KORNB4RHGVMZ Elektronická knihovna legislativního procesu

ID KORNB4RHGVMZ
Materiál Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 279)
Stav B - signováno
Typ Návrh zákona předložený PS
Předkladatel Úřad vlády České republiky
Datum autorizace 19.09.2018
Poslední změna 17.10.2018
Termín připomínek 19.09.2018 - 27.09.2018
Datum schůze vlády 17.10.2018
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis
Cílem návrhu zákona je zrušení institutu závazného stanoviska orgánu územního plánování. Dále je cílem návrhu založení příslušnosti obecního stavebního úřadu posuzovat, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a založení příslušnosti obecného stavebního úřadu vydávat závazné stanovisko o přípustnosti záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování jedná-li se o záměr v řízení vedeném speciálním nebo jiným stavebním úřadem.                
     
Poznámky
Čj. OVA 854/18
ČJ předkladatele 27900/18
Klíčová slova urbanismus a výstavba
Číslo sněmovního tisku 279 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM, MD, MMR, MO, MPO, MSP, MV, MZE,
Přílohy materiálu
Obálka ob_ALBSB5MBSF3B.doc (zde originál ke stažení)
Stanovisko vlády STANOVISKO VLÁDY k návrhu poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury,
2018-10-17
Stanovisko st_ALBSB5MBSF3B.doc (zde originál ke stažení)
Odbor vládní legislativy STANOVISKO VLÁDY k návrhu poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka
2018-10-17
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
27.09.2018 17:19 - MZE Bez připomínek
pd_KORNB4XJ29HR.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNB4XJ29HR.docx (zde originál ke stažení)
.: 54617/2018-MZE-12153 PŘIPOMÍNKY k materiálu s názvem: Návrh poslanců Martina Kupky, Petra
27.09.2018 15:10 - KZPS Doporučující
pr_KORNB4ZGAK78.docx (zde originál ke stažení)
27.09.2018 14:40 - MMR Zásadní
pd_KORNB4ZFPVMJ.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNB4ZFPVMJ.docx (zde originál ke stažení)
Vyjádření MMR k návrhu poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších
27.09.2018 13:57 - MPO Zásadní
pr_KORNB4YDBGCQ.docx (zde originál ke stažení)
.: MPO 68961/18/31000/01000 K připomínkám materiál Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka
27.09.2018 13:18 - MV Zásadní
pr_KORNB4ZAPQUE.docx (zde originál ke stažení)
27.09.2018 11:13 - SPCR Zásadní
pr_ALBSB4ZBNBEP.docx (zde originál ke stažení)
26.09.2018 13:33 - MO Doporučující
pd_KORNB4YEBYXP.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNB4YEBYXP.docx (zde originál ke stažení)
25.09.2018 15:43 - HKČR Zásadní
pr_KORNB4XGX9JG.doc (zde originál ke stažení)
25.09.2018 15:28 - MD Zásadní
pd_ALBSB4XAN5NZ.doc (zde originál ke stažení)
pr_ALBSB4XAN5NZ.docx (zde originál ke stažení)
25.09.2018 10:56 - MSP Zásadní
pr_ALBSB4XBAD4V.doc (zde originál ke stažení)
Historie změn Verze do připomínkového řízení (19.09.2018)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (11.10.2018)
Projednaná verze (17.10.2018)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4RHGVMZ
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNB4RHGVMZ?qs=

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/veklep/KORNB4RHGVMZ
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 050 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy