Elektronická knihovna legislativního procesu KORNAT4JDCEI


ID KORNAT4JDCEI
Materiál Zásady tvorby právní úpravy přestupků
Stav 9 - projednáno
Typ Nelegislativní materiál
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Datum autorizace 14.11.2017
Poslední změna 31.07.2018
Termín připomínek 14.11.2017 - 06.12.2017
Datum schůze vlády 31.07.2018
Oblast práva
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě aktuální potřeby vyvolané reformou přestupkového práva účinnou od 1. července 2017.
Popis
Hlavním cílem předloženého materiálu je v reakci na nabytí účinnosti nové právní úpravy přestupkového práva dne 1. července 2017 vytvořit předpoklad pro postupnou reformu skutkových podstat přestupků ve stávajících zákonech a v zákonech nově vytvářených.                
     
Poznámky
Čj. OVA 258/18
ČJ předkladatele MV-100056-1/LG-2017
Klíčová slova přestupky
Číslo sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS, ČBÚ, ČNB, ČSÚ, ČTÚ, ČÚZK, ERÚ, GIBS, KML, KOM, KVOP, MD, MF, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MSP, MŠMT, MZD, MZE, MZV, MŽP, NBÚ, NKÚ, NSOUD, NSSOUD, NÚKIB, RRTV, RVV, SSHR, SÚJB, ÚDHPSPH, ÚOHS, ÚOOÚ, ÚPDI, ÚPV, ÚSOUD, ÚZSI, VÚV,
Přílohy materiálu
Obálka ob_KORNB2SG655G.doc (zde originál ke stažení) 2018-07-18
Návrh usnesení us_KORNB2SG655G.docx (zde originál ke stažení) 2018-07-18
Předkládací zpráva zp_KORNB2SG655G.docx (zde originál ke stažení) 2018-07-18
Materiál ma_KORNB2SG655G.docx (zde originál ke stažení) 2018-07-18
Vypořádání připomínek vp_KORNB2SG655G.docx (zde originál ke stažení) 2018-07-18
Průvodní dopis pd_KORNAXG99UDV.zip (zde originál ke stažení) 2018-04-03
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
08.12.2017 17:16 - UOOU Zásadní
pr_ALBSATUM423J.docx (zde originál ke stažení)
07.12.2017 08:57 - ÚVČR - KOM Bez připomínek
06.12.2017 16:28 - MMR Doporučující
pd_KORNATSL5TNW.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNATSL5TNW.docx (zde originál ke stažení)
06.12.2017 16:12 - MF Zásadní
pd_KORNATSKU976.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNATSKU976.docx (zde originál ke stažení)
06.12.2017 15:35 - NÚKIB Bez připomínek
06.12.2017 15:00 - ČNB Zásadní
pr_KORNATSJF7NT.doc (zde originál ke stažení)
Pavel Vetešník tel.: 224412197, email: pavel.vetesnik@cnb.cz. ..... Pavel Vetešník Podpis: Schváleno guvernérem ČNB dne 6. prosince 2017 Stránka 2 (celkem 2)
06.12.2017 14:59 - MŠMT Bez připomínek
06.12.2017 14:18 - ÚOHS Zásadní
pd_KORNATSHM7WA.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNATSHM7WA.docx (zde originál ke stažení)
06.12.2017 13:55 - UZSI Bez připomínek
06.12.2017 13:51 - ČÚZK Zásadní
pd_ALBSATSH32EY.doc (zde originál ke stažení)
pr_ALBSATSH32EY.docx (zde originál ke stažení)
06.12.2017 11:27 - ERU Doporučující
pr_ALBSATSE98II.doc (zde originál ke stažení)
06.12.2017 10:34 - ČSÚ Bez připomínek
06.12.2017 09:47 - MŽP Bez připomínek
06.12.2017 09:37 - ÚVČR - VÚV Bez připomínek
05.12.2017 16:41 - MD Zásadní
pd_ALBSATQH8GSQ.doc (zde originál ke stažení)
pr_ALBSATQH8GSQ.docx (zde originál ke stažení)
05.12.2017 15:07 - BIS Bez připomínek
05.12.2017 14:45 - MK Bez připomínek
05.12.2017 14:41 - MO Bez připomínek
05.12.2017 11:53 - MZD Doporučující
pr_KORNATMARH4P.docx (zde originál ke stažení)
05.12.2017 10:59 - SÚJB Doporučující
pr_ALBSATRDQHVW.docx (zde originál ke stažení)
05.12.2017 10:47 - ČTU Bez připomínek
pd_KORNATRDGXNI.pdf (zde originál ke stažení)
05.12.2017 09:32 - MPO Zásadní
pr_KORNATMJKK28.docx (zde originál ke stažení)
04.12.2017 10:48 - MZE Zásadní
pd_KORNATLBVCU6.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNATLBVCU6.docx (zde originál ke stažení)
01.12.2017 15:32 - MZV Doporučující
pd_ALBSATLE498B.doc (zde originál ke stažení)
pr_ALBSATLE498B.doc (zde originál ke stažení)
01.12.2017 08:23 - ČBÚ Bez připomínek
30.11.2017 13:05 - NKÚ Doporučující
pd_ALBSATLG7A8A.pdf (zde originál ke stažení)
pr_ALBSATLG7A8A.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2017 11:19 - MSP Zásadní
pr_ALBSATLE37VL.doc (zde originál ke stažení)
29.11.2017 09:09 - ÚVČR - RVV Bez připomínek
pd_KORNATHC42PQ.doc (zde originál ke stažení)
28.11.2017 10:30 - SSHR Bez připomínek
27.11.2017 11:11 - NBÚ Bez připomínek
25.11.2017 21:15 - ÚPDI Bez připomínek
21.11.2017 10:18 - MPSV Bez připomínek
16.11.2017 09:11 - UPV Bez připomínek
Historie změn Verze do připomínkového řízení (14.11.2017)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (03.04.2018)
Změna materiálu (18.07.2018)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAT4JDCEI
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNAT4JDCEI?qs=

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/veklep/KORNAT4JDCEI
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 426 lidí darovalo 1 206 091 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy