Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu KORNCAUH7PLD


ID KORNCAUH7PLD
Materiál Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Stav -
Typ Návrh zákona
Předkladatel Český báňský úřad
Datum autorizace 20.01.2022
Poslední změna 11.04.2022
Termín připomínek -
Datum schůze vlády 16.03.2022
Oblast práva
Důvod předložení Navrhovaná právní úprava je předkládána za účelem přizpůsobení českého právního řádu přímo použitelnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013. Cílem navrhované právní úpravy po věcné stránce je nastavit optimální režim pro přístup veřejnosti k chemickým látkám a směsím zneužitelným k výrobě výbušnin a zavést nástroje pro vynucování navržených omezení a povinností.
Popis
Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)                
     
Poznámky
Čj. OVA 71/22
ČJ předkladatele SBS 47636/2019/ČBÚ-22/72
Klíčová slova
Číslo sněmovního tisku 197 (9.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Adresa připomínek
Připomínková místa ,
Přílohy materiálu
Obálka ob_KORNCD9F7FPO.docx (zde originál ke stažení) 2022-04-07
Materiál ma_KORNCD9F7FPO.docx (zde originál ke stažení) 2022-04-07
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNCD9F7FPO.docx (zde originál ke stažení) 2022-04-07
Rozdílová tabulka rt_KORNCD9F7FPO.docx (zde originál ke stažení) 2022-04-07
Průvodní dopis pd_KORNCD9F7FPO.docx (zde originál ke stažení) 2022-04-07
Další příloha materiálu mp_KORNCD9F7FPO.docx (zde originál ke stažení) 2022-04-07
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
08.03.2022 13:20 - 71/22
Historie změn Verze pro jednání vlády nebo LRV (21.01.2022)
Projednaná verze (29.03.2022)
Změna materiálu (07.04.2022)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCAUH7PLD
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNCAUH7PLD?qs=

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/KORNCAUH7PLD
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.