Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu KORNCDFCXYQQ


ID KORNCDFCXYQQ
Materiál Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Stav 8PK - zařazeno na jednání PK
Typ Návrh vyhlášky
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Datum autorizace 20.04.2022
Poslední změna 28.06.2022
Termín připomínek 20.04.2022 - 11.05.2022
Datum schůze vlády
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Zajištění plného souladu znění vyhlášky a jejích příloh s právem EU a se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Popis
Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu novelizace zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), projednané Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v prvním čtení dne 2. března 2022 jako sněmovní tisk č. 58. Novelizace zákona o silniční dopravě představuje implementaci řady právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu, které tvoří tzv. Balíček mobility I, kdy co do předmětu právní úpravy obsažené ve vyhlášce řeší několik dílčích tematických okruhů, které vyplývají zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012.                
     
Poznámky
Čj. OVA
ČJ předkladatele MD-7651/2022-110
Klíčová slova doprava silniční a dálniční; kontrola
Číslo sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Adresa připomínek
Připomínková místa DIG, HKČR, KML, KOM, kr-jihočeský, kr-jihomoravský, kr-karlovarský, kr-královehradecký, kr-liberecký, kr-moravskoslezský, kr-olomoucký, kr-pardubický, kr-plzeňský, kr-středočeský, kr-ústecký, kr-vysočina, kr-zlínský, MF, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MSP, MŠMT, MV, MZD, MZE, MZV, MŽP, praha-city, RVV, SEZ, VÚV,
Přílohy materiálu
Obálka ob_KORNCFMFQQR9.doc (zde originál ke stažení) 2022-06-23
Předkládací zpráva zp_KORNCFMFQQR9.docx (zde originál ke stažení) 2022-06-23
Důvodová zpráva zd_KORNCFMFQQR9.docx (zde originál ke stažení) 2022-06-23
Materiál ma_KORNCFMFQQR9.docx (zde originál ke stažení) 2022-06-23
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNCFMFQQR9.docx (zde originál ke stažení) 2022-06-23
Rozdílová tabulka rt_KORNCFMFQQR9.docx (zde originál ke stažení) 2022-06-23
Vypořádání připomínek vp_KORNCFMFQQR9.docx (zde originál ke stažení) 2022-06-23
Průvodní dopis pd_KORNCFMFQQR9.docx (zde originál ke stažení) 2022-06-23
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
12.05.2022 11:10 - MK Bez připomínek
11.05.2022 21:10 - MŽP Bez připomínek
11.05.2022 18:23 - MZE Doporučující
pd_KORNCE4ETWYF.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNCE4ETWYF.docx (zde originál ke stažení)
11.05.2022 17:30 - kr-moravskoslezsky Bez připomínek
pd_KORNCEBK27LL.docx (zde originál ke stažení)
11.05.2022 16:04 - MV Doporučující
pr_KORNCEBFP5N2.docx (zde originál ke stažení)
11.05.2022 15:16 - kr-karlovarsky Bez připomínek
11.05.2022 14:57 - kr-pardubicky Bez připomínek
11.05.2022 13:02 - kr-plzensky Bez připomínek
11.05.2022 12:55 - ÚVČR Doporučující
pr_KORNCEBDN342.doc (zde originál ke stažení)
10.05.2022 14:12 - MPO Doporučující
pr_ALBSCE6FWKDR.docx (zde originál ke stažení)
10.05.2022 12:56 - kr-liberecky Bez připomínek
10.05.2022 11:03 - MF Doporučující
pr_KORNCEABFUCM.docx (zde originál ke stažení)
10.05.2022 10:45 - MPSV Doporučující
pr_ALBSCE5FF78T.docx (zde originál ke stažení)
10.05.2022 09:27 - kr-zlinsky Bez připomínek
09.05.2022 17:44 - ČMKOS Bez připomínek
pd_ALBSCE9KAMTV.docx (zde originál ke stažení)
09.05.2022 15:49 - MMR Bez připomínek
pd_KORNCE9H26O3.pdf (zde originál ke stažení)
09.05.2022 14:57 - kr-vysočina Bez připomínek
09.05.2022 12:25 - MO Bez připomínek
09.05.2022 12:11 - kr-stredocesky Bez připomínek
09.05.2022 11:00 - kr-kralovehradecky Bez připomínek
06.05.2022 16:10 - MZD Bez připomínek
06.05.2022 12:56 - MŠMT Bez připomínek
06.05.2022 11:52 - MSP Doporučující
pr_ALBSCE6CESQD.doc (zde originál ke stažení)
05.05.2022 16:40 - praha-city Doporučující
pr_ALBSCE5J2TDG.docx (zde originál ke stažení)
05.05.2022 13:29 - kr-jihomoravsky Doporučující
pr_ALBSCE5EAQRI.docx (zde originál ke stažení)
04.05.2022 13:29 - MZV Bez připomínek
pd_KORNCE3JAYTC.doc (zde originál ke stažení)
04.05.2022 12:39 - ÚVČR Bez připomínek
04.05.2022 09:58 - kr-olomoucky Bez připomínek
Historie změn Verze do připomínkového řízení (20.04.2022)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (23.06.2022)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCDFCXYQQ
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNCDFCXYQQ?qs=

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/KORNCDFCXYQQ
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.