Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu ALBSC8TFFZY5


ID ALBSC8TFFZY5
Materiál Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
Stav A - zapracovány změny
Typ Návrh vyhlášky
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum autorizace 22.11.2021
Poslední změna 31.01.2022
Termín připomínek 22.11.2021 - 13.12.2021
Datum schůze vlády
Oblast práva
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě § 48 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Popis
V návrhu vyhlášky dochází k omezení rozsahu služeb, které lze uložit v rámci univerzální služby (vynětí povinnosti vydávání účastnických seznamů, informační služby o telefonních číslech a služby veřejných telefonních automatů z rozsahu služeb v rámci poskytování univerzální služby) a zároveň k úpravě textace vyhlášky v souladu s novou terminologií zákona o elektronických komunikacích.                
     
Poznámky
Čj. OVA
ČJ předkladatele MPO 621869/21/71600/01000
Klíčová slova telekomunikace
Číslo sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ, HKČR, KML, KOM, MD, MF, MK, MMR, MO, MPSV, MSP, MŠMT, MV, MZD, MZE, MZV, MŽP, SPČR, VÚV,
Přílohy materiálu
Materiál ma_ALBSCAUG8YRE.docx (zde originál ke stažení) 2022-01-31
Průvodní dopis pd_ALBSCAUG8YRE.docx (zde originál ke stažení) 2022-01-31
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
13.12.2021 15:44 - MZE Doporučující
pd_KORNC9HGA3KL.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNC9HGA3KL.docx (zde originál ke stažení)
13.12.2021 14:52 - MZD Bez připomínek
13.12.2021 14:16 - MK Bez připomínek
13.12.2021 13:22 - MŽP Doporučující
pd_ALBSC9NGHH2F.pdf (zde originál ke stažení)
pr_ALBSC9NGHH2F.doc (zde originál ke stažení)
13.12.2021 10:48 - MŠMT Bez připomínek
10.12.2021 14:15 - MV Doporučující
pr_KORNC9KH6G70.docx (zde originál ke stažení)
10.12.2021 13:12 - ÚVČR Bez připomínek
09.12.2021 08:22 - MO Bez připomínek
08.12.2021 14:37 - MMR Doporučující
pd_ALBSC9HHX9UF.pdf (zde originál ke stažení)
pr_ALBSC9HHX9UF.docx (zde originál ke stažení)
08.12.2021 14:12 - MF Doporučující
pr_KORNC9HHH5JY.docx (zde originál ke stažení)
08.12.2021 11:54 - ČTU Doporučující
pd_KORNC9HESN1X.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNC9HESN1X.doc (zde originál ke stažení)
08.12.2021 11:31 - MD Bez připomínek
08.12.2021 08:54 - MPSV Bez připomínek
07.12.2021 11:26 - MZV Doporučující
pd_KORNC9FEVFFF.doc (zde originál ke stažení)
pr_KORNC9FEVFFF.doc (zde originál ke stažení)
03.12.2021 13:37 - ÚVČR Doporučující
pr_KORNC9CGTQ1N.docx (zde originál ke stažení)
02.12.2021 15:13 - MSP Bez připomínek
Historie změn Verze do připomínkového řízení (22.11.2021)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (27.12.2021)
Projednaná verze (31.01.2022)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC8TFFZY5
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/ALBSC8TFFZY5?qs=

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/ALBSC8TFFZY5
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.