Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu KORNCJFDB8OQ


ID KORNCJFDB8OQ
Materiál Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Stav 2 - v připomínkovém řízení
Typ Návrh vyhlášky
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Datum autorizace 23.09.2022
Poslední změna 23.09.2022
Termín připomínek 23.09.2022 - 17.10.2022
Datum schůze vlády
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Doplnění technických parametrů vysokorychlostních drah. Zákon č. 426/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Popis
Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, jako prováděcí právní předpis k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován v souvislosti s přijetím zákona č. 426/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v souvislosti s implementací relevantních unijních právních předpisů Evropské unie tvořících tzv. technický pilíř IV. železničního balíčku a potřebě stanovit základní požadavky pro stavbu vysokorychlostních drah (tzv. VRT), tj. drah budovaných pro rychlost vyšší než 200 km/h, které nejsou obsaženy v technických specifikacích interoperability. Cílem navrhovaných právních úprav dotčeného prováděcího právního předpisu je tak reagovat na nové znění zákona o dráhách ve vazbě na zmocnění zakotvené v § 49o odst. 9 zákona o dráhách, resp. aktualizovat prováděcí právní úpravu v souladu se stávajícími zmocněními obsaženými v ustanoveních § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 či § 22 odst. 5 zákona o dráhách.                
     
Poznámky
Čj. OVA
ČJ předkladatele MD-16008/2021-130
Klíčová slova doprava kolejová; technické požadavky
Číslo sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Adresa připomínek
Připomínková místa DIG, KLP, KML, KOM, MF, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MSP, MŠMT, MV, MZD, MZE, MZV, MŽP, RVV, SEZ, VÚV,
Přílohy materiálu
Obálka ob_KORNCJFDB8OQ.docx (zde originál ke stažení) 2022-09-23
Důvodová zpráva zd_KORNCJFDB8OQ.docx (zde originál ke stažení) 2022-09-23
Materiál ma_KORNCJFDB8OQ.docx (zde originál ke stažení) 2022-09-23
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNCJFDB8OQ.docx (zde originál ke stažení) 2022-09-23
Průvodní dopis pd_KORNCJFDB8OQ.rtf (zde originál ke stažení) 2022-09-23
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
Historie změn Verze do připomínkového řízení (23.09.2022)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCJFDB8OQ
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNCJFDB8OQ?qs=

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/KORNCJFDB8OQ
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.