd_KORNC25M4X69.pdf (zde originál ke stažení) 2021-04-19
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
30.03.2021 17:06 - MŽP Bez připomínek
30.03.2021 11:38 - MV Doporučující
pr_KORNBZLAX4AM.docx (zde originál ke stažení)
30.03.2021 10:10 - MZD Doporučující
pr_ALBSBZFMDL2J.docx (zde originál ke stažení)
29.03.2021 16:53 - MPO Bez připomínek
29.03.2021 16:07 - MZE Doporučující
pd_KORNBZKHDKQD.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNBZKHDKQD.doc (zde originál ke stažení)
29.03.2021 16:01 - ÚVČR Bez připomínek
pr_ALBSBZKHA92A.doc (zde originál ke stažení)
29.03.2021 11:43 - ÚVČR Bez připomínek
26.03.2021 11:08 - MF Bez připomínek
24.03.2021 15:24 - MO Bez připomínek
24.03.2021 14:17 - MMR Bez připomínek
pd_KORNBZEHL7LZ.pdf (zde originál ke stažení)
23.03.2021 16:08 - MZV Doporučující
pd_KORNBZCLFDT6.doc (zde originál ke stažení)
pr_KORNBZCLFDT6.doc (zde originál ke stažení)
23.03.2021 12:47 - MD Bez připomínek
31.03.2021 10:51 - MŠMT Doporučující
pd_KORNBZDCZ3FG.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNBZDCZ3FG.doc (zde originál ke stažení)
31.03.2021 16:34 - MK Bez připomínek
Historie změn Verze do připomínkového řízení (09.03.2021)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (19.04.2021)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBYDBGM92
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/ALBSBYDBGM92?qs=

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/ALBSBYDBGM92
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 557 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy